Beste ,

Na de warme en liefdevolle weken tijdens de nieuwjaarsperiode kwam even daarna een ijzige ontnuchtering: de terreur in Parijs. Terroristen probeerden de waarden van onze democratie omver te keilen. Maar de massale opkomst op straat bewees duidelijk dat aan de vrijheid van meningsuiting niet te tornen valt. Iedereen werd plotsklaps ‘Charlie’ en een blik veiligheidsmaatregelen werd open getrokken. Angst is immers geen goede raadgever.

Gelukkig baadt Brugge nog steeds in een warme gloed. Verenigingen werken zich dagdagelijks uit de naad voor de goede zaak. Een mooi bewijs hiervan is de ‘Best of Brugge Awards 2014’ waarbij vrijwilligerswerk bekroond werd. Op mijn nieuwjaarstoer doorheen onze Breydelstad viel het op dat er op engagement geen rem staat. Voor de blokkende studenten gooide zelfs een sterrenhotel de deuren open.

Ook voor Bruggelingen die het moeilijk hebben is er een aanbod. Als schepen kon ik groen licht geven aan betaalbare woon- en zorgprojecten, o.a. in Sint-Pieters. Hiervoor mocht ik samenwerken met voormalig minister Miet Smet. Brugge is niet alleen sociaal maar ook leefbaar, levendig en duurzaam. Voor vernieuwing halen we zeker niet de neus op. Door voor de ontwerpwestrijd van ’t Zand te kiezen voor befaamd bouwmeester Bob Van Reeth leveren we een krachtig bewijs.

Brugge houdt je warm, ook in deze kille maar vooral liefdevolle Valentijnsmaand. Veel leesplezier.

 

Bob Van Reeth waakt over ontwerp van ‘t Zand


Het Zand krijgt een nieuwe look. Er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het ontwerp moet passen binnen historische binnenstad en ook een evenementenfunctie hebben. 20 ontwerpteams namen de uitdaging aan. Bob Van Reeth, ooit de eerste Vlaamse Bouwmeester, die eerder ook de abdij van Westvleteren restylede, ziet als voorzitter van de jury toe op de wedstrijd. 5 ontwerpteams krijgen tot in juni de kans om een concreet voorstel uit te werken.

Foto: 5 teams zijn volop bezig met het ontwerp van 't Zand. In juni wordt het winnend ontwerp gekozen.

Fietsen langs de Houtkaai

De Vlaamse overheid gaf onze stad en de provincie groen licht voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Houtkaai. Door het gebruik van de Houtkaai als sluipweg en door het druk verkeer van vracht- en bestelwagens bleek dit nodig. Voortaan kan fietsen van buiten Brugge naar onze stad comfortabeler.Foto: Fietsen langs de Houtkaai wordt terug een pak veiliger.

Scholen krijgen verjongingsoperatie

We verleenden een stedenbouwkundige vergunning voor een bijgebouw aan de OLVA De Meersen te Assebroek. Het gebouw wordt er op palen opgetrokken. Lees meer… Aan Hemelsdaele in het stadscentrum wordt de Loudewijk XVI-de stijl gevel uit de 18de eeuw gerestaureerd. Lees meer... Onlangs zwaaiden de deuren open van het 'Huis van de Gastronomie' bij de Bakkerij-, Slagerij- en Hotelschool
Ter Groene Poorte. Lees meer... Iets verderop ging ook het verouderde 'glazen kot' onder de sloophamer en maakt in april plaats voor een nieuw onderzoekscentrum: Kulab.

Foto: Er wordt fors geïnvesteerd in het onderwijs.

Brugge blokt 

Samen studeren is al een tijdje een trend. Het gezelschap van vrienden en medestudenten inspireert en motiveert. In de examenperiodes stelt onze stad 8 locaties open voor studerend Brugge, o.a. het Rijksarchief en Villa Bota. Ook Martin’s sterrenhotel gooide de deuren open. Blokken in stijl!

Foto: Studerend Brugge kan terug wat stoom aflaten na de intense blok. Aan locaties was er alvast geen gebrek.

Brugsche Tot


In deze editie gaat de ‘Brugsche Tot’ naar zuster Cecile die 29 jaar lang actief was bij Poverello, een plaats waar kansarmen een warme maaltijd kunnen nuttigen. Een volledig afscheid wordt het evenwel niet. “Ik blijf nog een paar dagen in de week langskomen. Ik kan de mensen immers niet missen. Ik ben vergroeid geraakt met Poverello”, aldus de enthousiaste zuster. Een warm engagement waarvoor Brugge zeer dankbaar is!

Foto: Zuster Cecile zet zich reeds 29 jaar in voor de kansarmen.

Vervallen schoorsteen onder de sloophamer


De voormalige site van drukkerij Die Keure, zo’n 8000 vierkante meter, kwam vrij doordat de drukkerij enkele jaren terug naar de Blauwe Toren verhuisde. Samen met een klasje van het Sint-Andreasinstituut mocht ik de sloop van de overgebleven schoorsteen, die in slechte staat verkeerde, inzetten. Op deze site komen diverse woonvormen (23 woningen en 17 flats) met veel aandacht voor ecologie en mobiliteit.Foto: Een 'rouwstoet' van kinderen begeleidde de sloop van de schouw die in erbarmelijke staat verkeerde.

'Gloriette' terug in volle glorie?

In het groene Park ten Poele te Sint-Pieters komt het Belvédèretorentje binnenkort in de steigers te staan. De toren, die vermoedelijk voor de Eerste Wereldoorlog werd gebouwd, deed naar verluidt dienst als uitkijktoren van de buren om hun domein te overschouwen. De 'gloriette' wordt zo in zijn oorspronkelijke glorie hersteld.

Foto: Binnenkort herrijst de gloriette terug.

 

Sint-Pieters bouwt en verbouwt

Onze stad bereikte met het OCMW en Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting een akkoord over de invulling van 22 ha in de Sint-Pietersmolenwijk. Hierdoor kunnen we er in de volgende jaren diverse betaalbare woon- en zorgprojecten realiseren. Lees meer... Op het Lodewijk Gilliodtsplein maken we ruimte voor “Brugwonen” dat psychische kwetsbare volwassenen een thuis wil geven. O.a. Miet Smet en wijlen Wilfried Martens duwden aan de kar van dit project. Lees meer…

Foto: In de plannen wordt ook rekening gehouden met gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning.

Baywatch - Brugse Zeil en-Yachtclub in ‘t nieuw

Binnenkort start de bouw van een clubhuis voor jachthavenuitbating op de kade aan de Tijdokstraat in Zeebrugge. Een goede zaak voor de Brugse Zeil- en Yachtclub die de aanvraag indiende. Hiermee blazen we nieuw leven in de Vissershaven. Het gaat om een doorbraak want het dossier moddert al aan sedert 2012.

Foto: Een mooie zaak voor Zeebrugge: een nieuw clubhuis aan de jachthaven.

Buiten-maten

Na het voetbalseizoen 2014-2015 worden drie terreinen in kunstgras aangelegd voor Dosko Sint-Kruis, KSK Steenbrugge en VK Dudzele. Hiermee bieden we ook een oplossing voor het tekort aan beschikbare voetbalterreinen in Brugge.

De besturen zijn alvast tevreden met het initiatief: “Een kunstgrasveld is echt wel een goede zaak voor onze clubs: onderhoudsvriendelijker en altijd bespeelbaar.”

Foto: vlnr: Karel Pettens: centrumverantwoordelijke Bloso Brugge, Raf Sypré: KSK Steenbrugge, Johnny Deryckere:
VK Dudzele en Filip Van Gheluwe: Dosko Sint-Kruis.

Zonnekloppen met de buren

Onze stad ondersteunt gemeenschappelijk wonen. Ik kon 10.000 euro vrijmaken voor een wedstrijd om tuinen te delen met buren. Uit 11 inzendingen werden 3 genomineerden bekroond. De winnende bewoners uit de Koude Keukenstraat te Sint-Andries hebben alvast grote plannen: aperitiefmomenten, samen zonnekloppen, knutselen aan de werktafel, theater, een ruilkast, aankondigingsbord, buurtgroententuin, bladerbak ...

Foto: De bewoners van de Koude Keukenstraat geven een eigentijdse schwung aan het concept 'tuindelen'.

 

Van warme bakker tot warme buurt

Op de site van de voormalige industriële bakkerij Paverko, op de hoek van de Witte Molenstraat en de Koning Albert I-laan te Sint-Michiels, wordt binnenkort een nieuw woonproject gerealiseerd. Het gaat om een project met 70 appartementen en kantoren op de gelijkvloerse verdieping. Er werden voorwaarden gesteld om voldoende parking te voorzien. Verder zorgt een groen- en een speelpleinzone er voor rust en speelplezier.

Foto: Met de Paverkosite erbij krijgt Sint-Michiels terug een verjongingskuur.

Kies kleur tegen pesten

Van 6 tot 13 februari is het de Vlaamse Week 'Kies kleur tegen pesten'. Je ziet het niet altijd, je hoort het niet altijd, maar het gebeurt wel. Maak pesten zichtbaar: praat erover. Surf naar www.praatoverpesten.be met hierin heel wat tips om pesten bespreekbaar te maken. Bekijk zeker ook het campagnefilmpje.

.

Iedereen parlementair!

In de vorige nieuwsbrief liet ik weten dat de taken herschikt worden binnen de gezondheidssector. Verpleegkundigen zouden dan o.a. bepaalde taken van huisartsen kunnen overnemen om efficiënter te kunnen werken. Ik nam jullie suggesties mee en hield een pleidooi om zeker ook de Hogere Beroepsopleidingen Verpleegkunde hierin te horen want zij bleken immers niet uitgenodigd in de pré-adviesrondes van de minister. Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag omtrent de politietaken.

'Safety first'


In de nasleep van de terreur in Parijs forceerden we de voorbije maanden een doorbraak rond veiligheid. Ik drong aan om geen 2 jaar te wachten om het informaticasysteem over terrorismezaken te moderniseren. Verder riep ik op om de aspiranten die starten aan de West-Vlaamse politieschool ook na afstuderen tewerk te stellen in onze provincie. Om het stijgend ziekteverzuim bij de politie in te dijken maande ik aan tot verder onderzoek. Genoeg blauw op straat en niet besparen op verkeersveiligheid was een motto dat ik geregeld liet weerklinken.

Wetsvoorstellen

De commissie Binnenlandse Zaken keurde een wetsvoorstel van Nahima Lanjri, waarvan ik mede-ondertekenaar was, goed. Bedoeling is dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voortaan én een asielaanvraag zullen kunnen indienen én gebruik kunnen maken van een beschermd statuut waardoor ze voor hun achttiende niet kunnen worden uitgewezen.

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn wetsvoorstellen...

Gezondheidszorg = geen kinderspel


De voorbije weken overlegde ik met verschillende partners uit het welzijns- en gezondheidsbeleid. Dagelijks zijn er gemiddeld drie HIV-besmettingen in ons land maar er is nog steeds geen aidscoördinator aangesteld. “Indien u iemand vindt die het werk gratis wil doen, mag u hem gerust naar mij sturen”, sneerde de minister naar me.

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire antwoorden...

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire vragen...

 

Schepen stad Brugge
Oostmeers 17, 8000 Brugge
tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
- www.frankydemon.be

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
- www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdagvoormiddag op afspraak