Klik hier om deze email in uw browser te lezen 

  

VALNIeuwsbrief       juni 2014

 
Woordje van de voorzitter
Dankjewel Vlaanderen!
 
Is een valvrij Vlaanderen überhaupt mogelijk? Vanuit het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) geloven we er in. We blijven ons inzetten om Vlaanderen te informeren, te ondersteunen en nieuwe valpreventiestrategieën te onwikkelen.       

Utopie of niet, Vlaanderen bracht ons tijdens de 3e editie van de Week van de Valpreventie weer een stapje dichter bij ons doel! Het streefdoel van 10000 dansende senioren werd immers ruimschoots behaald! Met 496 deelnemende organisaties in 2012, 769 organisaties in 2013 engageerden wel 831 organisaties zich vol enthousiasme voor editie 2014! Naast het reeds gekende aanbod van materialen en activiteiten werden bijkomend 229 dansfeesten geregistreerd via onze 'Teller'. De Teller zal bovendien nog het hele jaar actief zijn. Dus blijf maar volop dansen en registreren! 

Terwijl welzijns- en zorgverleners hun creativiteit loslieten aan de hand van ons uitgebreide valpreventie-aanbod, zwierden senioren hun benen los! Van dansfeest tot valquiz, gezondheidswandeling tot de ronde van Vlaanderen op de hometrainer ... We genoten mee via vele geweldige foto's en filmpjes!

Dit stimuleert ons om er, samen met jullie, verder werk van te maken!
 
Dankjewel Vlaanderen!
Koen Milisen en het EVV-team
   Activiteiten
  Symposium 'Implementatie val- en fractuurpreventie bij ouderen!'
 28 maart 2014

Op vrijdag 28 maart 2014 vond in zaal Sportoase te Leuven een namiddag­symposium plaats omtrent het bevorderen van de implementatie van effectieve strategieën ter preventie van vallen en valgerelateerde letsels bij thuiswonende ouderen in Vlaanderen. Het symposium richtte zich op alle actoren in de gezondheids- en welzijnszorg die in de thuiszorg een rol spelen in de preventie van vallen en fracturen. De inschrijvingen liepen vlot binnen, maar de plaatsen waren helaas beperkt. 320 aanwezigen volgden vol interesse de voordrachten en discussiefora.
 
Kon je er niet bij zijn, maar ben je toch graag op de hoogte? Neem dan snel de presentaties van de voordrachten door:

Voortvloeiend uit het symposium worden, in overleg met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, volgende beleidsaanbevelingen geformuleerd:

 • Blijven werken aan sensibilisatie
 • Opzetten van lokale zorgpaden en samenwerkingsverbanden over de verschillende settings heen
 • Investeren in aandacht rond valpreventie in opleidingen naar professionelen
 • Organisatorische aspecten: o.a. financiering, verbetering van de bereikbaarheid van de ergotherapie in de thuiszorg
 • Het ontwikkelen van indicatoren voor evaluatie en opvolgsystemen voor valpreventie in de thuissetting (cf. woonzorgcentra)
Meer uitgebreide informatie vind je op onze website.  
 


 
Prof. C. Todd
 
Prof. K. Milisen
 
Prof. L. Annemans
 
Sfeerbeeld symposium 28 maart 2014
 
Sfeerbeeld symposium 28 maart 2014
 
Sfeerbeeld symposium 28 maart 2014
Greep uit het aanbod filmpjes:
 
Minister Vandeurzen
 
Promotiefilmpje 'Dans je leven lang!'
 
Dans je levan lang! Instructiefilmpje
 
WZC Denecluze
 
ZNA Joostens
 
Imeldaziekenhuis Bonheiden
 
 
 
 
3e Week van de Valpreventie
 21-27 april2014
 
De 3de Week van de Valpreventie zit er op. Het is alweer een bruisende en levendige editie geworden, met maar liefst 831 deelnemende organisaties! Er werden 229 dansfeesten, seniorenbals, golden zumbasessies, zitdans, stoelaerobics of repetities van dansgroepen via onze teller geregistreerd door 174 verschillende organisaties. Het oplopen van de teller kon online gevolgd worden. De 'uitdaging' van 10000 dansende ouderen werd vlot gehaald. We klokten op 27 april dan ook fier af op 12303 geregistreerde dansers! En ondertussen loopt onze teller rustig verder. Je kan immers nog het hele jaar door jouw dansfeest registreren!

De organisaties die de 1000e, 5000e en 10000e danser registreerden, ontvangen de ‘Award Week van de Valpreventie 2014’. Zij worden getrakteerd op een Zumbasessie door niemand minder dan Filip D’haeze, de dansinstructeur uit het instructiefilmpje voor de ‘Dans je leven lang!’ campagne! Proficiat aan onze winnaars:
 • De Magneetdansers uit Grootlo registreerden de 1000ste danser
 • WZC Floordam in Melsbroek overschreed de kaap van de 5000 op de Teller
 • Op de seniorenfuif georganiseerd door de OCMW's en gemeenten Zoersel, Malle, Zandhoven, Brecht, Schilde, en Wijnegem danste onze symbolische 10000e danser!
Nog inspiratie nodig? Neem snel een kijkje op onze facebookpagina waar heel wat geweldige foto's en filmpjes van dansactiviteiten uit heel Vlaanderen gepost werden! Klik alvast op de foto's in deze nieuwsbrief, voor een greep uit het aanbod filmpjes.
 
De Week van de Valpreventie is een vertrouwd begrip geworden in het Vlaamse (zorg)landschap. Ook de media hebben er uitvoerig aandacht aan besteed: de Week kwam volop aan bod in kranten, televisie en radio. 
 
Een welgemeende dankjewel aan allen die zich op welke manier dan ook hebben ingezet, en valpreventie in de kijker hebben gebracht!
 
Omcirkel alvast de week van 20-26 april 2015 in uw agenda, want dan rekenen we opnieuw op uw enthousiaste inzet!
 Onderzoek
Bereidheid van thuiswonende ouderen tot deelname aan valpreventie: een survey onderzoek in Vlaanderen 
 
Agten, M., Balligand, E., Vlaeyen, E., Aertgeerts, B., Dejaeger, E., Lobelle, J.P. & Milisen, K. Willingness of community-dwelling older persons to participate in falls prevention interventions: a survey study in Flanders (Belgium). Study to be submitted.

Valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen kunnen valincidenten voorkomen.1, 2  Toch blijft het moeilijk om ouderen te motiveren om deel te nemen aan deze valpreventiemaatregelen. Daarom voerde het EVV in samenwerking met het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG - KU Leuven)3 een onderzoek uit, met als doel de bereidheid van ouderen tot deelname aan valpreventiemaatregelen na te gaan.
 
Een vragenlijst, gebaseerd op voorgaand internationaal onderzoek van Yardley en collega’s,4 werd verstuurd naar 3923 ouderen uit 11 huisartspraktijken verspreid over Vlaanderen. Deze vragenlijst evalueerde de bereidheid van 55-plussers om deel te nemen aan volgende valpreventiemaatregelen:
 • Individueel oefenprogramma (thuis)
 • Oefenprogramma in groep
 • Woningaanpassing
 • Nazicht en/of advies met betrekking tot voeten en schoeisel
 • Medische interventies: Controle van het zicht/bereidheid tot oogheelkunde indien nodig, controle en aanpassing van de medicatie, check-up voor orthostatische hypotensie
Daarnaast werden deelnemers ook bevraagd naar een aantal demografische gegevens (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau ...), en een aantal valgerelateerde gegevens waaronder valgeschiedenis, angst om te vallen en de overtuiging naar het belang van valpreventie.
 
In totaal namen 1728 ouderen deel aan het onderzoek (response rate: 44%). In het afgelopen jaar was 36% van de deelnemers gevallen, bijna 10% nam in het verleden reeds deel aan valpreventiemaatregelen en 15% was op de hoogte van het bestaan van valpreventiemaatregelen via de huisarts. De gemiddelde leeftijd bedroeg 68 jaar.
 
Uit de studie blijkt dat de overgrote meerderheid van de deelnemers (89 - 97%) bereid is om medische interventies te overwegen om valincidenten te voorkomen. Ook is er een grote bereidheid tot nazicht en/of advies met betrekking tot voeten en schoeisel (83%) en voor interventies met betrekking tot woningaanpassing (81%). Het uitvoeren van oefenprogramma’s om valincidenten te voorkomen, was het minst populair: slechts 65% van de bevraagde 55-plussers was bereid om thuis op zijn eentje een oefenprogramma te volgen, en minder dan de helft (48%) wil deelnemen aan een oefenprogramma in groep.
 
De overtuiging dat valpreventie belangrijk is, werd in dit onderzoek geassocieerd met een hogere bereidheid tot deelname aan zowel een oefenprogramma thuis of in groep, alsook aan interventies met betrekking tot woningaanpassing. Jongere en vrouwelijke ouderen zijn meer bereid om deel te nemen aan oefenprogramma’s in groep. Een val willen bespreken met de huisarts, is geassocieerd met een hogere bereidheid tot deelname aan een individueel oefenprogramma thuis en aan interventies voor woningaanpassing.
 
In afwachting van bovenvermelde publicatie, kan het rapport met meer uitgebreide informatie opgevraagd worden bij het EVV (expertisecentrum@valpreventie.be).
Aan het woord
 
 
Interview met onze dansende senioren 
 
Tijdens de persconferentie op 25 april 2014, in kader van de Week van de Valpreventie, peilden we naar de motivatie van senioren om te blijven dansen, hun leven lang. Verneem snel hun reacties!

Persconferentie Week van de Valpreventie 2014
Varia
 specifieke oefeningen op maat voor de thuiswonende oudere ter bevordering van lenigheid, kracht en evenwicht
 
thuisoefenprogramma vanuit zittende houding
 
   thuisoefenprogramma voor een stabiele houding, spierkracht en evenwicht
 
'Fiets mee de Ronde van Vlaanderen: hometrainerpgramma voor woonzorgcentra in kader van valpreventie 
 • Survey woonzorgcentra: Er wordt vastgesteld dat de implementatie van valpreventiemaatregelen in de dagdagelijkse praktijk soms moeilijk verloopt. Om in de toekomst de Vlaamse woonzorgcentra nog meer te kunnen ondersteunen bij de implementatie van valpreventie-maatregelen, wil het EVV, in samenwerking met haar partners, inzicht verwerven in valpreventiemaatregelen en bevorderende en belemmerende factoren die daarbij worden ervaren door gezondheidswerkers in woonzorgcentra. In april werd gestart met het survey onderzoek ‘Valpreventiemaatregelen in Vlaamse woonzorgcentra’. Reeds 232 woonzorgcentra zijn bereid om deel te nemen, waarvoor dank!
 • Oefenpakketten:
  • Thuissetting: Na vertaling van het Otago programma, vertaalde het EVV, op vraag van ProFouND, eveneens het Chair-based Home Exercise Programme en het Postural Stability Strength & Balance Home Exercise Programme. Het EVV zal tevens een 'Associate Member' worden van het ProFouND project. 
  • Woonzorgcentra: Ook in woonzorgcentra is het zeer belangrijk activiteiten zoals vb. fietsen op de hometrainer, op regelmatige basis in te bouwen in de weekplanning van bewoners. Drie maal per week fietsen, zal de lenigheid, evenwicht en spierkracht verbeteren. Ouder worden, gaat immers gepaard met verlies van spierkracht, minder lenig zijn en een wankel evenwicht. Dit maakt het moeilijker om bepaalde handelingen uit te voeren, die vroeger vanzelfsprekend waren. Echter, door actief te blijven, kunnen valpartijen vermeden worden. Download gratis 'Fiets mee de Ronde van Vlaanderen'.
 • EVV themagroep Medicatie werd onlangs opgericht en werkt 4 algoritmes voor de afbouw van medicatie, die geassocieerd is met een verhoogd valrisico, uit. De beoogde medicatieklassen zijn de psychotrope medicatie (benzodiazepines samen met zolpidem en zopiclone, antidepressiva en antipsychotica) en de cardiovasculaire medicatie. De algoritmes zijn bedoeld voor huisartsen, apothekers en (hoofd)verpleegkundigen. Het streefdoel voor finalisatie van deze algoritmes is de Week van de Valpreventie 2015. 
 • Vacatures: Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen is op zoek naar een nieuwe referentiepersoon valpreventie voor regio Aalst en regio Mechelen. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2014 hun motivatiebrief en CV mailen.
Agenda
 • De Week van de Valpreventie 2015 zal doorgaan van 20-26 april 2015. Zodra beschikbaar, wordt alle informatie op onze website gepubliceerd.
Contact

 
Juni 2014 ● Volume 3, editie 1 ● Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
 Stuur deze email door naar een vriend