Nieuwsbrief Stichting Senia
Februari 2020 

Beste lezer,

Het nieuwe jaar gaat bij Senia swingend van start, want op dit moment is de Week van de Leesclub in volle gang. Benieuwd? Kijk of op www.weekvandeleesclub.nl of u aan kunt sluiten bij een van de activiteiten in het land!


Kijk voor alle informatie op www.senia.nl
of volg ons op facebook en twitter
Senia in beeld
 
Week van de Leesclub
25 t/m 31 januari 2020
 

Het is de Week van de Leesclub! Een speciale week om te laten zien hoe leuk en waardevol het is om te lezen, sámen te lezen en met elkaar in gesprek te gaan over boeken. 
 
Van 25 t/m 31 januari zijn er veel oprichtingsbijeenkomsten door het hele land.
Daarnaast organiseren we diverse open leesclubs, in samenwerking met o.m. Literatuurclubs Drenthe, Lutterzand Literair en Schwob. U kunt nog aanhaken, zie de agenda hieronder!
 
Klik hier voor alle informatie.
 
Dinsdag 28 januari
Pop-up-leesclub met Rokus Hofstede over De grote angst in de bergen
20.00 uur, Kennemer Boekhandel, Haarlem
 
Woensdag 29 januari
Pop-up-leesclub met Rob van Essen over De goede zoon
15.30 uur, Boekhandel De Drvkkery, Middelburg
 
Donderdag 30 januari
Pop-up-leesclub met Roelof van Gelder over Dichter in de jungle
15.00 uur, Boekhandel Van Piere, Eindhoven
 
Pop-up-leesclub met Rob van Essen over De goede zoon
19.30 uur, Theater VanSlag, Borger
 
Vrijdag 31 januari
Pop-up-leesclub met Rob van Essen over De goede zoon
10.00 uur, Bibliotheek Eemland, Amersfoort
 
 
 
In gesprek met Nienke Timmers
medewerker communicatie en PR

Een kennismakingsgesprek met Nienke Timmers, sinds 10 maanden 16 uur per week werkzaam bij Senia als PR- en communicatiemedewerkster. Ze heeft, samen met Nicole Hoven (de directeur van Senia), het werk van Ineke van de Rotte overgenomen. Nienke is in 2010 afgestudeerd in de Nederlandse taal en cultuur, heeft jarenlange ervaring in de uitgeverswereld en was ondermeer betrokken bij de promotie en communicatie rondom de viering van 150 jaar Louis Couperus.
 
 
 
 
Bezoek een boek
Naar het toneelstuk Peachez
 
 
Met een deel van onze leesclub Heemskerk N2 zijn we naar de toneelvoorstelling van Peachez geweest. We waren allen zeer onder de indruk van het spel van Porgy Franssen, die de rol van professor speelde. In een ogenschijnlijk eenvoudig decor, wat door middel van draaien, rijden en projecties steeds veranderde en de vele kilometers afstand tussen de spelers knap wist te verbeelden, kwam het boek, samen met de muzikale begeleiding, voor ons tot leven. We waren blij met onze keuze om eerst het boek te hebben gelezen.
 
Yvonne Zomerdijk
Op pad met Senia
 
Excursies

 
In maart hebben we weer een viertal excursies voor u in de aanbieding.
 
Op 10 maart brengen we een bezoek aan de Loge van de Vrijmetselarij in Amsterdam, een combinatie van een presentatie en een rondleiding door dit statige pand. Op 11 maart organiseren we een rondleiding door de Tweede Kamer, nu het nog kan voordat er een grootscheepse verbouwing plaatsvindt. Het Groninger Museum is de bestemming op 19 maart. In de tentoonstelling Mondo Mendini heeft architect Mendini alle ruimte gekregen om zijn droomtentoonstelling samen te stellen: een mix van design, beeldende kunst en architectuur. Tot slot bezoeken we op 27 maart het stationsgebied van Utrecht, waar de laatste jaren enorm veel is veranderd.
 
 
 
 
 
Oprichtingsbijeenkomsten nieuwe leesclubs

 
In de maand februari vinden er op een groot aantal plekken oprichtingsbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en gratis toegankelijk.
 
 
U bent van harte welkom!
 
 
 
 
 
Uit de organisatie
 
Vrijwilligers gezocht!

Meewerken aan Senia's leesgroepen Kunstgeschiedenis?

In het voorjaar van 2017 startte Senia met de oprichting van leesgroepen kunstgeschiedenis. Intussen staan er al 187 mensen bij 34 groepen ingeschreven. En het aantal groepen groeit. Voor dit groeiende aantal deelnemers stelt de werkgroep kunstgeschiedenis van Senia de boekenlijst samen en maakt leeswijzers (of laat ze maken) die tot discussie aanzetten. Deze werkgroep zoekt versterking.

De werkgroep vergadert ongeveer eenmaal per kwartaal en verder is er via e-mail contact. De leden van de werkgroep gaan op zoek naar geschikte boeken – die we meestal van de uitgevers ontvangen in de vorm van redactie-exemplaren.
Van nieuwelingen verwachten we belangstelling voor/kennis van kunstgeschiedenis, en enthousiasme voor de formule van Senia-leesgroepen. De werkgroep zoekt met name mensen die ook aan de totstandkoming van één of meer leeswijzers willen meewerken.

We bieden een werkgroep met geïnspireerde deelnemers (vrijwilligers) die van dit onderdeel van Senia een succes willen maken. Is je belangstelling gewekt? Stuur een mailtje naar kunstgeschiedenis@senia.nl, dat uitkomt bij Eva Hoopman, voorzitter van de werkgroep.


 
 
Gehoorverlies en toch actief in een leesclub


Senia kent veel oudere deelnemers, en dus ook veel mensen met gehoorproblemen. Moet je dan stoppen met je leesclub? Nee, natuurlijk niet. Maar hoe zorg je dat je volwaardig mee kunt doen? Wat vraagt het van de organisatie van de leesgroep, welke hulpmiddelen zijn er, en wat vraagt het van je eigen opstelling?
 
Daarover gaan twee voorlichtingsbijeenkomsten in februari, op donderdag 6 februari in Breda en op dinsdag 25 februari in Zwolle. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die zelf last hebben van gehoorverlies, en voor contactpersonen die ermee te maken krijgen. (In de zomer 2019 was er een dergelijke bijeenkomst in Hilversum).
Jetty Mouw, voorlichter van Stichting Hoormij verzorgt de voorlichting. Er is plaats voor vragen en voor uitwisseling van ervaringen.
•    Breda, op donderdag 6 februari om 14.00 uur in Bibliotheek De Nieuwe Veste, Molenstraat 6 in Breda. Aanmelden kan via deze link.
•    Zwolle, op dinsdag 25 februari om 14.00 uur in Bibliotheek Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a. Aanmelden kan via deze link.

 
 
Vrienden van Senia

 
Het meeste werk bij Senia wordt door vrijwilligers gedaan, en het is elk jaar een uitdaging om zonder subsidie de financiering rond te krijgen. 

Vindt u Senia een sympathieke organisatie en draagt u graag iets bij? Overweeg dan eens om Vriend van Senia te worden en jaarlijks een bedrag te doneren ter ondersteuning. Senia heeft de status van Culturele Anbi, dus uw gift is fiscaal aantrekkelijk. 
 
Lees meer en meldt u aan als Vriend
 
 
 
 
De zin van Vinteuil met Maria & Nathalia Milstein: een muzikale voorstelling over o.a. Proust.