PPO Post, 11 februari 2016
BLOG NICOLE
Niet breken maar bouwen

Een kleine twee weken geleden ben ik geïnterviewd door Ron Benjamins, hoofdredacteur van het Passend Onderwijs Magazine over onze invulling van Passend Onderwijs. Ron had opgepikt dat PPO Rotterdam als doel heeft gesteld het SO met 40% te reduceren. Dat had hij verkeerd begrepen, al begrijp ik zijn verwarring. Het Passend Onderwijs is wel degelijk bedoeld om kinderen zo lang als mogelijk in het regulier basis onderwijs te houden maar dit betekent uiteraard niet dat we direct alle voorzieningen afbreken! Het doel van PPO Rotterdam is nu juist niet afbreken maar bouwen. Ik leg u in dit blog uit waar ik op doel want ik wil deze hardnekkige gedachte nu eens eindelijk uit de wereld helpen.

Dat interpretatie van dingen nogal wat roering kan veroorzaken merken we binnen het samenwerkingsverband PPO Rotterdam ook met de intentieverklaring. Daarom ook hierover meer duidelijkheid in dit blog.
Lees het volledige blog van directeur Nicole Teeuwen
2 Maart en 11 Mei 
Seminars Prof. Van Luit
Op 2 maart en 11 mei deelt Prof. Van Luit weer zijn kennis over dyscalculie en rekenproblemen.
 
Voor wie?
De seminars zijn bedoeld voor leerkrachten van het PO. Het seminar op 2 maart is vooral bedoelt voor leerkrachten van de bovenbouw en het seminar op 11 mei voor leerkrachten van de onderbouw. Zolang er plek is zijn ook andere belangstellenden welkom.

Waarom een seminar over dyscalculie?
In de basisondersteuning staat omschreven dat alle Rotterdamse basisscholen per 1 augustus 2016 moeten werken met een ERWD protocol. Met de in totaal 3 seminars willen wij met name leerkrachten voorlichten over dyscalculie en rekenproblemen en hen handvatten bieden om hier in de praktijk goed mee om te kunnen gaan. De seminars worden gefinancierd vanuit de professionaliseringsgelden die PPO beschikbaar heeft gesteld.
Aanmelden voor het seminar van 2 maart
Wilt u zich aanmelden voor het seminar op 2 maart voor leerkrachten van de bovenbouw, klik dan hier. Ben er op tijd bij, er zijn max. 250 plekken beschikbaar. Maandagochtend 15 februari om 8.00 uur sluit de inschrijving. Daarna krijgt iedereen een persoonlijk email. LET OP! De locatie is wegens omstandigheden gewijzigd. In de uitnodiging die u van Mariska van Dijk ontvangt, staat het juiste adres.  

Meer informatie
Praktische informatie zoals locatie & adres, tijd en invulling van het programma vindt u t.z.t op onze website in de agenda.
Heeft u na het bekijken van de agenda nog vragen over deze seminars, dan kunt u contact opnemen met Mariska van Dijk. Zij is intern begeleider en leerkracht bij de Bavokring en mede organisator van de seminars van Prof. van Luit. Zij is te bereiken via: debavokring@gmail.com
YouTube kanaal PPO Rotterdam
Film seminar Prof. Van Luit online!
PPO Rotterdam heeft sinds kort een YouTube kanaal. Hierop publiceren we de filmpjes die we in de toekomst gaan maken. We hebben voor een YouTube kanaal gekozen om deze filmpjes gemakkelijk vindbaar te maken. Via deze weg kunnen ze ook beter gedeeld worden.
 
Het seminar van Prof. Van Luit van 25 november 2015 staat dan ook online. U kunt hem hier bekijken!
Interview met organisatoren wijkinitiatief

“Via het wijkinitiatief leer je elkaar een beetje beter kennen”

Om een dekkend ondersteuningsnetwerk in de wijk te realiseren, heeft het bestuur van PPO Rotterdam           €1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld. Met dit geld worden o.a. de wijkinitiatieven gefinancierd.
 
Omdat we het niet alleen belangrijk vinden te vertellen waarin we investeren maar vooral ook willen laten zien wat het effect is, hebben we twee organisatoren van wijkinitiatieven geinterviewd. Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier. De interviews staan volledig gepubliceerd op www.pporotterdam.nl
 
In het interview met Mariska van Dijk spreken we over het wijkinitiatief dat zij organiseerde met Elles Vissers in Kralingen Crooswijk met als thema: Dyscalculie.

“Het wijkinitiatief organiseren heeft mij persoonlijk veel gebracht”, vertelt Mariska van Dijk internbegeleider bij de Bavokring in Kralingen-Crooswijk. “Als student Master SEN tot rekenspecialist kan ik mijn kennis en kunde verbreden, verdiepen en toepassen.” Ook voor de onderlinge verbinding tussen scholen in de wijk blijkt het contact dat ontstaat tijdens wijkinitiatieven van groot voordeel: “De drempel is echt een stuk lager, we weten elkaar steeds meer te vinden”.
 
Wijkdag Rubroek-Crooswijk
In het interview met Joke van Sliedregt spreken we over het wijkinitiatief dat zij organiseerde voor en door leerkrachten.

“In de wijk Rubroek-Crooswijk bestond wel een overleg voor schooldirecteuren maar er was weinig gelegenheid voor leerkrachten om met elkaar in contact te komen”. Van daar uit ontstond het idee voor een wijkinitiatief vertelt Joke. “We zijn begonnen met een inventarisatie. Welke onderwerpen zijn relevant? Daar kwam een top 3 uit: dyscalculie, dyslexie en gedrag.” Naast een rondvraag op inhoud vroeg zij haar collegae van de verschillende scholen ook wat zij zelf nou goed konden. “Toen we daar antwoord op hadden zijn we matches gaan maken” vertelt ze. 
Themamiddagen voor leerkrachten
Dit schooljaar worden er diverse themamiddagen op woensdagmiddagen georganiseerd door PPO Rotterdam. Deze zijn gratis, praktijkgericht en bedoeld voor leerkrachten in Rotterdam.

In ongeveer 2 uur wordt praktisch toepasbare kennis gedeeld, over verschillende onderwerpen. U kunt zich inschrijven via de website van PPO. Een aantal themaonderwerpen die vanaf januari in aan bod komen zijn:

17 februari 2016 - Aangepaste leerlijnen ZML door Annette Dalhuisen.

16 maart 2016
- Motorische ontwikkeling jonge kind door Edward Hijzen.

Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten! Kent u een leerkracht voor wie dit interessant kan zijn, deel dan dit bericht of verwijs hem/haar door naar onze website.
8ste voortgangsreportage

Passend onderwijs laat positieve ontwikkelingen zien

‘In veel regio’s is een beweging op gang gekomen, waardoor het vaker lukt om kinderen een passende plek te bieden. Steeds meer gebeurt dat op een reguliere school. De praktijk in veel samenwerkingsverbanden laat zien dat het lukt om binnen de huidige kaders passend onderwijs te realiseren.’ Hiermee opent staatssecretaris Sander Dekker van OCW zijn achtste voortgangsrapportage passend onderwijs die hij begin december 2015 naar de Tweede Kamer stuurde.

Hele artikel lezen? Klik
hier.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl