HDC Concert voor vzw Fifoli
Beste oud-collega,
 
Op 23 maart brengt het koor Allegria om 19.30u een concert in de kapel van het HDC. Onze collega’s Theo en Leen Van Bever willen met hun koor een steentje bijdragen aan de vzw Fifoli.
 
Fifoli is de ngo waar HDC zich dit jaar tijdens de vastenperiode voor inzet. Deze vzw werkt aan gezondheid en gezondheidszorg voor gezinnen  in armoede, veraf maar ook dichtbij.  Op de website vindt u meer informatie en foto’s: www.fifolivzw.be. Collega Caroline Dewallens is er stichtend lid van. De werkgroep Solidariteit en Verbondenheid zal zich samen met leerlingen van het HDC in de toekomst actief blijven inzetten voor dit project.
 
U kunt via onderstaande knop digitaal inschrijven voor het concert.
 
 
De toegangsprijs is 12 euro. U kunt betalen op BE95 7360 0046 5058, met mededeling: HDC concert. Het is ook mogelijk om een steunkaart van 8 euro te kopen. U betaalt dan via hetzelfde rekeningnummer, en vermeldt: HDC concert steun.
 
Naast onze andere solidariteitsprojecten en – acties, bevelen we dit concert warm aan!
Er zal info zijn over het project en de mogelijkheid om met de mensen van Fifoli kennis te maken.
Wie toch graag een papieren versie krijgt van de inkomkaart/steunkaart, kan deze deze bij Caroline krijgen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Werkgroep Solidariteit en Verbondenheid HDC
Meer info kan je bekomen via: caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be


 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be