Beste ,

De nieuwjaarsmaand ligt net achter ons. Ik hoop dat jullie 2016 goed hebben ingezet met familie en vrienden. Want nieuwjaar brengt mensen samen en die verbondenheid moeten we ook doorheen het jaar verderzetten.

Mensen hebben vandaag meer dan ooit nood aan verbondenheid. Samen sterk tegen terreur, solidair proberen te zijn met de oorlogsvluchtelingen... Samenwerken verloopt niet altijd van een leien dakje, maar als we doorzetten plukken we er vroeg of laat de vruchten van. Ook in de Kamer proberen we eensgezindheid te bereiken in dossiers, zoals het kerntakendebat en de vluchtelingencrisis. 

We blijven verder zoeken naar oplossingen om een warme en veilige samenleving te behouden.


Opletten voor privatisering politietaken

In de commissie binnenlandse zaken is het kerntakendebat volop aan de gang. Samenwerking tussen politie en private firma's is hierin een goede zaak maar fysieke tussenkomsten en taken met dwang moeten door een politieagent blijven gebeuren.

Klik hier voor meer info

 


Masterplan Ter Groene Poorte

Er is een herwerkt masterplan voor de scholencampus Ter Groene Poorte op Sint-Michiels, met veel aandacht voor open ruimte en een goede organisatie van de mobiliteit.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in Focus TV


Extra maatregelen voor transmigratieproblematiek aan de kust

Tijdens de plenaire vergadering vroeg ik minister Jambon naar de beloofde extra maatregelen voor de aanpak van transmigratie in de kuststreek. Door mijn vraag maakte de minister bekend dat er 8 extra agenten en een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken worden ingezet.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in Focus TV


Leiders voor morgen

Ik werd door Newsmonkey verkozen als één van de leiders van morgen. N.a.v. deze verkiezing verscheen een interview waarin ik enkele problemen in onze huidige samenleving aankaart. Eén daarvan is het thema rond veiligheid en extremisme. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden om een veilige samenleving te creëren en leefbaar te houden. 

Klik hier voor meer info


Rem op aftrek van beroepskosten via vennootschap

Private kosten aftrekken als een beroepskost strookt niet met het heffen van eerlijke belastingen. Om dit te vermijden diende ik samen met collega's Servais Verherstraeten, Roel Deseyn, Eric Van Rompuy en Griet Smaers een wetsvoorstel in waarbij kosten enkel kunnen afgetrokken worden als er een verband is met de beroepsactiviteit.

Klik hier voor meer info


 

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel

Gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak