Kan u deze Eigen-Wijs niet lezen? Ga dan naar de webversie.
Eigen-Wijs

 
Een uitgave van VONAC vzw,
pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum
van VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
 
Jaargang 16       Nummer 48
    
  27 september 2016

In deze nieuwsbrief:
VOOP heeft een eigen Facebookpagina waarop we berichten van onze eigen scholen, uit de media en van allerhande partners in de onderwijswereld delen.
De afgelopen weken verschenen er berichten over RSV, gezonde scholen, taalbeleid, EDO, mediawijsheid, diversiteit, racisme, onderwijskwaliteit, welbevinden, M-Decreet, evaluatie, participatie,... alsook vele leuke berichten uit onze eigen scholen. Kortom: een hele hoop insipiratie!
 
Mis geen enkel boeiend bericht: ga gauw hier kijken en like onze pagina...

VOOP Teamdag op 13 oktober 2016

Op donderdag 13 oktober gaat onze achtste VOOP-Teamdag door. Daarbij brengen we de directies en bestuurders van onze scholen samen aan tafel.
Dit maal staan we stil bij de praktijk van onderwijsjuridisering met tips en antwoorden op jullie vragen door onderwijsadvocaat Christophe Vangeel. Tevens bespreken we de werkteksten over de actualisering van de visie waar VOOP voor staat.
 
Meer informatie vind je hier.

Meer bewegen op school en thuis

Kinderen en jongeren zitten nog veel te vaak te lang stil: in de auto, thuis en ook op school. Kinderen in Vlaanderen brengen 6 tot 9,5 uren per dag zittend door. Dat is maar liefst 50% tot 80% van hun wakkere tijd.
Steeds meer onderzoek toont echter aan dat wie een hele dag lang stil zit, meer risico loopt op onder andere overgewicht, hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker en diabetes.
Hier enkele artikels over hoe we kinderen en jongeren meer aan het bewegen krijgen:
De diversiteitsdag voorbij       
Alle leerkrachten kunnen het bevestigen: er zijn zoveel zaken naast ons gewoon curriculum waarop we ons moeten richten, dat we het overzicht kwijt geraken.
Diversiteit is één van die onderwerpen die via de VOETEN binnen sluipen en ook hun plaatsje opeisen binnen ons aanbod. Veel scholen lossen dat op door ergens in het schooljaar een diversiteitsdag te organiseren. Een hele dag vol boeiende workshops/spelen/lessen rond diversiteit. En voilà, daarmee zijn we dan ook in orde… Of toch niet?
Lees hier verder...
Redelijke aanpassingen voor leerlingen met een handicap binnen het gewoon onderwijs
De integratie van leerlingen met een handicap binnen het gewoon onderwijs kan verschillende soorten aanpassingen vragen van de leerkrachten, de school, het schoolbeleid en de klasgenootjes. Het kan gaan om aanpassingen in aanpak en klasafspraken, in didactisch materiaal, in inrichting van de klas en in infrastructuur van de school. Het M-Decreet stelt dat scholen verplicht zijn om redelijke aanpassingen aan te bieden of door te voeren zodat leerlingen met een handicap de kans hebben om naar de school van hun keuze te gaan.
Maar wat zijn ‘redelijke’ aanpassingen? En hoe pak je dat best aan?
Lees er hier meer over!
 
