Beste ,
 
2e en laatste Herinnering!
Hierbij verzoeken wij je nogmaals vriendelijk je lidmaatschap deze maand te voldoen.
Voor leden die geen opvolging geven aan dit verzoek nemen wij aan dat zij geen prijs meer stellen op het lidmaatschap van OCL.
Deze leden zullen dan ook in de maand mei uit ons ledenbestand worden verwijderd.
 
 
Op de Algemene Leden Vergadering hebben wij voorgesteld om de contributie voor 2019 niet te verhogen. Hier hebben de leden unaniem mee ingestemd.Hierbij verzoeken wij je vriendelijk om € 20,-- over te maken op onze bankrekening nummer NL46ABNA0250908565. 
Heb je al betaald? Dan hoef je geen actie te ondernemen.
Bij voorbaat dank!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Ron den Hertog
Paul van Waveren
Hans Zuidema
 

FEHAC lidnummer 2016350
 
Bezoek onze website om naar de website van een sponsor te gaan.