Sports Media's Newsflash
 
02 november 2014

Wij hebben uw steun nodig! Stem op Sports Media

en je steunt het project " Ontwikkeling databank videokijkwijzers "

Een videokijkwijzer is een pedagogisch-didactisch visueel hulpmiddel om het leerproces bij de leerlingen te ondersteunen en om het didactisch handelen van de leerkracht te verduidelijken.

Je hoeft enkel je e-mailadres op te geven om je stem te bevestigen.

Om te stemmen: klik hier .

Kunst en Kogelstoot...Lichamelijke opvoeding.

Een vakconcept: behouden en vernieuwen

Auteur: Erik Van Assche

Actualiteit ?

Twintig jaar, na de lancering van de Eindtermen/ Ontwikkelingsdoelen en vakoverschreidende eindtermen ( E.T., O.D., V.O.E. ) is het nuttig om ons vragen te stellen.

  • Wat hebben de leerplannen Sec. ond. van de verschillende onderwijsnetten met het vakconcept achter de E.T., O.D. en V.O.E aan vernieuwing gebracht ?
  • Hoe hebben de vakgroepen L.O. in het Sec. ond. de vernieuwing in hun schoolwerkplan uitgewerkt ?
  • Welke nieuwe werkvormen hebben leerkrachten L.O. in hun lessen uitgetest ?

In een publicatie in de reeks “ Cahiers voor didactiek”, zette Prof. E. Van Assche reeds in 1998 enkele mogelijkheden op een rij. Daarvoor verwees hij naar een aantal interessante auteurs.

Wat is uit dit gedachtengoed in de lerarenopleidingen in de onderwijspraktijk gerealiseerd ?

Studenten uit de lerarenopleidingen kunnen voor hun bachelor- of masterproef de vernieuwingen vanuit het vakconcept (E.T., O.D. en V.O.E ) gaan bevragen, observeren, registreren …

Dat zowel in de opleidingsinstituten als bij de leraren in de praktijk. Dit cahier is een nuttig vertrekpunt.

Het ganse cahier ( 82 p.) kan hier geraadpleegd worden.