Ding mee naar een prijs van de Koningin Paola Stichting
De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbaar nut die in 1992 werd opgericht op initiatief van H.M. Koningin Paola. Haar doelstelling bestaat erin de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen.
Dit schooljaar kan je klas of kunnen je leerlingen mee dingen naar deze prijzen:
1. GIP mee voor de Prijs Focus Aarde 2016-2017!
2. Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst!
Lees hier meer over beide wedstrijden.
Onenigheid over toegang buitengewoon onderwijs?
Als ouders een kind met specifieke onderwijsbehoeften willen inschrijven in een school, zitten zij van bij het begin met school en CLB aan tafel. De eerste stap is het bepalen of er een verslag van het CLB voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig is. Bij onenigheid over de noodzaak of de inhoud van dat verslag, kunnen ouders voortaan bemiddeling vragen aan de Vlaamse Bemiddelingscommissie.
Lees er hier meer over.
Onthaal van anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs
Steeds meer vluchtelingen die in een vorm van collectieve opvang verbleven, krijgen een (tijdelijke) verblijfsvergunning waardoor ze de collectieve opvang kunnen verlaten en zich ergens in België mogen vestigen. Als gevolg van het spreidingsplan van de Federale Overheid brengt dit met zich mee dat steeds meer scholen geconfronteerd worden met een instroom van anderstalige nieuwkomers.
Hoe ga je hiermee om? Hoe pas je je werking aan zodat deze kinderen/jongeren alle kansen krijgen om hun plek te vinden op school en snel de draad van het leren weer kunnen oppakken?
Ontdek hier meer.
Inspiratie rond diversiteit-GOK-inclusie-racisme-...
Zowel ouders als leerkrachten dragen diversiteit in het onderwijs en gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, hoog in het vaandel. Rond deze thematiek verschijnt er nu drie keer per jaar de ‘Nieuwsbrief LOP en diversiteit’ waarbij LOP staat voor Lokale OverlegPlatforms.
Bekijk hier deze heel interessante nieuwsbrief!
Blijf bij de les: studiedag niet-confessionele zedenleer
Naar aanleiding van het 45-jarige bestaan van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu organiseren deMens.nu en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging op zaterdag 22 oktober een interactieve studiedag in Antwerpen over het vak niet-confessionele zedenleer.
Het is daarbij de bedoeling om een stand van zaken op te maken en samen te reflecteren over de geschiedenis, maar vooral over de huidige toestand en de toekomst(mogelijkheden) van NCZ.
Lees hier alle info over deze studiedag.
Mindfulness op school: de nieuwe hype?
 
Afgelopen weken las je het in Klasse en Schooldirect: Mindfulness op school is één van de trends voor dit schooljaar. Mindfulness is goed voor de leerlingen en de leerkrachten. Mindfulness reduceert angst, stress en depressie al bij jonge kinderen en zeker bij tieners. Ook leerkrachten kunnen via Mindfulness stappen zetten om een burn-out te voorkomen.
Toch willen we hier graag een kleine, niet onbelangrijke kanttekening maken.
Film "Everybody happy" van Nic Balthazar
Veerle kon met haar lerarenkaart gratis naar de avant-première van de film "Everybody happy". Lees hier wat ze van de film vond en hoe je deze film kan gebruiken binnen het thema welbevinden of emotionele/mentale gezondheid met de derde graad van het secundair onderwijs.
Ga je in de week van 24 tot 28 oktober met je klas naar deze film kijken in Kinepolis, dan krijgt elke leerling een stappenteller cadeau.
Interessante bijscholingen en studiedagen op een rij
- 4/10 'radicaal integraal': emanciperend werken aan radicalisering in onderwijs en welzijn.
- 28/10: de diversiteitsdag voorbij
- najaar: veilig omgaan met voedsel op school. Voor al wie bij het bewerken van voedsel in scholen is betrokken, in het bijzonder voor het keukenpersoneel dat soep en volledige maaltijden aanbieden (al dan niet zelf bereid).
 
In deze posts op onze Facebookpagina vind je nog meer interessante studiedagen en bijscholingen georganiseerd door diverse partners binnen de onderwijswereld.
Grasduin door artikels uit vorige edities op onze blog!
Op onze blog vind je de artikels uit de vorige versies van Eigen-Wijs. Je kan alle artikels overlopen of op basis van een thema zoeken.
Neem vlug een kijkje op onze blog!
VONAC: wie is wie
Op deze webpagina vind je een overzicht van de medewerkers van VONAC.
Colofon
  • Redactie: Veerle Wauters - veerle.wauters@voop.be@voop.be.
  • Werkten mee aan deze editie: Veerle Wauters en Johan Royeaerd.
  • Bijdragen voor volgend nummer bezorgen aan Veerle Wauters.
  • Verantwoordelijk uitgever: Johan Royeaerd, johan.royeaerd@voop.be.
  • Abonnement: u ontvangt deze Eigen-Wijs nieuwsbrief van VONAC omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven of omdat wij vermoeden dat de inhoud van deze nieuwsbrief u zal interesseren.
    Een abonnement op Eigen-Wijs is gratis en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden via deze link. Uitschrijven of wijzigen van geadresseerden of van mailadressen kan je doorgeven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.
Meer informatie (o.a. vorige nieuwsbrieven) vind je op onze website www.voop.be.
 
VONAC vzw is gevestigd op de VUB - IDLO – lokaal 3B204 - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel