Sports Media's Newsflash
 
17 juni 2013

Een oproep van onze partner ...

Samenstelling lezerspanel 'Lichamelijke Opvoeding'

De redactie van het vakblad "Lichamelijke opvoeding - KVLO" wil graag weten of zij met hun inhoud nog steeds op de juiste weg zitten. Zij willen daarom een groep lezers samenstellen die zij enkele keren per jaar kunnen benaderen om iets te zeggen over de inhoud van de Lichamelijke Opvoeding. Ook kunnen zij vragen stellen over samenwerking met de website en dergelijke.

Nu kunnen zij jullie op een heleboel manieren benaderen, maar dit blijkt een van de simpelste. Als je deel uit wilt maken van hun lezerspanel stuur dan een mail met daarin je naam, je leeftijd, m/v, welk type onderwijs werkzaam en van welke afdeling je lid bent naar : redactie@kvlo.nl. Bij het onderwerp vermeld je 'ledenpanel'. Je wordt dan binnenkort benaderd.


Word gratis lid van onze partner gymleraren.nl