DE HIGHLIGHTS VAN HET VERVOLG PLENAIR DEBAT WMCZ2018
Gisteren was het vervolg op het plenaire debat in de Tweede Kamer over de Wmcz2018 van 12 september 2018.
 
De highlights van het vervolg debat:
 
Ja-Tenzij i.p.v. Nee-mits
Carla Dik-Faber (Christen Unie), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Hijink (PvdA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks) John Kerstens (PvdA) ondertekenen een amendement van Carla Dik-Faber over één cliëntenraad per locatie, tenzij dit niet nodig is. Lokale medezeggenschap als uitgangspunt is tijdens het gehele traject naar de nieuwe wet en tijdens de gehele wetsbehandeling een groot punt van aandacht geweest voor NCZ en de andere organisaties voor clientenraden. Wij zijn dan ook blij met de brede steun voor dit amendement!
 
Congres Cliëntenraden
Vera Bergkamp van D66 trapte het debat af  met een motie voor een ‘landelijk congres medezeggenschap’ met als doel uitwisselen en de directe inspraak uit artikel 2 uit de wet verder vorm te geven en te komen tot, een handreiking over hoe deze directe inspraak effectief kan worden vormgegeven, en de Tweede Kamer hier in 2019 over te informeren. De motie wordt breed gedragen en Minister Bruno Bruins oppert om dit samen met ‘het veld’ vorm te geven.
 
Handreiking Inspraak
Vera Bergkamp pleit dus voor een ‘Handreiking Inspraak’, die samen met de brancheorganisatie van bestuurders (BOZ) en met de organisaties van cliëntenraden (NCZ, Lsr, LOC, KansPlus) moet worden vorm gegeven zodat inspraak meer handvatten krijgt.
 
 
 
 
Workshop Lezen begroting 27 november Nieuwegein
 
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een begroting en jaarrekening lastig, omdat het niet hun dagelijkse werk is. Waar moet je 
nu eigenlijk op letten? En hoe kun je zien wat de relatie is tussen de getallen en de plannen van de zorgaanbieder?
Worden die plannen eigenlijk wel duidelijk? En wat zijn de gevolgen voor de cliënt als deze begroting wordt vastgesteld?
 
In deze workshop:
• Bekijken we een voorbeeld van een begroting
• Kijken we naar de relatie tussen de cijfers en de gevolgen voor de zorg
• Nemen we de belangrijkste financiële begrippen door 
  
Aan het einde van deze workshop heeft u inzicht in hoe u de begroting kunt lezen vanuit het cliëntenperspectief:
• U weet hoe u een begroting moet lezen en beoordelen
• U weet hoe het vanuit het cliëntenperspectief naar de begroting moet kijken
• U kunt uw taak als cliëntenraad nog beter uitvoeren
• Een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken
 
Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 18-12 en 15-01 in Duiven
 
 
Als Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak
van de zorginsgtelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent
daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. 
Hoe geef je vorm aan die rol? En zie je door de bomen het bos nog?
 
NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van
Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. 
 
Tijndes deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën. 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl