eNews | 30 maart 2018 | week 14
DEZE WEEK
• Goede vrijdag
• Geen Vrouwensamen-komst
• Lofprijsavond
• Senioren
• M15
• Doopdienst
• Gemeente vastendag
• I Love Israël Tour 2018
• Middagdienst
• Jongeren
• Leiders
• Livestream
• Almere
• Amsterdam
• Suriname
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 13.00 UUR

AGENDA WEEK 14
2 april t/m 8 april 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Lofprijsavond 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Doopdienst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks - De kracht van bidden
 
Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij spoorde zijn discipelen aan om altijd te bidden en niet te verslappen. De gelijkenis die Hij daarbij gebruikte in Lucas 18 toont onomwonden de geestelijke kracht die uitgaat van het bidden. Als de Heer zegt dat wij altijd moeten bidden, bekrachtigt Hij de immense belangrijkheid van het bidden.

Jammer, dat voor sommigen het bidden een soort statussymbool is geworden. Die mensen willen maar al te graag dat anderen weten hoeveel ze bidden. Ze schromen niet om de aandacht op zich te vestigen door aan te geven hoeveel ze bidden. Maar bidden is niet een zaak van aandacht van mensen en eer van mensen, maar van een relatie en contact met God. Het maakt dan niet uit of mensen zien dat wij bidden of denken dat wij bidden, het is een zaak, in de eerste plaats, tussen ons en God. De juiste hart gesteldheid is belangrijk om oprecht te kunnen bidden. 
Ik denk dat het onverstandig is het bidden te gebruiken om aandacht van mensen te trekken. Het gebed mist haar doel en er zijn geen gebedsresultaten. 
Toch moeten wij ook in het openbaar bidden, in gebedssamenkomsten, huiskringen enzovoort. Dan zien en horen mensen ons bidden, maar dat moet niet ons doel zijn. Ons doel moet zijn met anderen te bidden tot God. Samen bidden, samen in contact met God komen en gezamenlijke gebedszaken onder de aandacht van de Here God brengen. 
De juiste manier van samen bidden draagt vrucht en opent de vensters van de hemel. Het Woord zegt: “Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen …” (Matteüs 18:19).
Duidelijk is dat de Heer ons heeft leren bidden en ons aanspoort om te bidden door contact met God te blijven hebben. De gelovigen zijn gebaat bij een nauwe relatie met de Heer. Hij kan ons helpen, bijstaan, advies geven in heel veel zaken. Bidden moet, bidden is belangrijk, bidden houdt ons rein, bidden brengt ons dichtbij God en geeft ons rust en vrede.
 

Goede Vrijdag
 
Denk aan de bijzondere dienst van vanavond. Tijdens deze Goede Vrijdag samenkomst hopen wij het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus te gedenken. De dienst begint om 20.00 uur en u bent allen van harte welkom.

Geen vrouwensamenkomst
Maandag 2 april, de eerste maandag van de maand, is er vanwege Pasen geen vrouwensamen-komst. De eerst volgende vrouwensamenkomst vindt plaats op maandag 7 mei om 19.30 uur.
  

Lofprijsavond
 
Woensdag 4 april vindt onze lofprijsavond plaats in de kerk. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een Praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. De lofprijsavond staat onder leiding van pastor Gerard Liesdek. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.

Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 4 april, die plaatsvindt in de kerk. De  seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

M15
Vrijdag 6 april vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Doopdienst
Zondag 8 april hebben wij ‘s middags een bijzondere samenkomst. Dan vindt onze eerste doopdienst van dit jaar plaats.

Gemeentevastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 14 april. De gemeente wordt opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

I love Israël Tour 2018
Van donderdag 21 juni tot en met dinsdag 3 juli organiseren wij de jaarlijkse I love Israël Tour. U kunt zich nog aanmelden voor deze bijzondere reis. Israël is een sieraad onder de landen. Dit land wil u natuurlijk zien.
Van deze adembenemende Pelgrimstour zult u geen spijt hebben.
Voor meer informatie en of aanmelding kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Wij zien naar u uit, Lehitraoth.

Middagdienst
De middagdienst begint vanaf 1 april om 13.00 uur. De morgendienst eindigt zoals voorheen om 12.00 uur.
De middagdienst wordt geen jongerensamenkomst zoals sommigen denken. Het blijft een dienst waarin een ieder welkom is. 
Wel zal een andere Praisegroep, voor een groot deel bestaande uit jongeren, de Praise doen.
Het Praiseteam voor de morgendienst blijft onder leiding van pastor Liesdek.
 
Wijzigingen
De voornaamste wijzigingen per 1 april zijn:
  •  Aanvangstijd middagdienst wordt 13.00 uur. 
  •  Tweede Praiseteam.
  •  Leiders zijn, op termijn,  slechts in één dienst actief.
  •  Er komen desgewenst nieuwe leiders en medewerkers.ngeren

Jongeren
De jongeren hebben hun eigen samenkomst op vrijdagavond, meestal de vierde vrijdag van de maand. 
 
Wij zijn blij met de NextGen, de samenkomst van de jongeren. 
De tieners (tot 17 jaar) hebben twee keer per maand, op zondagmorgen, hun eigen samenkomst. 
Verder zijn de jongeren sterk vertegenwoordigd bij bepaalde bedieningen van de gemeente. 
  •  De televisie afdeling 
  •  De kindersamenkomsten
  •  De Praisegroep in de middagdienst
Ook in andere bedieningen zijn jongeren actief.De voorganger is ook zeer verheugd met de ouderen die actief in de bediening zijn. Hij spoort de ouderen aan om niet te aarzelen zich aan te melden, voor zover zij nog geen taak hebben. In onze gemeenten moeten oud en jong zij aan zij werken voor de Heer.
Leiders
De voorganger heeft als doelstelling dat de leiders in slechts één dienst actief zijn. Zodoende kunnen wij meer groepsleiders aanstellen. Deze doelstelling zal niet meteen in alle bedieningen gerealiseerd kunnen worden, maar op termijn zal het ons wel lukken.
Livestream
Tot nu toe was er elke woensdagavond de mogelijkheid de samenkomst via Livestream te bekijken.
De voorganger heeft besloten dat vanaf 1 april alleen tijdens de lofdienst de Livestream beschikbaar is.
De woensdagavond wordt een GEBEDSDIENST, zonder Livestream.

Almere
Het programma voor Almere in de maand april:
01 april – 09.30 uur – Astrando Castillion
08 april – 09.30 uur – Astrando Castillion
15 april – 09.30 uur – Roberto Sweeb
22 april – 09.30 uur – Astrando Castillion
29 april – 09.30 uur – S.L. Hofwijks

Amsterdam
01 april – 10.00 en 13.00 uur – S.L. Hofwijks
08 april – 10.00 en 13.00 uur – S.L. Hofwijks
15 april – 10.00 en 13.00 uur – S.L. Hofwijks
22 april – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 april – 13.00 uur – Gloria Lie Kwie Sjoe
29 april – 10.00 en 13.00 uur – John Hofwijks

Suriname
Zr. Patricia Lepelblad, diaken, is op 29 maart voor twee weken familiebezoek naar Suriname vertrokken.
 

Overleden
Zr. Betsy Margaret is op 29 maart op 83- jarige leeftijd overleden. Zr. Margaret was sinds 1981 lid van onze gemeente.
 
Zr. Betty Brania is op 16 maart op 91- jarige leeftijd in de Here ontslapen. Zij is op 23 maart in Woudenberg ten grave gedragen. Zr. Betty was sinds 1996 lid van onze gemeente.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl