TOETSINGSREGELING DATABASE UTRECHTSE KUNSTENAARS
 
Toetsing van de kunstenaars die opgenomen worden in de database van Art Utrecht is om verschillende redenen nodig. Zo doe je recht aan de beroepsmatig werkende beeldend kunstenaars en aan de gebruikers van de database. Bovendien schept het duidelijkheid wie er voor het documentatiebestand in aanmerking komt.
 
De toetsingscommissie toetst met name de mate van professionaliteit (CV)  en in tweede instantie de daarmee samenhangende artisticiteit.
Een volledig sluitend en objectief systeem van toetsing is niet mogelijk. Art Utrecht kiest voor een regeling waarmee een zo hoog mogelijke graad van objectiviteit kan worden bereikt en die voldoende flexibel is om bij afwijkende aanmeldingen toch tot een rechtvaardig resultaat te komen.
 
Bij de samenstelling van de toetsingsregeling is deels gebruik gemaakt van de expertise van de Nieuwe Brabantse Kunststichting, CBK’s, fondsen en kunstinstellingen.  
 
AANMELDING
 
Het hele jaar kan men zich gratis online inschrijven.
Van de kunstenaar wordt verwacht dat de gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 
De toetsing vindt plaats op basis van een digitaal aanmeldformulier met de onderdelen:
 • Persoonsgegevens (naam, adres, atelier, contactgegevens)
 • Artist statement (korte omschrijving van maximaal 200 woorden)
 • Recente tentoonstellingen, projecten, uitwisselingen, kunstopdrachten en aankopen
NB. Het CV van academieverlaters wordt in deze flexibel getoetst
 • Publicaties (vermeldingen in catalogi, kunstboeken, publicaties in vaktijdschriften, e.d.
 • Stipendia en prijzen
 • Beeldmateriaal van recent werk
TOETSING
 
 • Woonachtig dan wel atelier houdend in Utrecht stad of provincie
 • Uit de CV moet blijken dat de kunstenaar in de afgelopen jaren verschillende exposities, verkopen en of opdrachten heeft gehad
Exposities bij musea en galeries krijgen een hogere waardering dan presentaties in niet-professionele circuits. Hetzelfde geldt voor huur en aankoop door erkende kunstuitleeninstellingen. Bij opdrachten speelt de betekenis van de opdrachtgever en de aard en omvang van de opdracht een rol. Met andere woorden; het gaat niet alleen over aantallen, maar ook over de positie die de betreffende expositieruimte, opdrachtgever en kunstuitleen inneemt in het veld.
 
NB. De toetsingscommissie van Art Utrecht kan in geval van twijfel de door de kunstenaar ingezonden gegevens controleren.
Bijzondere omstandigheden kunnen van invloed zijn op de uitoefening van het beroep. Herintredende kunstenaars en kunstenaars die bijvoorbeeld specifieke werkzaamheden verrichten kunnen op bepaalde ijkpunten niet scoren. Daarnaast zijn er ook kunstenaars aan wiens professionaliteit niet wordt getwijfeld op grond van hun staat van dienst en aangetoonde erkenning. De adviescommissie kan in deze gevallen afwijken van de procedure en opname in de database mogelijk maken, bijv. op basis van beoordeling van de kwaliteit van het werk.
 
 
PROCEDURE NA TOETSING
 
Bij opname in de database voldoet de kunstenaar het verschuldigde bedrag van 35 euro per jaar voor vermelding op de database ArtUtrecht/Artists. De kunstenaar krijgt vervolgens een persoonlijke inlogcode.
Via deze persoonlijke inlog kunnen de benodigde gegevens worden ingevoerd en actueel en volledig worden gehouden. De redactie van ArtUtrecht/Artists heeft het recht om de kunstenaar te vragen hogere kwaliteit beeldmateriaal te plaatsen. Bij een negatieve uitslag van de toetsingscommissie kan een kunstenaar zich na een jaar met nieuw werk opnieuw aanmelden.
 
 
DE TOETSINGSCOMMISSIE
 • De toetsingscommissie bestaat uit drie tot vijf professionals uit het veld van de beeldende kunst in de stad Utrecht en provincie
 • De toetsingscommissie heeft een paar keer per jaar zitting. De eerstvolgende deadline voor aanmelding voor de toetsing is te vinden in het online inschrijfformulier
 • De commissie wordt regelmatig vernieuwd
 • De commissie brengt geen verantwoording uit bij een negatieve uitslag van de toetsing
www.artutrecht.com
artists@artutrecht.com