Basketbalcompetitie MOEV, 22 Januari
Beste ouder(s)
 
Uw zoon heeft zich opgegeven om deel te nemen aan een basketbalcompetitie tussen scholen. Deze competitie start op woensdag 22 januari. Hieronder vindt u concrete informatie over het verloop van de namiddag.
 
De leerling heeft de keuze om rechtstreeks te gaan of na het laatste belsignaal op school te blijven en  samen met de anderen zijn lunch op te eten. Daarna vertrekken we naar de sportzaal op locatie om onze wedstrijden te spelen. Na afloop van de wedstrijden worden de leerlingen terug naar school begeleid of mogen ze rechtstreeks naar huis.
 
Wens ons succes. 
 
Sportieve groeten 
 
S. Ovaere
Leerkracht LO
 
 
Datum:
 22 januari 2020 (start eerste wedstrijd om 14.20u)
Plaats:
SH Heilig Hart, Hertogstraat 180, 3001 Heverlee
Tornooiverantwoordelijke:
MOEV
Wedstrijdduur:
2 x 20 min. met doorlopende klok en 3 min. rust
Deelnemende scholen:
ATLE 1
KA Redingenhof Leuven (Elton Willems)
HDRI
Heilige Drievuldigheidscollege Leuven (Seppe Ovaere)
DBH
Don Bosco Instituut Haacht (Dries Ventôse)
 
 
 
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer seppe.ovaere@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be