eNews | 24 november 2017 | week 48
DEZE WEEK
• NextGen
• Alleenstaande ouders
• M15 
• Echtparenavond
• Christmas Celebration
• Vakantie
• Suriname
• Curaçao
• Crèche
• Geluid
• België
• Livestream
• Jerry Kolompoy 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 48
26 nov. t/m 3 dec. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
                samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZATERDAG
19.00 uur  ECHTPARENAVOND vd Valk hotel A4
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur  Teen Encounter 
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

OVERMOED
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
Overmoed, hoogmoed, kan bij iedereen ongemerkt binnensluipen. Daarom moeten wij steeds waakzaam zijn, vooral wanneer het ons goed gaat. Voorspoed is van de Here, maar als wij daar niet zorgvuldig mee omgaan, zullen wij erdoor ten val gebracht worden. De slachtoffers van voorspoed zijn vele. Het begint met trots om wie u bent en wat u heeft. Daarna komt de gedachte: “Ik ben en ik heb meer dan de ander.” Er zijn er die pronken met hun salaris, hun auto, hun huis, anderen met hun gemeente. Zij denken dat hun gemeente de beste is, ja, zelfs ver boven andere gemeenten uitsteekt. In overmoed proberen zij anderen over te halen hun gemeente te bezoeken, omdat "daar de Geest werkt", alsof de Geest niet werkt in de andere gemeente(n). Het gevolg van overmoed: onuitstaanbare mensen, die steeds met zichzelf en anderen overhoop liggen. 
De persoon die overmoedig is, heeft het vaak niet eens door. Die zal anderen het verwijt maken dat zij jaloers zijn. Vooral de geestelijke hoogmoed spant de kroon en kan zelfs zo ver gaan, dat Gods Woord gebruikt wordt om eigen dwalingen goed te praten. Overmoedige mensen accepteren geen correctie: zij weten alles beter. Zij zijn zelfs zó vastgeroest in hun hoogmoed, dat wie niet sterk is, minderwaardigheid wordt aangepraat. Zij leven met het gevoel dat zij alles beter weten, de grootste zalving hebben, het meeste vasten en kijken met hun hoogmoedige ogen neer op anderen. Zij hebben altijd gelijk en als hun gelijk niet erkend wordt, zullen zij er alles aan doen om het wel te krijgen, desnoods langs de weg van intimidatie. 
Deze mensen zullen ook nooit hun excuses aanbieden, want daar zijn zij te hoogverheven voor. Bovendien willen zij altijd aandacht. Krijgen zij die niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Zij beschouwen hun omgeving als hun concurrent en zullen altijd proberen de eersten te zijn.
David wist hoe gemakkelijk overmoed binnen kan sluipen, vandaar dat hij tot de Here bad: "Behoed uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen."(Psalm 19:14). Wij moeten altijd waakzaam zijn en onszelf onderzoeken, opdat elke wortel van overmoed bijtijds uitgerukt kan worden, want God weerstaat de hoogmoedigen. Overmoedigen denken dat zij de besten zijn, nederigen achten de ander uitnemender dan zichzelf. Ieder kind van God dient te weten, dat wij zonder Zijn bijstand niets kunnen doen in Zijn Koninkrijk. Wij hebben de Here nodig. Wij zijn van Hem en van elkaar afhankelijk. Wij zijn leden van het Lichaam van Christus en kunnen zonder Hem en elkaar niet veel bereiken in Zijn dienst. Overmoed maakt dat de mens zichzelf als een god gaat zien en dienovereenkomstig gaat handelen. Zo iemand zal proberen de plaats van de Here in te nemen. Vandaar dat overmoedigen vaak uitspraken doen, die alleen uit de mond van de Here dienen te komen. 
Let op uzelf. Laat u corrigeren! Belijd elke gedachte of vorm van overmoed als zonde en geef de Here in alle dingen de eer die Hem toekomt!

NextGen
Vrijdag 24 november zijn jullie van harte welkom op onze NextGen Youth Event! Tijdens deze speciale bijeenkomsten voor jongeren staat de Heilige Geest centraal.
Het event begint stipt om 20.00 uur. De deuren gaan al om 19.30 uur open. Het belooft een hele inspirerende avond te worden. Mis de NextGen van 24 november niet. Toegang is vrij!

Alleenstaande ouders
Als het goed is, hebben wij alle ouders die zich hebben opgegeven voor het lunchbuffet van zaterdag 25 november bereikt. Ouders die met eigen vervoer gaan, worden om 12.00 uur verwacht bij het Van der Valk Schiphol A4 Hotel, Rijksweg A4 nr. 3, 2132 MA Hoofddorp. Als u niet over eigen vervoer beschikt, wordt u om 11.15 uur verwacht bij de Maranatha kerk.

M15
Vrijdag 1 december vinden de laatste huiskringbijeenkomsten, ook wel bekend als M15’s,  van dit jaar op diverse locaties in Amsterdam en omstreken plaats. De M15’s zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15’s beginnen om 19.30 uur. U bent er van harte welkom.
Op vrijdag 19 januari 2018 gaan de M15’s weer van start.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het kantoor, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Echtparenavond
Wij herinneren de echtparen aan de jaarlijkse echtparenavond van zaterdag 2 december, die plaatsvindt in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel. U kunt zich tot uiterlijk zondag 26 november aanmelden voor deze bijzondere avond. Uw betaling dient uiterlijk 30 november op één van onze rekeningen bijgeschreven te zijn.
Echtparen die zich aangemeld hebben, worden om 19.00 uur verwacht in het hotel. Daarna kunt u direct de zaal  betreden.

Christmas Celebration
Onze voorbereidingen voor de Celebration in de Amsterdam RAI zijn in volle gang. Deze bijzondere samenkomst vindt plaats op zondag 24 december in het Elicium Centre van de RAI. De dienst begint om 20.00 uur, de deuren zijn dan reeds om 19.00 uur open. Wij hebben een gevarieerd programma met diverse optredens. Een ieder is van harte welkom;de toegang is vrij.
Het is een mooie gelegenheid om uw familie, vrienden en kennissen uit te nodigen.

Vakantie
Zr. Willy Wondel-Dorn vertrekt zaterdag 2 december naar Suriname. Zij hoopt 10 februari 2018 terug te zijn in Nederland.

Suriname
Oudste Roy Calor en zijn vrouw, Ursila, zijn op 25 november voor 3 weken naar Suriname vertrokken.
Zij gaan de zieke moeder van zr. Ursila bezoeken. 

Curaçao
Zr. Agnes Sambo is op 21 november geremigreerd naar Curaçao, haar geboorteland. Zij is jaren betrokken geweest als Usher. De laatste jaren was zij zelfs hoofd van de Ushers Middagdienst.

Crèche
Gelovige zusters die dienst willen doen als crèche-medewerkers, zijn hartelijk welkom. Het gaat om medewerkers voor zowel de eerste als de tweede dienst. De medewerkers hoeven slechts 1 of 2 keer per maand actief te zijn. 
De voorganger wil graag dat er op de zondag tijdens elke dienst de mogelijkheid bestaat om de baby’s op te vangen.

Geluid
De leider van de geluidsbediening zoekt naar nieuwe geluidstechnici om het geluidsteam te versterken. Er is een mogelijkheid om getraind te worden in deze bediening. Zowel broeders als zusters kunnen zich aanmelden. 

België
De voorganger en pastora Eveline hebben vorige week zondag een heel fijne tijd gehad in de gemeente de Nieuwe Creatie te Turnhout – België. Het was de eerste keer dat de voorganger voor een Belgische gemeente gepredikt heeft.
Daarvoor heeft hij in Brussel twee keer gesproken op een conferentie van de Global Learning School van Dr. James Davis. 
De samenkomst en de ontmoeting met pastor Danny Soto en zijn vrouw Adriana waren bijzonder. 

Livestream
De Livestream van zondag 19 november functioneerde niet. Het livestreamkastje was defect. Daardoor zijn de toespraken van John Hofwijks en Cornelly Touwnaar niet uitgezonden. Zij die de preken alsnog willen zien, kunnen terecht op www.maranatha.nl. Ga dan naar Media en (preken) Vimeo. 

Jerry Kolompoy
Op 3 december verwachten wij pastor Jerry Kolompoy uit Manado, Indonesië, in de middagdienst.
Onze voorganger heeft tijdens zijn bezoek aan Manado, Noord - Sulawesi, veel gezegende tijden gehad. Manado is een stad met heel veel Christelijke kerken. Op elke 100 meter staat er een kerk. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl