Nieuwsbrief april 2016

 

Beste lezer,

 
Aanstaande zondag 17 april is het wereldwijd Roepingenzondag. In de westerse landen is er al decennia sprake van een gering aantal roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en het diaconaat. In de landen van Azië en Afrika is de situatie anders. In deze nieuwsbrief kunt u het verhaal lezen van seminarist Zaccarias Exposito in Oost-Timor.
 
In de Wereldmissiemaand (oktober) van dit jaar zal MISSIO aandacht besteden aan de Filippijnen. De Wereldmissiemaand gaat op zaterdag 1 oktober van start met onze jaarlijkse ontmoetingsdag. De Filippijnse gemeenschap (o.a. FCC Rotterdam) zal haar medewerking verlenen aan deze dag.
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio 

Opbrengst Wereldmissiemaand 2015
 
Met het thema 'Geef hoop aan de christenen in Pakistan' heeft MISSIO vorig jaar in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in dit islamitische land. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen te ondersteunen.
 
Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen
 
Dit jaar vieren wij op zondag 23 oktober wereldwijd Missiezondag. MISSIO heeft dit jaar gekozen voor de Filippijnen als voorbeeldland in de Wereldmissiemaand. Dit eilandenrijk is, naast Oost-Timor het enige land in Azië waar de meerderheid van de bevolking katholiek is.
 
Kindermissiewerk in Europa
 
Elke twee jaar komen mensen van het kindermissiewerk van de Europese MISSIO-bureaus bij elkaar voor deskundigheidsbevordering. Voor MISSIO Nederland was Marianne Baijens, coördinator van het bureau aanwezig. De conferentie vond dit keer plaats in Kroatië.
 

Roepingenzondag: Zaccarias in Oost-Timor
 
De vierde zondag van Pasen (17 april) is de zondag van de Goede Herder, ook wel Roepingenzondag genaamd. Deze jaarlijkse wereldbiddag voor roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en het diaconaat werd ruim 50 jaar geleden ingesteld vanwege de terugloop in roepingen.