NVP Nieuwsbrief 138  
Oktober 2017 
 
Beste NVP Leden,
 
Dit is de 8e NVP nieuwsbrief van 2017
 
In deze nieuwsbrief:
1.    Kom in actie voor getroffen pluimveehouders
2.    Wees alert vanwege vogelgriep
3.    NVP wil naar rechter vanwege afschaffing POR regeling
4.    Steun petitie Gea van Maanen
5.    Meld knelpunten in uw bedrijfsvoering als gevolg van fipronil
6.    Ingrepenbesluit
 
 
Kom in actie voor pluimveehouders die getroffen zijn in de fipronil affaire!
De stallen moeten schoon en daar is uw hulp bij nodig! Help pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronil-affaire, meld je aan als vrijwilliger en kom boenen bij de boeren.
 
 
Wees alert vanwege vogelgriep
Nog regelmatig worden in omringende landen besmettingen met het AI virus gevonden. Naar aanleiding van deze informatie wijzen wij op het belang om consequent te blijven in het strikt naleven van de hygiënemaatregelen. Ter herinnering hierbij de link naar het landelijke hygiëneprotocol om pluimveestallen te kunnen bezoeken.  
 
NVP wil naar rechter wegens afschaffing POR regeling
Het ministerie van Economische Zaken heeft 18 oktober jl. definitief besloten de POR-regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. De POV, LTO-NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) treffen voorbereidingen om dit besluit via de rechter aan te vechten.
Het afschaffen van deze regeling treft juist de varkens- en pluimveehouders die zwaar hebben geïnvesteerd in duurzame stallen en mestverwerking.

Onacceptabel
‘In combinatie met het behoud van de varkens- en pluimveerechten, is het niet verlengen van de POR-regeling voor ons absoluut onacceptabel', zeggen Ingrid Jansen (voorzitter POV), Hugo Bens (bestuurslid LTO-NOP) en Hennie de Haan (voorzitter NVP) namens de belangenorganisaties.
 
De POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet) is in januari 2015 voor het laatst opengesteld voor varkens en pluimvee. De regeling biedt ruimte voor 121.622 varkenseenheden en 1.200.000 pluimveerechten. Dit houdt in dat zonder dierrechten mocht worden uitgebreid, mits de mest honderd procent wordt verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet.

Miljoenenstrop
Dit besluit heeft zeer grote gevolgen voor beide sectoren en treft juist de varkens- en pluimveehouders die zwaar hebben geïnvesteerd in duurzame stallen en mestverwerking. ‘Het is een heel zware economische strop voor de varkens- en pluimveesector.
 
Dit leidt tot een prijsopdrijvend effect op de rechtenmarkt. Voor deze groep individuele ondernemers betekent dit een kostenpost van enkele tonnen per bedrijf en het kost de sector miljoenen’, aldus de belangenorganisaties. Geld dat niet kan worden geïnvesteerd in verdere ontwikkeling en verduurzaming.
 
Nieuwe minister
Het is volgens de belangenorganisaties opmerkelijk dat in de nadagen van dit kabinet op de valreep een besluit wordt genomen over een controversieel onderwerp, temeer er plannen klaarliggen van de sectoren voor verdere verduurzaming en vitalisering, onder meer via het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij.
 
POV, LTO-NOP en NVP roepen de nieuwe bewindspersoon dan ook dringend op om dit besluit te heroverwegen en met de sector hierover in gesprek te treden.

‘Duurzaamheid moet worden beloond, in plaats van te worden afgestraft’, menen POV, LTO-NOP en NVP. Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor gerechtelijke stappen. 
 
Steun petitie Gea van Maanen
Het eerste doel van de petitie is dat pluimveehouders die fipronil in de stallen hebben financieel tegemoet gekomen worden door de regering. De regering laat ze nu in de kou staan. De getroffen boeren hebben het zwaar. Laat weten dat u vindt dat de gedupeerde pluimveehouders steun verdienen en teken de petitie.
 
Meld knelpunten in uw bedrijfsvoering als gevolg van fipronil

Er is inmiddels een heel aantal protocollen in werking die aangeven hoe productstromen (ei, kip, mest) worden vrijgegeven. Ook zijn er diverse protocollen van kracht om producten al dan niet met sporen van fipronil (boven de norm) van uw bedrijf af te voeren. Desondanks gebeurt het dat op getroffen bedrijven knelpunten ontstaan in de bedrijfsvoering. Het is van belang dat u deze blijft melden, zodat met de ministeries en de NVWA gezocht kan worden naar oplossingen. Gebruik daarvoor het volgende formulier (met de rechter muisknop op de link gaan staan en openen in nieuw tabblad):
Kies  bij het invullen voor:
  • eigenaar/medewerker=ja;
  • monstername vrijgave=nee;
  • aanvraag afvoer=nee; vul daarna het formulier in.
De NVP adviseert om voorafgaand aan ‘verzenden’ een kopie van het ingevulde formulier te maken en deze naar fipronil@avined.nl te sturen, zodat Avined belangenbehartigers op de hoogte kan houden van de knelpunten.
 
Ingrepenbesluit
Per 1-9-2018 wordt het wettelijk verbod op het behandelen van snavels van kracht, tenzij dit nog op goede gronden kan worden tegengehouden. Afgelopen jaren heeft WLR praktijkonderzoek gedaan naar de resultaten van het houden van onbehandelde hennen, ouderdieren en kalkoenen. Inmiddels heeft circa 70% van de in Nederland gehouden leghennen geen infrarood behandeling als eendagskuiken ondergaan. Met name de Duitse markt vraagt om eieren van onbehandelde hennen. De marktvraag zal naar verwachting de komende jaren toenemen, ook in Nederland. Daarom is volgens de NVP geen wettelijk verbod nodig omdat het houden van onbehandelde hennen niet zonder risico’s en problemen is. Helaas laten studies en proeven zien dat het uitval hoger is en de gemiddelde levensduur lager. Dat kunnen wij als NVP niet als een welzijnsbevordering zien. Een recente studie in Vlaanderen, waar de NVP afgelopen week een studiebezoek bracht, liet ons helaas weer zien dat zelfs wanneer de omstandigheden ideaal zijn het geen vanzelfsprekendheid is dat de hennen niet een zodanig pikgedrag gaan vertonen waardoor een slechte bevedering en verwondingen (met uitval tot gevolg) ontstaan.
 
Naar de mening van de NVP is nog meer en breder onderzoek nodig waardoor de kans dat het misgaat in een koppel verder kan worden gereduceerd. De NVP heeft zitting in de stuurgroep die de komende weken een notitie indient bij het Ministerie voor politieke steun voor deze sectorzienswijze. Ook met de Dierenbescherming wordt gesproken om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg