______________________________________________________

24 mei 2020 – nummer 449

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

Pinksterpuzzeltocht

 

 

VIERINGEN

Bij de vieringen

Op zondag 24 mei wordt de viering weer vanuit het Kerkelijk Centrum uitgezonden. Voorganger is dan Tineke Dronkert.
Dit is de laatste dienst die met NLG en HWK wordt uitgezonden.
(U kunt de liturgie hier [444 KB] downloaden)

Vanaf Pinksteren zal elke wijk eigen diensten en roosters volgen. Wij danken onze zuster-wijkgemeenten voor deze samenwerking!
Dat betekent dat de Pinksterviering op 31 mei vanuit ons kerkelijk centrum Zeist-West wordt uitgezonden.

De vieringen worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTubekanaal van Zeist-West.
Uitzendingen van kerkdiensten worden na een week verwijderd van het openbare YouTube kanaal in verband met auteursrechten op de liederen.
Via de webmaster kunt u zonodig nog toegang krijgen tot oudere diensten.


Uitzendingen Zeist-West

 Kerkomroep Zeist-West


 YouTube Zeist-West
 

Oecumenische Kerkendag, zondag 7 juni

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden.
Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren.
De viering wordt online gehouden met een beperkt aantal mensen en zal livestream worden uitgezonden ( zie www.ebgzeist.nl) en via Slotstad Radio ( FM 107.0).
De viering begint om 10 uur.
Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk en Zeist-West, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Evangelische Broedergemeente.

Het thema van deze viering is: ‘Gods schepping als knipoog’.
Maaike de Jong, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist, Martin Rus namens de Protestantse wijkgemeente Oosterkerk en gastheer Markus Gill, predikant Evangelische Broedergemeente zijn de voorgangers.
De muzikale begeleiding is in handen van organist Niels Fischer en enkele blazers.
Er zijn zangers vanuit de deelnemende kerken en vanuit de kinderkerk wordt een filmpje vertoond.
Tijdens de viering is een schilderij van Jolien van der Velde- van Braak te zien; dit is speciaal voor deze viering gemaakt.

We nodigen u van harte uit deze viering mee te beleven via Slotstad Radio of via de livestream verbinding.

Zie ook de website van de Raad van Kerken Zeist www.raadvankerkenzeist.nl

 

Voorbeden

Als er iets of iemand is waarvoor u wilt danken of wilt bidden: stuur mij een mailtje of een WhatsApp berichtje. U kunt ook uw voorbeden op een briefje schrijven en die in de brievenbus bij onze kerk stoppen.
Ik zal die ingeleverde voorbeden verwerken in mijn eigen dienst (als ik dienst heb).
Dit gebeurt natuurlijk altijd anoniem en met zorg voor uw privacy. Ik zal zelden de 'letterlijke' tekst van uw gebed overnemen. Maar ik zal altijd de intentie zo nauwkeurig mogelijk proberen over te brengen.

Kinderkerk-zomaar te gaan met een stok in je hand

In de periode van Pasen tot Pinksteren luisteren we naar verhalen uit Exodus en lopen we samen met de kinderen mee op de tocht door de Woestijn. Vorige week hoorden we dat God op de berg Sinaï regels heeft gegeven aan Mozes. Die regels gaan niet alleen over dingen die je niet mag doen, maar ook over dingen die je wel mag doen: Feest vieren.

In de mini-viering (die de kinderen thuis ontvangen via de mail) maken we gebruik van een erg leuk filmpje gemaakt door de NoorderLichtgemeente. Ook hun quiz sturen we mee. De kinderen en ouders kunnen nog napraten over feesten: welke feesten kennen we? Waarom vieren we ze? Hebben ze met God te maken? Wat doen we nu sommige feesten niet door kunnen gaan zoals we gewend zijn? Doe je ook mee aan de feestquiz?

Namens de Kinderkerk, Coby, Hettie en Tjallie

 

 

De grote feestquiz

 Het filmpje over de Feestquiz kun je hier bekijken

GOED OM TE WETEN

Bereikbaarheid pastoraat

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen, zullen bezoeken aan huis in de komende weken tot een noodzakelijk minimum worden beperkt.
Voor wat betreft het pastoraat geldt de volgende regeling:
* Voor zaken met betrekking tot gemeenteleden van 80 jaar en ouder graag contact opnemen via de desbetreffende bekende contactpersoon. En als die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (030-6911968).
* Voor zaken met betrekking tot leden jonger dan 80 graag contact opnemen met Jeannette van Andel (pastoraal medewerker; 030-6955221) of Kees Manintveld (ouderling pastoraat; 06-15097230).
* In geval van overlijden is Kees Manintveld (06-15097230) eerste aanspreekpunt. Per situatie wordt bekeken of Tineke de uitvaart leidt of dat een collega hiervoor wordt gevraagd.

