Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Juli 2014
Beste ,
Bezoek uit La Libertad geslaagd
Burgemeester Damarys López en Hector Kauffman uit La Libertad brachten eind mei een werkbezoek aan Doetinchem. Het accent van het bezoek lag bij het beroepsonderwijs en de zorg voor kinderen met een beperking. De delegatie van onze partnerstad bezocht op het Graafschap College de afdelingen techniek, toerisme, horeca en sport en beweging. Sportservicecentrum Doetinchem liet zien hoe zij burgers meer in beweging willen krijgen. Op verzoek van burgemeester Damarys zullen ze een aantal voorbeelden uitwerken voor La Libertad.
 
 
Sinds 2006 is er in La Libertad een school voor kinderen met een handicap: Los Pipitos. Mariëndael in Doetinchem is in hetzelfde jaar van start gegaan. Tijdens het bezoek aan deze school ontdekte men overeenkomsten, maar ook veel verschillen in educatieve en therapeutische mogelijkheden. Het bezoek aan Fatima en enkele dagbestedingsactiviteiten in Doetinchem maakte veel indruk op de burgemeester van La Libertad.
 
Kennis en ervaring over diverse andere thema’s, zoals de zorg voor ouderen bij Schavenweide, en een aantal bestuurlijke thema’s op het stadhuis, stonden ook op het programma. De nieuwe 
gemeenteraad en het college hebben op 28 mei kennisgemaakt met Damarys en Hector tijdens een informatieve raadsbijeenkomst.
 
Voor een fotoreportage van het bezoek, klik hier.
Voor een uitgebreid inhoudelijk verslag, lees hier.
 
Toerisme ontwikkeling
De ontwikkeling van het toerisme staat in Nicaragua nog in de kinderschoenen. Op veel plaatsen, ook in La Libertad, zijn allerlei programma’s in uitwerking. Doetinchem draagt bij aan de ontwikkeling van het toerisme in La Libertad. De komende jaren wordt dat in fasen uitgevoerd. In mei is de agenda 2014 van de gemeente La Libertad voor de toerismeontwikkeling verschenen. Daarin wordt project fase 1 uitgewerkt, bijv. het maken van een informatiepunt, de inrichting van het casa museo en 9 workshops, waarvan er al 6 zijn gehouden. Een ander trainingsprogramma is dat voor kok, ober/barman en kamermeisje. De opleiding tot kok is erg duur, maar kan via deelcertificaten behaald worden. In La Libertad zijn 17 ondernemers die iets met toerisme doen.
 
 
 
Voor iedereen die een vakantie naar Nicaragua overweegt, is een bezoek aan La Libertad de moeite waard. Op onze nieuwe webpagina Toerisme kunt u lezen waarom.
 
Voortgang beroepsonderwijs
Sinds maart 2014 is van overheidswege in Nicaragua een nieuwe onderwijsvorm gestart: Escuela de Oficio Municipal. Korte en langere technische cursussen worden aangeboden. In La Libertad gaat het om 15 cursussen. 11 cursussen zijn korte praktijkcursussen, 2 middellange cursussen automonteur en een cursus verpleegkunde en topografia-planologie. Er zijn inmiddels 5 korte cursussen gestart met totaal 96 deelnemers. In juni starten er nog een aantal cursussen. 
 
 
Bij de korte cursussen zit ook het aanbod voor timmerman, metselaar, elektricien en lasser. Deze opleidingen komen van pas bij het te starten bouwbedrijf FCJuntos. Cursussen in het kader van toerisme zijn opgenomen in het project Toerisme-ontwikkeling ism Pellas (zie hierboven).
 
Het verzoek van Doetinchem/LBSNN is om de al goedgekeurde opleidingen veterinair technicus  onder te brengen in de Escuela de Oficios Municipal. LBSNN/Doetinchem heeft aangeboden maximaal 50% van de kosten van de 15 cursussen bij te dragen. Voorwaarde is dat de gemeente La Libertad aan minstens 50 studenten een beurs verschaft. DOS en LBSNN zorgen samen voor maximaal $ 47,244.
De projectbeschrijving wordt nog aangepast om de verantwoordelijkheden goed vast te leggen. De commissie beroepsonderwijs bestaat uit vertegenwoordigers van de MINED, de mijn en FCJuntos en  komt onder voorzitterschap van de burgemeester of viceburgemeester. Het thema van co-docenten krijgt een plaats een het document met het oog op versterking van de lokale capaciteit. Tenslotte moeten we het eens worden over de supervisie van het project. INATEC Juigalpa heeft de supervisie; LBSNN wil  participeren via haar coaches bij de monitoring en voortgang. 
 
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010