eNews | 9 februari 2018 | week 7
DEZE WEEK
• Bidden en Vasten
• M15
• Maranatha Bijbelschool
• Maranatha Basics
• Mannenbidstond
• Men's Meeting
• IMC2018
• Laatse IMC
• Dankbetuiging
• Programma februari
• Programma woensdag 
• Praise Amsterdam 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 7
11 Feb. t/m 18 Feb. 2018

MAANDAG
06.00 uur  Mannenbidstond
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
DINSDAG
19.30 uur  Men's Meeting
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
09.30 uur Maranatha Bijbelschool
09.30 uur Maranatha Basics 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur  NextGen Teens 
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 

Johannes 1:12-13: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

13  die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”

 

Veel mensen die het christelijk geloof aanhangen, denken dat zij een kind van God zijn, doordat de vader en/of de moeder bekeerd is. Dit denken komt ook voor bij andere godsdienstige richtingen. 

Maar is het waar dat mensen die uit christelijke ouders komen automatisch kinderen Gods zijn? 

Het Woord zegt, dat wie een kind van God wil worden Hem persoonlijk moet aannemen en toelaten in zijn leven. Het gaat om de Here Jezus aannemen en geloven in Zijn Naam. Het gaat om een persoonlijke keuze voor de Heer. 

De Heer persoonlijk aannemen, staat gelijk aan zich bekeren tot het geloof in Jezus en wandelen op de smalle weg.

De Heer persoonlijk aannemen, is het zondige leven de rug toekeren.

De Heer persoonlijk aannemen, is ook uit God geboren zijn. 

Duidelijk is dat wij in de eerste plaats kinderen van onze vader en moeder zijn, maar daarnaast zijn wij als wij uit God geboren zijn, kinderen  Gods. 

Baby’s en kinderen die nog geen persoonlijk besluit kunnen nemen, zijn geheiligd in hun ouders.


Bidden en Vasten 

Zaterdag 10 februari zullen wij vasten en bidden in de Maranatha kerk. De dienst is van 12.00 tot 14.00 uur. U bent van harte welkom.


M15

Vrijdag 16 februari vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn Celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.


Maranatha Bijbelschool
Zaterdag 17 februari is onze volgende Maranatha Bijbelschooldag.

De Bijbelschool begint om 09.30 uur. De lessen vinden plaats in de Wijkzaal.


Maranatha Basics

Zaterdag 17 februari vindt de Maranatha Basics (MB) plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en is om ongeveer 14.00 uur afgelopen.

Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen. Deze school duurt vier maanden en vindt elke derde zaterdag van de maand plaats.


Mannenbidstond

De mannenbediening hoopt vanaf maandag 19 februari de maandelijkse mannenbidstond weer op te pakken. De mannen hopen, met Gods genade, elke derde maandag van de maand in de kerk te bidden van 06.00 tot 07.00 uur. De mannen van de gemeente zijn dan van harte welkom.


Men’s Meeting

Op dinsdag 20 februari zijn alle mannen van harte welkom op de volgende Men’s Meeting (mannensamenkomst). U bent uitgenodigd om samen met de mannen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. 

De Men’s Meeting vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats in één van de zalen van de kerk. De dienst begint om 19.30 uur.


IMC 2018

De voorbereidingen voor onze laatste IMC zijn in volle gang. Het wordt een bijzondere tijd met diverse sprekers en buitenlandse gasten.

De conferentie is van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 maart. Houd deze dagen vrij in uw agenda. Deze conferentie is ook een mooie gelegenheid om uw vrienden uit te nodigen.


Laatste IMC

Wij nodigen u uit voor de laatste en grote IMC die gehouden zal worden in de Maranathakerk te Amsterdam.

Wij hopen te beginnen op donderdagavond 22 maart en eindigen op zaterdagavond 24 maart. Op vrijdag en zaterdag hebben wij overdag ook samenkomsten. 

De seminars zijn (op vrijdag en zaterdag) van:

10.00 – 11.00  uur

11.15 – 12.30 uur

14.00 – 15.00 uur


De avonddiensten: 

Donderdag en vrijdag om 19.30 uur

Zaterdag om 19.00 uur


Dankbetuiging

Br. Joop en zr. Beatrice Strijk-Nimmermeer willen een ieder van harte bedanken voor de betoonde belangstelling in verband met hun zilveren huwelijk op  28 januari.


Programma februari

11 februari 10.00 uur – Danny Soto – Belgie

11 februari 12.45 uur – Godwin Benefo – Frankrijk

18 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal 

18 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal

25 februari 10.00 uur – S.L. Hofwijks

25 februari 12.45 uur – S.L. Hofwijks


Programma woensdagavond

14 februari 19.30 uur – Philip Habes

21 februari 19.30 uur – Gustaaf Soekimo

28 februari 19.30 uur – Hayford Obeng


Praise Amsterdam

Pastora Eveline Hofwijks die langer dan 41 jaar actief is geweest in de Praise van de gemeente, heeft besloten om te stoppen als lid van het Praise Team Amsterdam. Zij is van mening dat zij ouder geworden is en vindt het goed om nu te stoppen. Zij is op verzoek van pastor S.L. Hofwijks in 1977, zij was toen 26 jaar, begonnen als één van de zangdienstleidsters en heeft 41 jaren in het Praise Team gediend.

Alhoewel het heel goed met haar gaat en zij nog steeds een prachtige stem heeft, heeft zij, na overleg met de voorganger, besloten nu te stoppen. 

 

Zij blijft actief betrokken bij de gemeente:

  •  Lid van het bestuur van MM 
  •  Naaste medewerker van de voorganger
  • Leidster van de gastvrouwen
  • Leidster van de decoratie afdeling
  • Leidster van de Voedselbank MM
 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl