Observatie-opdracht, 5HW
Geachte heer, geachte mevrouw  
 
In het kader van de lessen Gedragswetenschappen en Onderzoekvaardigheden gaan de leerlingen van 5 HW op maandag 14 oktober op bezoek in een kinderdagverblijf in Leuven of Herent. Ze voeren er een observatie uit aan de hand van een observatieschema van één kindje in één van de leefgroepjes.
 
De kinderdagverblijven waar de leerlingen gaan observeren zijn: ’t Pruske, Grasmushof 3 in Leuven, De Bijtjes, Gebroeders Massantstraat 10 in Herent, ’t Kapoentje, Aarschotsesteenweg 471 in Wilsele en ’t Klavertje, Jeugdplein 24 in Kessel-Lo.
 
Dit bezoek verloopt praktisch als volgt:
  • Het observatieopdracht gebeurt tijdens de 2 lesuren van Onderzoekvaardigheden in de namiddag van 14u20 tot 16u. De andere lessen gaan die dag gewoon door.
  • De leerlingen verplaatsen zich in groepjes van zes leerlingen met de fiets naar het  kinderdagverblijf. Wie geen fiets ter beschikking heeft kan er eentje uitlenen op school.
  • Wanneer de observatieopdracht is afgelopen om 16u mogen de leerlingen rechtstreeks van het kinderdagverblijf naar huis vertrekken.
  • Wanneer de leerlingen niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte of door omstandigheden te laat zullen aankomen, geven ze voor 13u20 een seintje aan de leerkracht Mevr. Van Wichelen ( 0494/31.78.81 ).
  • De leerlingen zorgen voor een stevige kaft en schrijfgerief om het observatieschema in te vullen.
Dit bezoek wordt zeker een leerrijke ervaring, waarin de leerlingen de kans krijgen kennis te maken met de werking van een kinderdagverblijf en waarbij ze een onderzoekvaardigheid namelijk de observatie in de praktijk kunnen uitvoeren.
 
Vriendelijke groeten
Hilde Van Wichelen, leerkracht  Gedragswetenschappen en Onderzoekvaardigheden
 
Frank Baeyens, directeur
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be