TVP Nieuwsbrief  
9e jaargang - Mrt 2021

In deze editie: 
 • Voorwoord redactie
 • Corona Covid-19 regels bij TVP
 • Jouw artikel in de Nieuwsbrief
 • Sponsors & Adverteerders
 • Vrijwilligers TVP gaan op voor VCL
 • Ryan Lalay, wereldberoemd in Albrandswaard en omstreken
 • De partner van … Casper Scheurwater
 • Maarten maakt het mooi
 • SponsorKliks
 • TVP op Facebook!
 • Wie is Lieke?
 • Racketochtenden jeugd weer gestart
 • Bardienstindeling 2020 / 2021
 • TVP foto's
 • Tennis Only
 • Bediening LED verlichting
  
 
Activiteiten kalender: 
 
Het gehele jaar
Atijd op woensdag
racketochtend vanaf 9.00u

Het gehele jaar
Altijd op donderdag
racketavond vanaf 20.00u
 
Klaverjassen
Oktober 2019 t/m april 2020
 
Klik HIER om alle TVP activiteiten te zien
 

 
Adverteerders:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord van de redactie
Wederom (nog) geen competitie, geen kantineopening, geen festiviteiten, niets van dit alles. Maar gelukkig kunnen we nog steeds tennissen en mag er sinds kort weer worden gedubbeld en… de Nieuwsbrief is er weer! Oké, niet boordevol nieuws maar wel met leuke items en aardig wat leesvoer al zegt de redactie dit zelf.
 
Speciale aandacht gaat uit naar het interview met de enige BN-er die onze vereniging rijk is. Niemand minder dan televisiester Ryan Lalay geeft een inkijkje in zijn drukke dagelijks bestaan. Om echt de vinger achter de mens Lalay te krijgen had ons redactielid van dienst wel een volle week, inclusief weekend, met Ryan mee moeten lopen. Dit is echter helaas beperkt gebleven tot slechts een werkdag. Niet omdat de redactie niet langer wilde meelopen maar meer om het mysterieuze aureool, dat vaak om sterren hangt, enigszins vast te houden.
 
Verder kreeg de redactie ook een beter beeld van Lieke Schellekens. Een op het oog wat timide jongedame die zich echter bij het vragenvuur steeds duidelijker manifesteerde. Wij weten nu welke boeken zij leest en wat zij naast tennis nog meer doet. TVP beschikt over maar liefst acht VCL’s. Maar wat is eigenlijk een VCL en wat doen zij voor de club. U leest het in dit bulletin.
 
Met de nieuwe rubriek ‘De partner van…’ proberen we elke Nieuwsbrief een beter en eerlijker beeld te krijgen van een van onze leden. Kijken of imago en identiteit met elkaar overeenstemmen. Het eerste ‘slachtoffer’ is Casper Scheurwater waarover zijn Marilou een boekje over hem opendoet. Verder aandacht voor onze niet te stuiten workaholic Maarten Mellaard die voor TVP weer ludieke en zinnige werkzaamheden heeft verricht.
 
Lezen!

Corona Covid-19 regels bij TVP
Beste leden van TVP,
 
Weer een nieuwe fase na de persconferentie van maandag 8/3 jl.
 
Vrijspelen
Er mag naast het enkelen ook weer door iedereen gedubbeld worden met ingang van dinsdag 16 maart a.s.
 
Regels op het park
Het park blijft geopend van 08.00 tot 20.45 uur.
Doe het groene toegangshek aan het begin van de ‘oprijlaan’ weer altijd achter je dicht.
Toeschouwers zijn niet toegestaan. Dat geldt evenzeer voor ouders die hun kind naar de training brengen.
De kantine blijft gesloten.
Het toilet (en dat is dan het toilet in de kleedkamer) mag slechts ‘in noodgevallen’ worden gebruikt.
Geen banen vegen na afloop van het spelen.
 
Afhangen van de banen
Het afhangen van de banen dient  nog steeds vanuit huis te gebeuren. Daarbij geldt een  vaste begintijd op het kwartier voor het hele uur en speelduur 1 uur (waarbij het niet uitmaakt of je singelt of dubbelt).
Als er na jou geen afschrijvers van je baan zijn mag je doorspelen.
 
Oude regels blijven gelden
Verder blijven alle ‘oude’ regels natuurlijk ook gelden:
Kom niet naar het park als jij of iemand anders uit je huishouden snottert, niest of anderszins corona-verschijnselen vertoont.
Ga thuis naar het toilet en was je handen.
Kom niet eerder naar het park dan 10 minuten voor het begin van jouw speeltijd. Verlaat het park onmiddellijk als je klaar bent met spelen.
Houd voortdurend ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar.
 
Training
De trainingen voor alle leeftijden kunnen gewoon doorgang vinden. De maximale groepsgrootte is 4 personen (exclusief de trainer).
 
Racketochtenden
Hoewel uitsluitend de woensdagochtend een officiële racket-event is, worden ook tijdens deze (derde) coronacrisis de dinsdagochtend en de zaterdagochtend als racket-event gezien. De donderdagavond gaat nog niet van start i.v.m. de avondklok.
Op deze dagdelen zijn de banen gereserveerd van 08.45-10.45 uur en kan er dus niet worden afgehangen.
Het ‘systeem Ron Meijer” wordt weer ingevoerd. Ron zal de leden benaderen die tijdens de vorige golf in ‘zijn’ systeem hebben meegedraaid. Wie tijdens de vorige crisis niet in dit systeem heeft ‘meegedraaid’,  maar wél graag wil deelnemen aan één van de racket-events kan contact opnemen met Ron Meijer (meijer.rjm@gmail.com). Dit systeem gaat in op dinsdag 16 maart 2021.
 
Veel plezier weer met het dubbelen.

Sportieve groet,
Mieke Waltmans
PS. Als jullie vragen
of opmerkingen hebben, graag per mail: waltmansmieke@gmail.com

 

Jouw artikel in de volgende TVP Nieuwsbrief?
De redactie stelt het heel erg op prijs als ook jij een keer een artikel voor de nieuwsbrief schrijft. TVP organiseert jaarlijks zo’n 10 tot 12 activiteiten. Dit naast de voorjaars- en herfstcompetitie en de verschillende toernooien en de jaarlijkse clubkampioenschappen. Heb jij hier iets leuks over te melden of op of rond de tennisbaan iets opmerkelijks meegemaakt, schroom niet en laat het de redactie weten. Misschien sta jij met jouw artikel dan in de volgende uitgave. Alle kopij is van harte welkom op redactie.tvp@gmail.com
 
De uiterste inleverdatum voor de volgende nieuwsbrief staat op:
 
- VRIJDAG 11 JUNI 2021 -
 
Indien u een bijzonder moment (bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een huwelijk o.i.d.) wilt delen met de clubleden, kan dit door het versturen van de aankondiging van deze gelegenheid naar de redactie.

Sponsors & Adverteerders
Een club kan niet bestaan zonder gezellige en actieve leden, een goed en betrouwbaar bestuur en natuurlijk sponsors & adverteerders. Gelukkig hebben we ze bij TVP allemaal!
 
Sinds kort treft u op de nieuwe TVP website een overzicht aan van de diverse sponsors en adverteerders die TVP kent. (zie bovenaan de startpagina het kopje "Over ons" en klik dan door naar "Sponsors")

Neem eens een kijkje op deze site en klik eens wat rond om wat nader kennis te maken.

Vrijwilligers TVP gaan op voor VCL
Binnen onze vereniging hebben we maar liefst acht personen die het VCL-certificaat in huis hebben. Interessant hoor ik u zeggen maar wat is dat eigenlijk. Waar staat VCL voor? VCL staat voor verenigingscompetitieleider. Elke vereniging dient minimaal één gecertificeerd verenigingscompetitieleider te hebben wanneer er wordt deelgenomen aan de tenniscompetitie.
 
De VCL’s binnen TVP verzorgen en leiden de competitiedeelname en -organisatie en fungeren als belangrijke schakel tussen de vereniging en de KNLTB. De VCL meldt de competitieteams aan en is eindverantwoordelijk voor een juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. Verder bestaan de taken van een VCL onder andere uit de voorbereiding van de competitie waaronder het inschrijven van de teams op ‘MijnKNLTB’, het uitnodigen van de teams, het maken van baanplanningen en het informeren van de aanvoerders.
 
Ook dragen zij zorg voor een goed verloop van de competitiedag, ontvangen de gasten, coördineren teamopstelling en voeren de uitslagen in. En aan het einde van de competitie zijn zij nog verantwoordelijk voor mogelijke klachtenafhandeling en het indienen van protesten wanneer daar reden toe is.
 
Oh jee, zie ik enkele leden al denken, dat is een partij werk en TVP zoekt natuurlijk weer mensen die dit willen gaan doen. Maar haal gerust weer adem want dat is niet het geval. Ik vond het gewoon grappig om van Elisa Sturkenboom te horen dat zij bij een recente cursus met maar liefst drie andere TVP-leden aanwezig was terwijl elke andere vereniging daar aanwezig slechts een deelnemer had gezonden om dit certificaat te bemachtigen. Daar waar verenigingen met soms wel tien tot twaalf banen slechts één VCL in huis hebben beschikken wij over twee verenigingscompetitieleiders per baan!
 
TVP is gelukkig nog steeds gezegend met een gezond vrijwilligersbestand.
Piet Waltmans

Ryan Lalay, wereldberoemd in Albrandswaard en omstreken
Vandaag loop ik een dagje mee met Ryan Lalay. Niet iedereen krijgt zo’n inkijkje in het leven van een ware ‘celebratie’. Ik waan mij dan ook even als de Ivo Niehe van TVP, net zo bereisd, net zo gestyled en net zo bescheiden. Om zeven uur bel ik bij huize Lalay aan en opent Leonie, omringd met een warrige bos haar, half geeuwend en nog gehuld in haar ochtendjas waaraan twee kinderen hangen de deur: “Hoi, jij bent zeker Piet?” “Ja, als jij dat niet erg vindt.” antwoord, denk ik, gevat. Leonie kijkt mij even iets te lang aan en lijkt te denken ‘Moet Ryan met hem een dag op pad?’ en reageert dan met: “Wat jij wilt. Ryan komt er zo aan.” en sluit vervolgens de deur. Ik draai mij om en hoor achter de deur Ryan vragen waar ik ben. Het antwoord kan ik niet verstaan maar dat het niet helemaal soepeltjes loopt maak ik op uit de korte echtelijke twist die met redelijke stemverheffing gepaard gaat. Ik loop maar even verder de tuin in en dan vliegt de deur open en komt Ryan achter mij aan. “Sorry Piet, ochtendhumeurtje. Ligt niet aan jou maar ik zou eigenlijk deze ochtend bij de kinderen blijven dus zodoende. Maak het vanmiddag wel goed. Kom we gaan.”
 
In de auto vraag ik: “Waar gaat de reis heen Ryan?” “We gaan eerst naar Blaricum Piet. Een opname voor ‘Uitstel van Executie’. Een programma waarin mensen waarvan hun huis onder water staat door ons worden geholpen.” “Maar moet je dan geen spullen meenemen?” “Welke spullen?” “Je hebt toch een sanitairbedrijf, wat dacht van je leidingen, afvoeren, weet ik veel, jij bent de techneut.” “Nooit naar het programma gekeken zeker Piet? De huizen staan figuurlijk onder water. Mensen kunnen de lasten niet meer opbrengen en het programma helpt hen door de woning met een facelift meer verkoopwaardig te maken, zodat ze wellicht uit de schulden kunnen komen. En dat gebeurt dus ook in Blaricum.” “En jij sponsort dan het loodgieterswerk?” “Het is iets breder wat wij doen. Al zo’n jaar of acht leveren Sanisale en Keukensale materialen en arbeid voor dit programma.” legt Ryan mij geduldig uit. “Maar dat doe jij niet zelf want ik heb jou inderdaad een keer naast die Bob de Bouwer zien staan. In plaats van een overall had jij een knap overhemd aan en dat was volgens mij geen Zeemannetje.” Ryan glimlacht minzaam en zegt dan: “Dat kan kloppen Piet maar dat was dan waarschijnlijk ‘Kopen zonder kijken’ ook een programma van RTL waar ik aan mee werk. En die Bob is geen aannemer maar de architect in dat programma.” Ryan draait zijn bolide het grindpad van het landgoed op en rijdt stapvoets naar een, tussen het groen verscholen, rietgedekte villa. We stappen uit en ik volg Ryan naar het bordes van de kapitale woning maar voordat hij de eerste trede bereikt vliegt Martijn Krabbe op hem af en springt hij Ryan bijna om de nek. Ryan schrikt terug en weert Martijn met de woorden ‘Coronaproof Martijn’ waarop Martijn schielijk twee stappen terug doet. “Sorry Ryan.” zegt Martijn, “Maar ik ben altijd zo blij jou weer te zien. Wil je wat drinken?” “Dank je Martijn maar ik ga gelijk door naar de visagie.” en Ryan keert hem de rug toe en stapt mee twee treden tegelijk de trap op. Vijf minuten later merk ik niets meer van de angst voor besmetting van het Covid 19 virus als ik Ryan bij de visagiste zie ‘lig-zitten’. Weliswaar dragen zowel Ryan als de ravissante visagiste een mondkapje maar het gezicht van onze acteur zit angstig dichtbij de welgevormde boezem die weinig te raden over laat. Als hij bepoederd en knap gekapt uit zijn zetel verrijst zegt Ryan knipogend tegen mij: “Ja Piet, je moet er wat voor over hebben om tot het sterrengilde te behoren.” en grinnikend loopt hij naar de keuken waar de camera’s en belichting al in orde zijn gebracht.
 
Drie uur later zitten we weer in de auto en zeg ik: “Je moet er inderdaad wel wat voor over hebben Ryan, voor die ‘five seconds of fame’. Drie zinnen waarvan tweemaal dezelfde: ‘Ja Bob, dat is een goed idee.’ en ‘Dat krijgen we voor elkaar Bob.’ “Piet niet zo lullig nu. Jij refereert naar ‘Kopen zonder kijken’ en inderdaad, daar was mijn tekst niet echt uitgebreid. Maar voor de opnames voor het nieuwe seizoen waarvan we er zojuist weer een hebben geschoten, voel ik mij echt een acteur. Nu mag ik mijn eigen ideeën over de projecten ook volledig zelf verwoorden. En dat is vele malen leuker. Trouwens, die ‘five seconds of fame’ mag je best wel wat ruimer zien meneer. Weet jij dat ik na elke uitzending overal wordt herkend.” “Mij herkennen ze ook op de tennis Ryan.” “Nee, echt, er kijken af en toe 2 miljoen mensen naar dat programma hè, dat zou je niet denken.” “Dat legt je dan waarschijnlijk ook geen windeieren. Wat levert jou dat nou op, je bent per slot van rekening acteur zeg je net.” “Nada Piet, en ik voel mij acteur, ik zeg niet dat ik het ben!” Ik reageer verbaasd en vraag: “Natuurlijk houd je er geld aan over Ryan, kom op, waar rijden we nu in, een koekjesblik?” Ryan zucht diep en zegt dan hoofdschuddend: “Voor de zaak is het goed maar persoonlijk word ik niet voor dit werk betaald. Ik doe dit voor Sanisale en Keukensale als marketingman voor alle 80 vestigingen in het land. Uiteraard hebben we een volgsysteem en daaruit kunnen we opmaken dat de offerteaanvragen maar ook de verkopen onmiskenbaar stijgen door deze programma’s. Dus ja, indirect word ik er ook beter van.”
 
We rijden de parkeergarage van het gemeentehuis in Spijkenisse in. “Dit is wat minder want ik moet, hoop ik, een kort overleg in met de veiligheidsregio van de gemeente. Ze hadden nog enkele vragen over het afgelopen festival ‘Under the bridge’ dat ik hier heb georganiseerd. Vermaak jezelf maar even. Wacht, ik stuur je wel even een filmpje van het festival, heb je wat te doen en weet je gelijk wat het is.” Hij stapt uit, gooit de deur dicht en stapt welgemoed de hal van het stadskantoor in. Ik stap ook uit, loop Ryan achterna en zet mezelf op een stoeltje in de hal en start het filmpje van de app. De beelden die ik zie doen mij denken aan Woodstock maar ook het Popfestival Kralingen in Rotterdam flitst door mijn hoofd.
 
Under The Bridge Festival 2019 - https://youtu.be/xyq8ywa-49g
 
Albrandswinter Festival 2020 - https://youtu.be/I3h7L45QI3c
 
 
“Het viel niet tegen.” zegt Ryan als hij na een uur weer verschijnt. “Normaal duren dit soort overleggen wat mij betreft veel te lang.” “Wel een professioneel filmpje Ryan.” complimenteer ik Ryan. Ryan kijkt mij vorsend aan en zoekt naar sporen van ironie en dan zegt hij met een grote glimlach: “Dat vind ik ook.  Het is ook door echte vakmensen gemaakt.” “Zoiets heb je toch ook in Rhoon een keer georganiseerd?” vraag ik hem. “Dat klopt, dat was vorig jaar februari het Albrands’ Winterfestival, een fantastisch apres-ski festijn in het park van Rhoon.” “Hoe kwam je daar zo bij om dat te organiseren?” De ogen van Ryan lichten op en enthousiast gaat hij verder: “Eigenlijk als een soort tijdverdrijf, hobby of wat dan ook. Ik ga zelf heel graag naar festivals maar met de komst van de kleintjes is dat wat minder geworden en toen dacht ik: ik organiseer mijn eigen festival.” “Alsof dat geen tijd kost.” schamper ik. “Uiteraard kost dat tijd maar je kan ook veel van uit huis doen en voor dit soort dingen moet je gewoon tijd maken. En daarnaast doe ik dat niet alleen. Vele mensen staan mij hierin bij.”
 
Ondertussen is de Spijkenisse brug weer naar beneden en rijden we naar het huis van Ryan. “Moest je niet even langs je winkels Ryan?” vraag ik hem. “Nee, ik heb niet echte vaste dagen dat ik daar werk. Ik piep zo nu en dan langs. Nu werk ik veelal vanuit huis.” Bij bloemenwinkel ’t Hoekje in Poortugaal springt Ryan uit de auto en twee minuten later toont hij vol trots een obligate bos rode rozen. “Dit doe ik bijna elke week wel.” zegt Ryan. “Volgens mij is dit ‘once in a lifetime’ en heeft het alles met vanmorgen te maken.” wuif ik zijn opmerking weg. “Misschien heb je wel een beetje gelijk.” zegt Ryan en start de auto. Thuis aangekomen staat de buitendeur open en aan het geluid dat uit de woning komt lijkt het alsof we een kindercrèche betreden. We stappen over een aantal autootjes heen en laveren vervolgens langs een wigwam, een poppenhuis en een treinbaan. Als Ryan dan zijn zoontje James uit de kroonluchter heeft geplukt en zijn dochter Lilly uit de knoop heeft gehaald omdat de handstand die zij probeerde niet echt lukte, stapt Leonie de woonkamer binnen. “Alweer rozen” roept ze uit en klapt in haar handen van plezier. Dan richt Leonie zich naar mij en zegt: “Hij is zo galant, met mijn trouwen, alweer wat jaartjes terug, kreeg ik ook al rozen en in januari met mijn verjaardag ook, dit is al de derde bos. Het moet niet veel gekker worden.” Ze werpt Ryan een handkus toe en zegt: “Zet je ze zelf even in het water want ik ben weg.” Ze grist haar autosleutels van een kast en stuift langs mij het huis uit. Ryan laat de bos liggen waar hij ligt en vraagt: “Koffie?”    
 
Aan de eettafel vraag ik hoe het nu met zijn tenniscarrière staat. “Bij TVP duurt die volgens mij al 25 jaar maar ik heb nog geen uitnodiging voor een speldje mogen ontvangen. Maar volgens intimi ben ik nog niet zo lang bij de club. Ik tennis overigens al veel langer. Op mijn vijfde tekende ik op straat en tegen de muur al lijnen zodat ik de hele dag met een racket en een bal bezig kon zijn. Mijn moeder was helemaal weg van Boris Becker en ik ben met dat tennisvirus besmet. Toen ik eenmaal van TVP lid was heb ik nog aan de clubkampioenschappen tot en met 10 jaar meegedaan en ik ben nu 37 dus volgens mij ben ik zelfs al langer lid.” “Ik zou er werk van maken als ik jou was Ryan. Dat ze jou een speldje durven te onthouden, schande!” “Och Piet, dat maakt mij echt niet uit hoor.” “Nee, zo’n type ben jij vast en zeker niet. Iemand die al zijn bekers bewaard. Allemaal ijdelheid toch?” Ryan priemt zijn wijsvinger naar mij en zegt: “Niks ijdelheid Piet. Ik weet zeker dat als jij ooit een beker zou hebben gewonnen jij deze ook nog ergens in de kast had staan. En inderdaad, ik heb een prijzenkast waarin ik ook voor het speldje een mooie plaats vrij zal maken.” Met zijn armen over elkaar leunt hij achterover en kijkt mij triomfantelijk aan. “Nou Ryan, vertel dan maar eens over je successen waar je al die prijzen hebt binnengesleept. Ik kan niet wachten.” Ryan veert op en steekt gelijk van wal: “Eerlijk gezegd Piet, en dat klinkt natuurlijk opschepperig, was ik best wel goed. Op mijn dertiende vroeg Marco van Holten, toen ook tennisleraar bij TVP, aan mij of ik ook mee wilde naar Laatjeskaai in Pernis omdat daar wat meer sterkere spelers waren zodat ik mij verder kon ontwikkelen. En dat ging mij goed af. Maar ik speelde dan ook wel zeven dagen in de week dus dat mocht dan ook wel.” “Dan is het niet zo gek dat je een viertje bent.” Direct verbetert Ryan mij en zegt “Ho, ho, een drietje Piet. In de dubbel weliswaar, maar toch. Overigens ben ik dat maar een aantal jaren geweest. Maar in de dubbel ben ik nu een vijfje. Gek word ik daarvan.” “Dat ligt dan toch zeker wel aan je maat.” provoceer ik Ryan.
 
               
 
“Nee meneer, dat zal jij mij niet horen zeggen.” reageert hij enigszins geïrriteerd. “Maar denken wel.” kaats ik direct. “Nee, Het systeem deugt niet. Als je een wedstrijd verliest ga je zo extreem naar beneden dat je eerst weer vier keer op rij moet winnen wil je weer op je oude ranking terecht komen. Als je in de finale komt en je verliest die over drie sets tellen al je vorige wedstrijden in het betreffende toernooi niet mee. Onrechtvaardig vind ik dat.” “Dan moet je het systeem aanvechten.” spoor ik Ryan aan. “Stap naar de bond en ga in gesprek.” “Dat ligt niet echt op mijn pad om dat te doen. Ik denk dat er dan heel wat water door de Rijn moet stromen voordat je zo’n apparaat in beweging krijgt. Nee, dan maar wat feller de strijd op de baan aan gaan.” lacht Ryan het voorstel weg.” “Kwestie van goeie partners zoeken Ryan. Is Leonie geen optie?” Hij schiet in de lach en zegt: “Ik zou graag met haar willen tennissen maar ze komt er gewoon niet toe. Beetje lastig organiseren ook met de kids. We gaan dan toch liever een keer naar een concert als we oppas regelen. En daarnaast maakt het mij niet uit met wie ik dubbel. Als iemand mij vraagt en hij of zij kan een beetje slaan en ik vind de persoon aardig, dan vind ik het al gauw prima.” “Nou.” reageer ik enthousiast, “Hier zit ‘ie, spelen wij toch bij de eerstvolgende clubkampioenschappen samen.” Vertwijfeld en fronsend kijkt Ryan mij nu aan, werpt een blik op James die het Nederlands kampioenschap ‘hoofdjeplettenvanjekleinezus’ probeert te winnen en zegt dan: “Er zijn ook grenzen Piet.” Onthutst kijk ik hem aan en dan schiet Ryan in de lach: “Geintje, tuurlijk wil ik met je tennissen.” En terwijl hij naar James loopt om te voorkomen dat Lilly een al te erg morfologische verandering in haar uiterlijk krijgt tilt hij James op en zet hem op mijn schoot. “Maar als je het niet erg vindt Piet, moet ik nog even iets anders doen dus als jij nu even op de kinderen past.” Verbouwereerd kijk ik toe hoe hij Lilly nog een kus op haar voorhoofd geeft en Ryan dan de hal in loopt en nog naar mij roept: “Vanavond kan ik wel Piet, negen uur, schikt dat?”
 
Piet Waltmans

De partner van … Casper Scheurwater
Hoewel Marilou Klaassen nu hoogzwanger is en eind april is uitgerekend was ze graag bereid een aantal vragen te beantwoorden over haar echtgenoot Casper Scheurwater. We vormen allemaal een mening over anderen en zo hebben we ook een eigen beeld van onze collega tennisleden. Maar is ons beeld wel correct? De enige die hierin echt een eerlijk antwoord op kan geven is natuurlijk Marilou. Daarom legde ik enkele brutale vragen aan haar voor over haar Casper.
 
Waarom ben je voor Casper gevallen?
Casper heeft niet echt zijn best hoeven doen eigenlijk! Toen we elkaar zagen sprong de vonk vrijwel direct over. In die tijd was Casper ook volop aan het fitnessen en dat bleef ook niet onopgemerkt natuurlijk. Daarnaast was zij zo lief en attent, we waren als snel onafscheidelijk!
 
Wat vind jij Casper’s mooiste eigenschap?
Zijn mooiste eigenschap is dat hij erg ambitieus en vastberaden is. Hij neemt weinig impulsieve beslissingen op alle gebieden. Hier kan ik zelf nog veel van leren!
 
Wanneer irriteer jij je aan Casper?
Eigenlijk aan alles wat met het huishouden te maken heeft. Wasgoed naast de wasmand gooien, borden niet in de vaatwasser zetten, de prullenbak nooit weten te vinden etc. Je kunt altijd precies zien waar Casper geweest is op een dag door de rommel die hij achterlaat.
 
Wat heeft Casper jou voor je laatste verjaardag gegeven?
Voor mijn laatste verjaardag heb ik een heel mooi horloge gekregen. Ook heb ik een tennisracket gekregen als stille hint, helaas heb ik dit racket nog maar 1 keer gebruikt. Nu geef ik de baby de schuld dat ik niet kan tennissen. Ik heb hem beloofd dat ik daarna echt weer ga tennissen.
 
Hoe jaloers is Casper?
Casper is niet echt een jaloers persoon, ik kan mij niet herinneren dat we ooit een conflict gehad hebben waar jaloezie een rol in speelde.
 
Wat is Casper’s guilty pleasure?
Stiekem luistert Casper vaak naar hele foute Nederlandstalige artiesten zoals John West en Renee Le Blanc, waarbij hij dan vervolgens keihard meezingt.
 
Waarvoor kan je Casper ‘s nachts wakker maken?
Ik denk dat je hem op elk uur van de dag/nacht wakker kunt maken voor een potje tennis. Hij wordt serieus chagrijnig als hij een week niet kan tennissen.
 
Waar is Casper bang voor?
Op dit moment is hij erg bang dat de Bitcoin instort, dit wordt iedere dag, iedere vijf minuten nauwlettend in de gaten gehouden door hem.
 
Wat vindt Casper het leukst aan jou?
Hij vindt het leuk dat ik (bijna) altijd vrolijk ben en dat ik van aanpakken hou. Dat laatste vindt hij vooral heel makkelijk voor zichzelf.
 
Wanneer was jij voor de laatste keer boos op Casper?
Echt boos ben ik niet zo snel en als ik het ben dan gaat het om kleine dingen. Zoals dat ik moet tanken als Casper de hele week de auto gebruikt heeft (dit was vandaag nog).
 
Ken jij al de exen van Casper?
Wij waren zo jong toen we elkaar leerde kennen dat we niet echt van exen kunnen spreken. Hij heeft een vriendinnetje gehad op zijn 17e. Daarna kwam ik al, dus gelukkig zijn z’n exen op 1 hand te tellen.
 
Als Casper van jou een gezelschapsspelletje verliest, is hij dan ook de hele dag sikkeneurig?
Ik denk dat iedereen die Casper een beetje kent weet dat hij absoluut niet tegen zijn verlies kan. Ik wil liever met hem in een team zitten dan tegen hem, want hij gaat echt over lijken en houdt met niemand zijn gevoelens rekening. Mega fanatiek! Maar als we dan samen een spel spelen en ik win, dan komt dit natuurlijk volgens hem altijd door geluk of door valsspelen. Want dat een ander wint door goed te spelen bestaat gewoon niet.
 
Krijgt Casper zijn zin bij de naamgeving van de kleine?
Nou, sterker nog, hij heeft de naam verzonnen! We hebben heel wat namen gezien op internet, maar toen hij met deze naam kwam, waren we er allebei over uit. Dit wordt de naam!
 
Tenslotte, wat mag je van Casper aan niemand over hem vertellen?
Alle ‘mannen’ klusjes in huis worden door mij gedaan. Ik zet de meubels in elkaar, verf de wanden en boor de gaten in de muren. Hij is wat dat betreft echt een muts! Al moet ik wel zeggen dat hij in de babykamer voor het eerst in zijn leven een gaatje in de muur geboord heeft. Hier is hij dan ook erg trots op en iedereen die in de babykamer komt kijken krijgt dit dan natuurlijk te horen.
 
Piet Waltmans

Maarten maakt het mooi
Onze innovatiemanager Maarten Mellaard heeft weer eens wat nieuws bedacht voor onze tennisvereniging. Na zijn uitvinding van de eeuwigdurende circulaire kerstbomen en de ‘houvasten’ voor parasols om in tijden van hevige zonnestraling bescherming te vinden heeft hij nu weer een creatieve oplossing gevonden. Het gekras van de stoelpoten in de kantine was hij zo beu dat hij besloot ook hiervoor een antwoord te vinden. Maar het idee moest dan wel in het licht van onze sport staan. Alras had Maarten wederom het ei van Columbus gevonden: tennisballen. Hoe simpel kan het zijn: boor in elke bal een gaatje en schuif de bal over de stoelpoot heen en klaar is Kees. Geen gepiep meer over de vloer en een vrolijk ballentheater in de kantine. Voorwaar weer een stap voorwaarts met TVP dank zij Maarten.
 
 
Oh ja, nog bijna vergeten. Tussen neus en lippen door heeft Maarten ook nog even een nieuwe bestrating bij de ingang van ons tennispark gelegd. Bedankt Maarten!
 
 
 
Piet Waltmans

SponsorKliks
Als vereniging zijn we natuurlijk altijd bezig om te kijken hoe we onze inkomsten kunnen vergroten. Via SponsorKliks is dit nu mogelijk op een simpele manier die u en ons niets kost.
 
Het enige dat hiervoor nodig is, is wanneer u online iets koopt, om eerst via onze website op het SponsorKliks logo bovenaan de pagina te klikken.
 
 
U komt vervolgens op onze eigen SponsorKliks website, waar u op de normale manier uw kleding, schoenen, eten, speelgoed, sportartikelen, reizen en elektronica kan bestellen bij een grote hoeveelheid webwinkels.
 
Deze lijst omvat o.a. Bol.com, Thuisbezorgd.nl, AH.nl, MediaMarkt, Zalando, Wehkamp, Coolblue, maar ook sites als Booking.com en Couverts.nl voor reizen en reserveringen.
 
Op de website van de gekozen winkel kunt u vervolgens op de normale manier uw bestelling plaatsen.
Over elke transactie krijgt TVP een commissie, terwijl er voor u niets verandert en u de normale prijs betaalt.
 
Om een paar voorbeelden te geven:
·        Bestelling via Thuisbezorgd.nl     Commissie voor TVP:      Euro 0.75
·        Reservering via Couverts.nl         Commissie voor TVP:      Euro 2.63
·        MediaMarkt                                  Commissie voor TVP:      2.25%
 
Shop dus via onze TVP website of meteen via http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=6131&u=09s
 
Het kost geen cent extra maar levert wel extra inkomsten op voor onze vereniging.

TVP op Facebook!
Beste leden,
 
Graag verzoeken wij al onze leden die over Facebook beschikken de Facebookpagina van T.V. Poortugaal te 'liken'.

Dit houdt in:
- Log in op Facebook en zoek naar Tennisvereniging Poortugaal
- Je komt dan op de Facebookpagina van TVP
- Klik hierna op 'Vind ik leuk'
 
 
                        
 
In het vervolg word je dan op de hoogte gehouden van wat er is gebeurd, gaande is of gaat gebeuren binnen (en buiten) onze vereniging.
 
Alvast bedankt!
 

 

Wie is Lieke?
In het begin probeerde Bastiaan zijn dochter Lieke te souffleren maar dat duurde niet lang. Lieke nam gelukkig het heft in eigen hand en formuleerde haar antwoorden op de vragen zeer zorgvuldig. Alleen op de vraag waar Lieke ‘s nachts voor wakker kan worden gemaakt antwoordde ze, als door een wesp gestoken: “Pizza”! Geen enkele twijfel mogelijk. Over de andere vragen werd zo nu en dan toch wat langer nagedacht. En niet zonder resultaat. 
 
Lieke, hoe oud ben jij?”
Lieke: “Op 22 december word ik 13.”
 
“En hoe lang tennis jij al?”
Lieke: “Ik tennis 3 of 4 jaar, al langer dan papa.”  
 
“Wat vind jij zo leuk aan tennis?”
Lieke: “Ik denk wel het spelen met andere kinderen.”
 
“Maar dan kan je net zo goed gaan voetballen toch?”
Lieke: “Dat is waar. Tenniswedstrijdjes, dat vind ik eigenlijk het leukst, in het team met Mette, Isa en Josefien. En met papa heb ik een keer het ouder-kind-toernooi gewonnen.”
 
“Welke andere hobby’s heb jij naast tennis?”  
Lieke: “Ik knutsel heel graag, kleuren vind ik fijn en op de basisschool deed ik veel aan streetdance.”
 
“Maar nu dus niet meer?”
Lieke: “Nee, nu doe ik meer mijn eigen dansjes en ik zing ook veel. Net als mijn moeder.”
 
“Is je moeder dan zangeres?”
Lieke: “Nee, zij zit met mijn zusje op zangles, dus word er ook veel gezongen.”
 
“En wat is je favoriete liedje?”
Lieke: “’If only’ van Dove Cameron.”
 
“Wat vind je leuker, gamen of lezen?”
Lieke: “Lezen vind ik leuker. Ik game bijna nooit. Zo nu en dan speel ik wel een spelletje op mij mobieltje. Harry Potter heb ik misschien wel al 25 keer gelezen. En nu lees ik ‘Het wonderlijke wolkenland’ van Thea Stilton.”
 
“Heb je nog een favoriete televisieserie die je volgt.?”
Lieke: “Nee, ik zit wel op Youtube en dan kijk ik naar ‘Free Rein’, Vrije teugels. Een serie over paarden.”
 
“Jij zit nu in de brugklas?”
Lieke: “Dat klopt. Ik zit op de mavo-havo van het Scala-Rietveld in Spijkenisse.”
 
“Waar kunnen mensen jou het gelukkigst mee maken?”
Lieke: “Door mij een pizza Hawai zonder salami voor te schotelen. Daar word ik echt heel blij van. Maar een portie patat en een kroket zijn ook heel lekker.”
 
“Wat mag jij van je vader wel wat je van je moeder niet mag?”
Lieke: “Van mijn vader mag ik veel langer buiten spelen.”
 
“Nou Lieke, dan nog graag wel iets noemen wat je van mama wel mag en van papa eigenlijk niet. Want je moeder leest dit natuurlijk ook.”
Lieke: “Chocola snoepen, langer op mijn telefoon zitten, langer op mijn laptop zitten, oh, zo veel.”
 
“Ik zou maar stoppen Lieke, want als ze dit straks leest draait ze het misschien wel gelijk terug. Dankjewel voor jouw antwoorden.”
 
Piet Waltmans

Racketochtenden jeugd weer gestart
We hebben de afgelopen periode weer een behoorlijk aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen en die van harte welkom heten op de club. We wensen ze uiteraard veel tennisplezier.
 
Omdat er door de coronamaatregelen slechts twee commissieleden bij activiteiten aanwezig mochten zijn, konden bepaalde activiteiten geen doorgang vinden. We hebben de jeugdleden dus ook een lange tijd niet gezien. We hebben ze enorm gemist! Gelukkig was het op de eerste lentedag van dit jaar weer mogelijk een racketochtend te organiseren. De belangstelling was daarvoor dan ook enorm groot. Ook op 5 en 18 april zijn er nog racketochtenden. Voor deze ochtenden kan je je nog steeds inschrijven. Het zijn mooie gelegenheden om te oefenen voor de competitie die op 1 mei start. We hopen jullie weer te zien
 
Namens de jeugdcommissie, Ante Bosnjak

Bardienstindeling 2020 / 2021
Wat een gezelligheid voor en achter de bar
 
Een balletje slaan is natuurlijk heerlijk maar voor velen is het ook prettig na afloop iets in de kantine te kunnen drinken. Dan is het ook prettig als je met je bestelling kan worden geholpen door een medelid die op dat moment zijn bardienst draait. Daarom is het ook heel fijn als de bardiensten ook daadwerkelijk door de leden worden ingevuld. Prettig voor degenen die wat willen gebruiken, prettig voor de coördinator van de bardiensten en daarnaast is het vaak ook gezellig om de bardienst te draaien.
 
Alle bardiensten zijn altijd terug te vinden op de website van TVP Daarnaast krijgt een ieder in de week voorafgaand aan zijn of haar bardienst per email een herinnering om de dienst te draaien. Ben je verhinderd dan kunt je altijd de lijst raadplegen waarop een aantal enthousiastelingen staan vermeld, die de bardienst tegen betaling willen overnemen. Maar we vinden het uiteraard fijner als jij de bardienst zelf voor jouw rekening neemt.

De bardienstindeling van 2020 / 2021 kun je hier vinden en de lijst met invalkrachten op deze plek.

TVP Foto's
Inmiddels staan er weer vele nieuwe foto's van allerlei activiteiten op de nieuwe website van TVP (en ook op Facebook)

Als u naar de site www.tvpoortugaal.nl gaat kunt u bovenaan deze pagina klikken op "Nieuwsbrief en Foto's" en vervolgens kunt u kiezen voor "Foto's".
U kunt ook HIER klikken om direct naar de foto pagina van TVP te gaan.
 
Omdat er zoveel foto's zijn gemaakt, treft u deze in diverse mappen aan.
 
Veel kijk plezier!!

Tennis Only
Tijd voor een nieuwe outfit of een nieuw racket? Onze sponsor Tennis Only beschikt over alle A-merken, dus er zit altijd wat tussen voor jou. De nieuwste kledingcollecties voor de US Open zijn binnen van alle topmerken zoals Nike, Adidas, Lacoste, Fila en Sjeng Sports. Ga snel naar de winkel om deze leuke outfits te passen of bezoek de webshop www.tennisonly.com en bestel wat jij leuk vindt!
 
 
Daarnaast hebben de racketmerken gedurende de afgelopen weken een nieuw model op de markt gebracht, voorbeelden zijn de Head Gravity, Wilson Clash, Yonex EZONE en Babolat Strike. Ben jij ook benieuwd hoe deze spelen? Of een van de vele andere modellen? Ga dan een testracket ophalen en probeer ze zelf uit op de baan!
 
De winkel van Tennis Only is te vinden in Rotterdam op de Jacques Dutilhweg 325.

Bediening LED verlichting                 
Zoals jullie inmiddels wel weten, worden de banen van TVP inmiddels verlicht d.m.v. LED verlichting. LED-verlichting staat voor een hogere lichtopbrengst en is daarbij ook nog eens energie zuinig.
 
Hieronder treft u een beschrijving over hoe u de nieuwe LED verlichting kunt bedienen:
 
Links naast het digitale afhangbord hangen 2 kastjes aan de muur met ieder een draaiknop. Per draaiknop (een combinatie van banen, 1+2 of 3+4) kan er gekozen worden voor de waardes 0, 1 en 2. Graag enkel de waardes 0 (=Uit) of 2 (=wedstrijdstand) gebruiken.
 
Voor vragen of problemen bel Ton Vuik: 0610390811

 
Tennisvereniging Poortugaal, Landweg 1, 3171 AL Poortugaal, 010-501 6603   

Rabobank Rek.nr.: 32.95.19.034 t.n.v. Penningmeester T.V.P.
Giro Rek.nr.: 3739525 t.n.v. Penningmeester T.V.P.