Tineke Dronkert is gewoon bereikbaar via haar telefoonnummer en mailadres. Zij zal echter niet altijd reageren op een mail of ingesproken bericht. Het kan voorkomen dat zij de mail doorstuurt naar iemand anders die plaatsvervangend de mail beantwoorden zal of het ingesproken bericht afhandelt.
Hebt u vragen van bestuurlijke aard: neem dan contact op met de scriba/voorzitter via de mail (scriba@pknzeistwest.nl).Distributie Opgang

De Opgang is voor de distributie van het kerkblad op zoek naar iemand die 11x per jaar op een donderdag overdag 13 Opgang pakketjes ophaalt bij de Oude Kerk en kan bezorgen bij de bezorgers van Opgang in Zeist-West.
U kunt zich aanmelden bij het kerkelijk bureau. U kunt er ook voor kiezen om het eerst 1x te proberen.
Tel: 030-6920300 of verzending@opgang.info Samen Zeist-West: onze eigen “Keek op de week” 6


“Moederdag”: een dag waarop we meer dan anders erbij stil stonden wat onze ouders voor ons betekenen of betekend hebben… en daarover zijn zodoende in de Keek op de Week weer bijzondere verhalen te lezen! Deze vijfde editie is in te kijken en/of te downloaden [5.225 KB] op de website van Zeist-West.

Voor de zevende editie van Samen Zeist-West willen we stilstaan bij ‘Feesten’. Heeft u, heb jij nog een feest meegemaakt dat niet kon doorgaan volgens de oorspronkelijke planning? En wat dan: toch vieren of maar uitstellen? Feesten zijn vaak ook bij uitstek momenten dat je dankbaar bent voor wat je hebt bereikt of ontvangen. Waarvoor bent u, ben jij dankbaar?

Vertel er iets over met een foto en/of korte tekst, stuur dat naar 
samenzeistwest@yahoo.com - en wij maken er weer een PDF van. U kunt uw bijdrage (foto, tekst of tekening) uiterlijk maandagmiddag 25 mei, 17.00 uur insturen.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Groet vanuit de diaconie

Lieve gemeenteleden,
Vanuit de diaconie even een schrijven.
Allereerst hoop ik dat het met een ieder van u goed gaat en dat u de tijd goed weet door te komen.
Dat u, indien nodig, de mensen weet te vinden die iets extra’s voor u kunnen betekenen.

Voor augustus stond er een uitje richting Nijmegen gepland , een mooie tocht langs de Waal en “natuurlijk” zou ik bijna zeggen varen op deze Waal.
Helaas hebben we gezien het corona-virus dit moeten annuleren. Volgende jaar hopen we op een herkansing.
Voor nu moeten we ons aan de strikte maatregelen houden en als de gelegenheid zich voordoet elkaar (gelukkig) weer ontmoeten.
Al zal voorlopig het ‘nieuwe normaal’ afstand met zich meebrengen.
Ik wens u allen sterkte en als het even niet gaat schroom niet om contact te leggen.

Een zonnige groet Rianne Hoetink


Al bijgedragen aan de collecte?

De kerkrentmeesters zijn blij te kunnen vertellen dat we op het niveau van de begroting zitten met de collectes voor de dekking van de kosten van predikant en pastoraat en de kosten van het gebouw. Dit geldt ook voor de diaconale collecten. Bij de collecten zaten ook enkele grote gevers. Graag willen we u hartelijk danken voor het bijdragen aan de collecte.

Pinkstercollecte
We hebben met Pasen in één keer gecollecteerd met terugwerkende kracht en willen dat met Pinksteren ook in één keer doen. In de nieuwsbrief van Pinksteren zullen we daarover informeren.

Daarnaast zijn er kerkleden die vragen of ze wekelijks kunnen bijdragen aan de collecte. Natuurlijk kan dat ook, via Ideal (met de link : Collectes Zeist-West) of via een eigen bankoverschrijving.
Gebruik daarvoor de volgende bankrekeningnummers:

- 1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 1e collecte
- 2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 2e collecte wijkgemeente Zeist-West
- 3e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte wijkgemeente Zeist-West

Collectebonnen
Verder zijn er kerkleden die gewend zijn bij te dragen met collectebonnen. We kunnen niet overzien hoelang de corona maatregelen zullen duren. Daarom is het nu mogelijk uw collectebonnen in de bus te doen van het KC, links van de ingang op het plein. Wij vragen u de bonnen per collecte in een aparte envelop te doen. Wilt u op de envelop vermelden of het is voor de eerste collecte (diaconie), de tweede collecte (onze wijkgemeente) of de derde collecte (orgels, predikantsplaatsen).
De brievenbus wordt dagelijks geleegd.

Als u er niet uitkomt kunt u bellen met Piet Jan Keijmel op 030 695 3161 of via mail: kerkrentmeesters@pknzeistwest.nl

Gedichten in coronatijd

Omdat deze tijd ook een tijd is van lange adem willen we elke week een gedicht in de Nieuwsbrief zetten, door een van de gemeenteleden geschreven of uitgezocht.
Gedichten van hoop, troost, bemoediging, geduld, bijzondere ervaringen etc.
De schrijver geeft de pen over aan een volgende ( na overleg).

Vandaag een gedicht uitgezocht door Nannie Boers.
Zij geeft de pen door aan Wimke Westerlake.

Dit gedicht kwam mij een paar maanden geleden onder ogen.
Het sprak mij bijzonder aan. Ik had het ooit eerder gelezen, maar was het vergeten.
Nu, in de periode van corona, wordt er veel gesproken over hoop. Hoop op een toekomst zonder nare beperkingen, hoop op een andere manier van leven, hoop op ……???
Een zinvol leven, daar hoop ik op!
Nannie Boers

De weg van de hoop

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Václav Havel
5 oktober 1936 – 18 december 2011

Václav Havel behoorde tot de leden van de Oost Europese dissidenten. Hij was de woordvoerder van Charta ’77. Arrestaties en gevangenschap braken niet zijn verzet tegen onderdrukking, niet zijn geloof in de waarheid, niet zijn hoop.

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemenkaart van zondag 17 mei is met een hartelijke groet van onze gemeente gegaan naar Mw Dorothy Hissink- Colvin.
Op 19 mei is ze 90 jaar geworden.
Zondag 17 mei is het een jaar geleden dat haar man Henk is overleden. Gedenkwaardige dagen voor haar.  

Bedankjes 

* Bedankt. Naar aanleiding van het bericht over mijn gedeeltelijke ziekmelding ontving ik veel mailtjes en kaartjes, en in het voorbijgaan op straat ook veel bemoedigende woorden, een glimlach en knikjes. Dat doet mij erg goed. De kaartjes staan op mijn bureau uitgestald, en dat is een vrolijke aanblik terwijl ik dit stukje tik.
Tineke Dronkert  

* Ik wil de bloemengroep hartelijk dank voor mijn kaart. Het is een lief gebaar en ik heb het erg geapprecieerd.
Vriendelijk groeten, Dorothy Hissink 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  Bloemengroet

Zondagse bloemen
We gaan door met dit blijk van medeleven en onderlinge betrokkenheid. Bij moeilijke én mooie gebeurtenissen sturen we een bloemenkáárt.
U bent onze ogen en oren, helemaal in deze tijd.
Daarom verzoeken we u om berichten van verdrietige, moeilijke, maar ook mooie gebeurtenissen te blijven versturen naar ons, via bloemengroet@pknzeistwest.nl zodat wij weten wat er speelt in de gemeente.

 ACTIVITEITEN               

Pinksterpuzzeltocht – Voor iedereen!

Jammer, nog even geen Kinderkerk, Basiscatechese, Eigenwijze zonder digitale media. En ook geen kerkdienst, gespreksgroep of vergadering in één ruimte.
Maar hoera! We mogen wel een speurtocht doen op veilige 1,5 meter afstand! En iedereen mag meedoen.

Hoe werkt het?
1. Download het puzzelformulier [516 KB] van de website. Volgende week als bijlage bij de Nieuwsbrief.
2. Op de plattegrond staan 12 adressen aangegeven. Bij ieder huis hangt er op 1e en 2e Pinksterdag een poster met een nummer en een afbeelding.
2. Vul de eerste letter in van wat je ziet bij het juiste vakje.
3. Alle letters gevonden en ingevuld? Dan moet je nog even puzzelen. Maak met de letters een zin die past bij Pinksteren.
4. Schrijf deze uitdrukking op, maak er eventueel een creatieve verwerking bij en stuur die op naar pinksterpuzzel@pknzeistwest.nl of stop hem in de bus op Nicolaas Beetslaan 14.
5. Vergeet niet je naam, adres en emailadres erbij te zetten!
6. Doe dit uiterlijk op woensdag 3 juni.

Let op: Bewaar altijd tenminste 1,5 meter afstand!
En….zwaai naar de mensen in de huizen! Daar worden zij blij van!

Kom je er echt niet uit?
Neem dan contact op met 06-13625161 of 06-22976044.
Maar eerst goed zelf puzzelen.

Veel plezier!
Groetjes leiding jeugdwerk Zeist-West

Wil je deze uitdrukking op een creatieve manier verbeelden?
Dan mag je dat via een aparte bijlage naar ons mailen, met vermelding van naam en adres. Leuk voor Keek op de Week.

Download hier het puzzelformulier. [516 KB]

Agenda deze week

Alle ontmoetingen zijn stopgezet. Maar natuurlijk kunt u via telefoon nog heel veel contacten onderhouden.

Eerder verschenen

 

Illustraties Jolien van der Velde Elke week is Jolien van der Velde creatief rond het thema van de viering van de afgelopen week.

#Nietalleen Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen.

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mailadres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring