Nyhetsbrev #6 2023
 
Snön föll, och försvann. Snart jul och sedan nyår. Vi summerar 2023, för Barnteaterakademin ett kreativt och roligt år.
 
Vi inledde året med tankeverkstaden Skolan och scenkonsten och pedagogiken däremellan. Med samlad kunskap från skola, scenkonstbransch och kultursamordnare sattes här luppen på de pedagogiska material och aktiviteter som erbjuds i anslutning till scenkonstföreställningar. Det blev en givande kväll då vi kunde fånga upp en mängd klokskaper, önskemål och goda idéer om förnyelse. Fortsättning kommer följa, i en eller annan form!
När: 26 januari  Var: Backa Teater
 
Under stor del av våren pågick juryarbete med den nya manustävlingen, vars avgränsningar var: Skriv för högstadiet och det ska inte utspela sig i en storstad. Vi fick in en rekordartad mängd bidrag - närmare 200 stycken - och det blev ett omfattande och roligt arbete att steg för steg vaska fram tre vinnande förslag:
Dotter - av Hanna Haag, Jag är ett vrål - av Klara Persson, Innan allt gick åt helvete var vi två - av Nadine Holmberg
Därefter har nu de tre dramatikerna kommit igång med sina skrivprocesser med stöd av varsin dramaturg. Och två av texterna har hunnit möta skådespelare i workshop nummer ett av två. (Målgång sker i och med en offentlig reading i april.)
Här ett par bilder från den ena av workshoparna, där Hanna Haags text undersöks bland granarna i scenografin till Capri-Sun på Angereds Teater (passande nog, då en skog står med i rollistan till Hannas text):
 
 
 
Först ut i höst var Scenkonst på skoltid, där vi ställde oss frågan: Hur säkras skolpubliken en likvärdig tillgång till scenkonst? Med medverkan av regionala kulturkonsulenter, Regionteater Väst, Göteborgs Stads grundskoleförvaltning m fl.
Ett arrangemang i samarbete med Assitej Sverige som tog avstamp bland annat i ASSITEJ:s senaste rapport Kom Scenkonst. Rapporten finns att läsa här
När: 28 september  Var: Backa Teater
 
Med Spindeln i rummet fortsatte vi vår serie av samtal mellan scenkonstens utövare. Förra året var det dramatiker som fick ordet, denna gång scenograferna Toni Tora Botwid, Råger Johansson och Maja Kall som formulerade sig om sitt yrke; moderator var Charlie Åström. 
När: 27 november  Var: Masthuggsteatern
 
I vår styrgrupp har vi fått en ny ledamot i Samuel Ek, Teatercentrum Västras nye verksamhetsledare. I höst har samtidigt Stefan Åkesson tackat för sig efter många år i akademins tjänst. Lycka till, Stefan, på andra sidan landet!
 
Barnteaterakademin Podden: Ett poddavsnitt producerades i våras, där vi samtalade och berättade om den aktuella manustävlingen. Ytterligare tre avsnitt på olika vis knutna till tävlingen är i pipe-line; ett av dem publiceras före nyår.
 
* * * * *
 
Utöver allt detta har vi förstås arbetat med planer framåt och vi kan redan lova att även 2024 blir ett roligt och innehållsrikt år! 
 
Men nu tackar vi för oss för detta år. Och säger varmt tack för alla goda samarbeten, och tack alla ni som fyllt våra arrangemang med ert kunnande och intresse! Det är tillsammans vi gör det.
 
Jag önskar er fina helger!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
Barnteaterakademin podden

 
Sveriges, Nordens, Europas första och enda podcast om scenkonst för barn & unga. Kanske även världens.
 
#2:1
Manustävling 2023/2024
Reglerna var: 1. Skriv för högstadiet. 2. Handlingen ska inte utspela sig i en storstad. Och bidragen vällde in.
I det här avsnittet av Barnteaterakademin Podden samtalar Lisa Gröön (Regionteater Väst) med Kristina Ros (Masthuggsteatern samt projektledare för BtA), Torben Sigelius Kulin (Teater Jaguar) och Manda Stenström (Regionteater Väst) som alla satt med i juryn, och med Marcus Lilliecrona (Teatercentrum), som administrerade den anonyma tävlingen och alltså var den ende som kände till de tävlandes identiteter.
 
#1:6
Skolan och scenkonsten 2 - Rektor Sara: "Styr inte upp för mycket"
Lisa Gröön från Regionteater Väst och Ida Kaivola från Göteborgs stads kulturförvaltning samtalar med Sara Olausson, rektor för en F-6-skola i Mariestad. Vi pratar om förutsättningar, statistik och styrning och om hur konsten kan ta plats i barnens liv, med stöd av kompetenta och engagerade vuxna.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:5
Skolan och scenkonsten 1 - Assitej Sverige: "Vi måste göra nåt"
Erika Isaksson från Backa Teater samtalar med Niclas Malmcrona och Michael Cocke från Svenska Assitej som ger en fördjupad bakgrund och vänder och vrider på de förslag till åtgärder som rapporten tar upp.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:4
Climate Action Plan
Inbjuden gäst: Christian Gade Berrum med projektet Baeredygtig Scenekunst NU; redaktör Sandra Grehn.

#1:3
Man kan ju inte turnera med nåt som är enbart mörker
Medverkande: dramaturgen och dramatikern Ninna Tersman, (bl a på Riksteatern). redaktörer Sandra Grehn och Sara Klingvall.
 
#1:2
Unga Klara - nationell scen för barn och unga
Medverkande: Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara i Stockholm; redaktörerna Sandra Grehn redaktör och  Sara Klingvall.
 
#1:1
Ge oss stor och fet scenkonst!
Andreas Ferrada-Noli, frilansande skådespelare just nu på Backa Teater, i samtal med Sandra Grehn och Sara Klingvall.
 
 
 
På Bibu 2023 blev vi stolta mottagare av finaste priset i vår del av branschen och världen: Prix d'ASSITEJ!
 
Juryns motivering löd:
 
"Uppmuntrande, uppsökande och utvecklande – Barnteaterakademin har en särställning när det gäller att stimulera framtagandet av dramatik för barn och unga. Barnteaterakademin placerar scenkonst för barn och unga i centrum. Där kräver den inte bara sin plats utan också sin tid och eftertanke. Ty genom bra förutsättningar kan nya röster höras och dramatiken blomstra.
 
Samarbetet både inom och utanför organisationen skapar mötesplatser för samtal och progression, inte minst vad det gäller i utrymmet mellan det fria teatersverige och institutionerna vilket i sin tur ger synergier långt utanför Göteborg och Västra Götalandsregionen."
 
Grattis till alla som jobbat och jobbar med vår kära akademi. Tack alla som bidragit och hejat på under alla år! Tack också Göteborgs Stads kulturnämnd som stöttar oss! Hurra!!!
 
 
 
Tre nya röster för scenen
 
Den 26 april 2021 ägde regisserade läsningar rum på Backa Teater, av tre nya grovmanus. Av pandemiskäl kunde detta inte ske inför offentlig publik. Men det hela filmades och här finns länkarna (varje läsning följs av ett samtal mellan personer från respektive team):

Om du vill av Hanna Rajs Lara. Se läsningen här!
 
Teorier om människan, del 1 av Bereket Hailemariam Se läsningen här!
 
Orisia av Khashayar Naderehvandi. Se läsningen här!
 
Den som vill läsa texterna hittar dem här på vår hemsida. Här ligger också dokumentet BtA Grovmanus 2021 med presentationer av dramatikerna.
 
Under scenkonstbiennalen ägde ett (direktsänt) samtal rum. Denna gång med två av dramatikerna, Bereket och Khashayar (Hanna hade tyvärr förhinder): 
Tre nya röster för scenen -  klicka här för att se samtalet!
 
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Kristina Brändén Whitaker - GEST, skådespelare, regissör, konstnärlig ledare
Lisa Gröön - Regionteater Väst, producent
Manda Stenström - Regionteater Väst, dramaturg
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Adjungerade ledamoter
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
Samuel Ek - verksamhetsledare Teatercentrum Västra
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
 Läs mer här: https://www.barnteaterakademin.se/hem/publikationer-28778111
 
Vid intresse av att beställa någon av skrifterna, maila:
info@barnteaterakademin.se för vidare information om tillgång och tillvägagångssätt!


 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

 
 
GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR!
 
 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare

Postdress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
424 65 Angered
 
Mail:
info@barnteaterakademin.se

Hemsida: