Carbon farming
donderdag 16 maart
Beste leden, 

Zoals u weet, zetten wij als Altenatuur, Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch en ZLTO Altena-Biesbosch ons in, ieder met een eigen accent, voor een goede balans in Altena tussen ontwikkeling van de natuur en van het agrarische ondernemerschap. 
In oktober 2022 hebben wij een tweede avond over het Nieuwe boeren in Altena georganiseerd. Deze avond was met bijna 100 aanwezigen een succesvolle avond waarbij drie ondernemers uit Altena stilstonden bij hun ervaringen op weg naar biologisch boeren en wat daarbij komt kijken. Mooie discussies en ook weer duidelijk dat we nog veel van elkaar kunnen leren. 
Daarom organiseren we nu een derde avond, met als thema Carbon Farming. Wederom hebben we drie sprekers die ons over diverse aspecten bijpraten. Wat verstaan we onder Carbon Farming, hoe zetten we het in en welk effect heeft het in en op de bodem?
 
Bent u nieuwsgierig naar deze avond? Meldt u zich dan s.v.p. tijdig aan: zie onderaan deze uitnodiging. 
 
16 maart
 
20.00 uur (Inloop vanaf 19.30 uur)  
 
Fort Giessen, Giessensesteeg 2
Giessen

Programma met streeftijden:  
 
20.00 uur: 
Welkom door de voorzitters van de drie organisaties en gespreksleider van de avond Erik Gouw (Altenatuur)

20.15 uur: 
Marjon Krol van ZLTO: Carbon Farming Altena

Marjon is projectleider Carbon farming bij ZLTO. ZLTO wil een duurzaam bodembeheer in de landbouw stimuleren door hier een aanvullend verdienmodel voor te organiseren via Carbon Farming. Onlangs heeft ZLTO het initiatief Carbon Farming Altena gelanceerd, samen met een groep van 5 Koolstofboeren uit Altena, gemeente Altena en de bedrijven Hakkers en IVECO Schouten. Marjon zal uitleggen wat Carbon Farming is, hoe Carbon Farming ingezet kan worden voor het klimaat, hoe ZLTO dit aanpakt en hoe het Carbon Farming project in Altena werkt.  

20.45 uur: 
Arjan de Graaf van De Graaf VOF: Carbon Farming in de praktijk 

Arjan is akkerbouwer op twee locaties in Altena, op de locatie in Nieuwendijk doet hij mee met Carbon Farming. Daarbij probeert hij om het gehalte organische stof in de grond te verhogen zodat hij meer koolstof op kan slaan in de bodem. In zijn verhaal gaat hij uitleggen op welke manier ze dat doen!

21.15 uur: Pauze 

21.30 uur: 
Stefan Nieuwenhuijsen van SoilGecko: Het Bodemvoedselweb, leven in en op de bodem

Een werkend bodemvoedselweb is de randvoorwaarde voor een goede bodemstructuur, waterretentie, nutriëntenkringloop, onkruidonderdrukking én koolstofvastlegging. Het herstellen van dit bodemvoedselweb, oftewel het terugbrengen van het leven in en op de bodem, dat is waar Stefan aan werkt vanuit zijn eigen bedrijf SoilGecko. Daarnaast bouwen hij en zijn vrouw Cindy samen aan hun voedselbos, genaamd Nutriëntrijk. Stefan neemt ons deze avond mee in de werking van het bodemvoedselweb en hoe daardoor koolstof wordt vastgelegd in de bodem.  

22.00 uur: 
Afronding van het programma en gelegenheid tot napraten met sprekers en andere aanwezigen onder het genot van een drankje.
 
I.v.m. de catering en bij grote belangstelling evt. verhuizen naar een grotere locatie, vragen wij u om zich tot 
Uiterlijk 9 maart 12 uur aan te melden via altenatuur@gmail.com

 
 
Wandeling in Neerijnen
zaterdag 25 maart

 
Wandeling: Op zoek naar stinseflora op landgoed Neerijnen  
In de prachtige loofbossen rond landhuizen en kastelen ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een bijzondere flora, deels inheems, deels aangevoerd. Kenmerkend voor deze zogeheten Stinseflora is dat ze de bosbodem in bloei zet voordat het bladerdek het licht wegneemt: vroeg in het voorjaar dus. De wandeling voert ons op het landgoed Neerijnen door een mooi wandelbos met een deel van de route langs rivier de Waal. 
De focus voor deze wandeling ligt op planten maar uiteraard letten we ook op vogels in de nog kale bomen en op vroege insecten. 

We vertrekken deze ochtend om 8.00u vanaf Fort Giessen (waar we dus ook verzamelen). Vervoer dmv carpooling. Tegen het middaguur hopen we weer op het Fort terug te zijn. Neem laarzen/goede wandelschoenen en regenkleding mee.
Wandelt u met ons mee? 
Voor vragen: altenatuur@gmail.com.
 
 
Inspiratiemiddag
‘Succesvol voedselbos starten’
zaterdag 25 maart

Het opstarten van een voedselbos lijkt simpel maar voor een succesvol voedselbos is er meer nodig dan alleen een goed ontwerp en de aanplant van de juiste bomen en struiken. Het is van belang om eerst een goed plan te hebben voordat je aan ontwerp of de aanplant begint. 

Op deze inspiratiemiddag laat Liesbeth van Bemmel van Voedselbos Benthuizen en Start Voedselbos je zien hoe je kunt komen tot een concreet en realistisch plan. Met aandacht voor alle aspecten zoals financiering, verdienmogelijkheden, juridische aspecten enz. Tevens laat ze zien hoe je van een goed plan tot een goed ontwerp kunt komen. Ze heeft haar kennis en ervaring opgedaan bij het opzetten van Voedselbos Benthuizen, haar werk als senior beleidsadviseur en deelname aan de landelijke Green Deal Voedselbossen. 
 

Programma: 
12.30 – 13.00 Inloop met koffie en thee                                                                        
13.00 – 13.10 Start en introductie                                                                               
13.10 - 14.15 Presentatie over fasering en opzet van een plan – aansluitend vragen      
14.15 – 14.45 Pauze voor onderlinge uitwisseling                                                         
14.45 – 15.40 Presentatie over juridische aspecten, verdienmogelijkheden - vragen      
15.40 – 17.00 Onderlinge uitwisseling in groepjes – Rondvraag - Afsluiting                    

Datum: zaterdag 25 maart van 12.30 tot 17.00 uur. 
Plaats: Fort Giessen. 
Kosten: € 10,00 per persoon (kosten zijn laag gehouden door bijdrage Altenatuur) contant te voldoen bij aanvang. Bij minder dan 20 deelnemers kan de middag niet doorgaan.
Geef je dus op voor 5 maart d.m.v. een e-mail naar voedselbossenaltena@gmail.com.

 
 
Verzoek betaling contributie 2023

 

Als u nog geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot automatische incasso verzoekt de penningmeester u vriendelijk uw contributie voor het jaar 2023 over te maken. De contributiebedragen blijven hetzelfde als de afgelopen jaren, dus 15 euro voor een gewoon lidmaatschap en 20 euro voor een gezinslidmaatschap.
U kunt dit overmaken naar NL02 TRIO 0320 0045 54 t.n.v. Altenatuur of door in uw betaalapp onderstaande QR-code te scannen.
Wij willen u er op wijzen dat onze oude Rabobankrekening definitief is opgeheven.
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage, wij gaan er Altena weer groener mee maken!

 
 
Strokenteelt Struikwaard 2023

Voor het 4e jaar starten we weer met strokenteelt in de Struikwaard. Zowel aardappelen, uien, groenten als bloemen worden er geteeld zonder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deelnemers kunnen niet alleen meeoogsten maar zij kunnen ook meewerken. Op woensdagavond en/of zaterdagochtend.
 
Er kunnen maximaal 50 huishoudens aan deelnemen.

Er is nog plek voor ongeveer 10 deelnemers. Meer informatie bij Goof van Vliet, 06-28703838 of gooflies@ziggo.nl
 

 
 
 
Over 25 jaar .....

Het heeft onlangs in alle lokale en regionale bladen gestaan en ook Radio A-FM heeft er aandacht aanbesteed. Wat is er aan de hand? 
Dit jaar bestaat de groep Weidevogelbescherming van onze vereniging 25 jaar en helaas lijkt het erop dat we er nóg wel 25 jaar mee bezig moeten zijn. Dat ‘moeten’ betekent beslist niet dat we met tegenzin elk voorjaar met ongeveer honderd vrijwilligers de akkers en weilanden in Altena afspeuren naar nesten van kieviten, scholeksters, wulpen, tureluurs en grutto’s. In nauwe samenwerking met de boeren markeren en beschermen we die nesten om ook in de toekomst nog enigszins van deze TOP 5 in ons aller Altena verzekerd te zijn. Want het is geen vanzelfsprekendheid meer dat we van bijvoorbeeld de buitelende kieviten of de sierlijke grutto kunnen genieten. Daar moet voor gewerkt worden en om dat de komende jaren te kunnen blijven doen zoeken we voor enkele regio’s nieuwe vrijwilligers. 
Alle leeftijden zijn welkom en leden van Altenatuur weten natuurlijk als geen ander waar het om draait. Maar behalve dat we die zelf graag in onze groep zouden verwelkomen hebben zij vast wel iemand in hun omgeving die ze voor ons werk warm weten te maken. En voor de junioren onder hen geldt: weidevogelbescherming is géén werk voor uitsluitend sénioren. Jongeren zijn beslist zeer welkom want er is nog lang werk aan de winkel. Waarschijnlijk nog wel 25 jaar.
 
Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden door een mail te sturen naar altenatuur@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
 
 
 
Save the date
Eerste Fort-openstelling 2023 met als thema: Alles begint

 
 
 
 
Op zaterdag 22 april is Fort Giessen voor de eerste maal dit seizoen opengesteld voor publiek van 10.00 – 16.00 uur. Jong en oud worden dan verwacht op het fort om deel te nemen aan activiteiten met als thema: Alles begint.
De Archeologische vereniging laat zien hoe de geschiedenis begon met de eerste bewoners van Altena. Leden van Altenatuur maken met de kinderen nestkastjes omdat in het voorjaar alles begint met vogels die uit hun ei kruipen. Verder zijn er diverse stands en kun je rondwandelen over het Fortterrein en genieten van de ontluikende voorjaarsbloemen, of je neemt een kijkje in het Fortgebouw. Voor ieder is er wat te zien en te beleven.
Leg de datum nu vast in uw agenda, later volgt meer informatie.

 
 
Nauurbeschermingsvereniging
ALTENATUUR

www.altenatuur.nl
altenatuur@gmail.com
facebook.com/altenatuur