Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Overheid en 2017
De overheid heeft besloten de uurprijs waarover de kinderopvangtoeslag wordt berekend te indexeren. De uurprijs gaat in 2017 onder voorbehoud van de laatste formele stukken 5,75 euro per uur bedragen. Definitief besluit hierover wordt verwacht rond Prinsjesdag 2016.

Ook de teruggave tabellen zullen, met name in het voordeel van de lagere inkomens, worden aangepast.
 
28 mei geslaagde eerste gastouderdag Bij de hand
Op 28 mei 2016 vond de eerste gastouderdag plaats. Op diverse vakgebieden konden de gastouders workshops volgen. Onderwerpen: financiën/marketing/voorlezen/grenzen stellen/gevoelige kinderen/baby’s/intervisie. Met 70 deelnemers en een bijzonder positieve sfeer was de dag zeer succesvol te noemen.

Wij zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden om op een passende, toegankelijke manier de deskundigheid van onze gastouders te vergroten en gastouders met elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen.

Nu wij weten dat de opzet (op enkele schoonheidsfoutjes na) goed is bevallen is het de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Op 20 mei 2017 zullen wij de tweede editie gaan verzorgen.

De workshops zoals wij deze eerder aanboden zullen niet meer structureel worden aangeboden. Dit omdat de deelname ten opzichte van de inspanning en inzet vanuit ons niet in verhouding was. En soms is het gewoon tijd voor iets nieuws.

Wij gaan ons best doen te blijven vernieuwen en zullen jullie blijven uitdagen om bij te blijven op het gebied van je beroep als gastouder. Hier zullen ook vanuit de overheid steeds meer eisen aan worden gesteld. Op de site https://pepp.pro/ kun je hier alvast het een en ander over lezen. Van de gastouder wordt meer investering verwacht in de toekomst als het gaat om het blijvend op peil houden van kennis. Wij houden jullie op de hoogte.

 
Vakantieopvang
Als je gastouder op vakantie is, maar jullie als ouders nog niet van plan zijn op dat moment te gaan, roep dan gerust onze hulp in. Wij zoeken dan met plezier een passend tijdelijk plekje. Het is wel verstandig dit tijdig aan te geven. Stuur gerust een mailtje naar welkom@bijdehand.nu met de data en tijden en dan gaan wij aan de slag om het op te lossen.
 
Oudercommissie
Op 15 juni komt de oudercommissie weer bijeen. Op jaarbasis vergaderen we minimaal 3x. Je bent altijd van harte welkom om deel te nemen. Bel gerust om je aan te melden.
 
Bijeenkomst met klein groepje gastouders
Enkele gastouders kwamen dit voorjaar bijeen om te spreken over een eventuele nieuwe opzet van ons huisbezoek. Uit deze avond kwamen verschillende tips naar voren.

Wij gaan hiermee aan de slag maar zijn ook tot de conclusie gekomen dat het niet met spoed verandering behoeft. De huisbezoeken bieden voldoende afwisseling en de medewerkers proberen per gastouder in te schatten welke vorm gewenst is om tot een constructief gesprek te komen over de kinderen en de gastouder. Voel je altijd vrij aan te geven wat je als gastouder nodig hebt tijdens een bezoek van een van de medewerkers.

Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat gastouders verdieping zoeken in hun werk. Wij gaan dan ook proberen intervisie op een goede manier van de grond te krijgen.
 
Wijzigingen in je persoonlijke situatie altijd doorgeven ter voorkoming van een boete
Iedere gastouder/opvanglocatie staat geregistreerd in het landelijk register. De gegevens worden beheerd door de gemeentes. Steeds meer gemeentes leggen boetes op als deze gegevens niet juist zijn. Het is daarom enorm belangrijk dat alle wijzigingen (ook een wijziging in het woonadres) tijdig worden doorgegeven. Wij kunnen het vervolgens laten aanpassen. De boete bedraagt, bijvoorbeeld in de gemeente Apeldoorn, tussen de 200 en 400 euro bij het niet of niet tijdig doorgeven van een wijziging. Zonde van het geld! Deze kosten komen voor rekening van de gastouder.

Denk ook aan het wijzigen van bijvoorbeeld een telefoonnummer. Voor ons is het prettig om snel met jullie te kunnen schakelen. Daarnaast is het een wettelijke voorwaarde, dat je als gastouder goed bereikbaar bent. Boete 250 euro.

Omdat wij in een branche werken waar overheidsgelden mee zijn gemoeid zijn er regels opgesteld waar wij ons met elkaar aan horen te houden. Alles vanuit het uitgangspunt om professionele en veilige opvang te bieden.

Als er meer dan 3 kinderen op een locatie aanwezig zijn moet er een achterwacht zijn die telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig kan zijn. Maximaal 1.000 euro boete.

De regels die de gemeente Apeldoorn hanteert zijn volgens de richtlijnen van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het zou dus goed kunnen dat andere gemeentes hierin gaan volgen.
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu