Perron 3000. Protestacties, Alle Jaren
Beste ouders
Het verhaal van perron 3000 heeft heel wat emoties opgeroepen bij leerlingen en leerkrachten. Dat heeft deze namiddag voor protestacties gezorgd. Daarbij ging onze bezorgdheid vooral uit naar de veiligheid van de leerlingen. Om die reden, met name het drummen aan de poort, hebben wij op een gegeven moment de poort van HDC open gezet, en hebben we rond 15.00 u de leerlingen naar huis laten vertrekken.
Donderdag 26 september hebben we een overleg gepland met de voorzitters van de ouderraden en de schoolraden van Heilige-Drievuldigheidscollege, Paridaensinstituut en Sint-Pieterscollege. Daar zullen we samen afspreken hoe we de dialoog met de ouders verder organiseren.
Deze middag hadden we al een overleg met de respectievelijke leerlingenraden.
We vragen aan leerkrachten en leerlingen om het normale lesverloop te hervatten.
 
Met vriendelijke groeten
Frank Baeyens, directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be