H2W | mei 2016

H2W
H2W

In 2012 besloot de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein drie informatiesystemen te vervangen door een geïntegreerd systeem. De softwarematige ondersteuning van de afdelingen Inkoop, Logistiek en Financiën zou worden ondergebracht in een ERP, een systeem voor Enterprise Resource Planning. Helaas liep de implementatie niet zoals gepland, met extra kosten en minder besparingen tot gevolg. In opdracht van de Raad van Bestuur legde H2W Facility het vergrootglas op alle onderdelen van het doorlopen proces.

Met de uitkomsten van dat onderzoek denkt het ziekenhuis in de toekomst beter voorbereid te zijn op nieuwe, grootschalige ICT-projecten.

Voor het complete artikel kunt u contact opnemen met H2W

H2W

Big data: krachtig geneesmiddel met ongewenste bijwerkingen.

Big Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan het tekort aan betrouwbare informatie in de zorg. Daar staan gevaren tegenover, zoals het verlies van privacy en een groeiende commerciële invloed op de ontwikkeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dat constateren de RVS en WRR in het rapport ‘Big data in de zorg’. Eén van de fundamentele problemen in de gezondheidzorg is volgens RVS-onderzoeker Leo Ottes dat de precieze oorzaak van de meeste ziekten en aandoeningen niet bekend is. Geneeskunde resulteert zodoende in de praktijk vaak in symptoombestrijding. Big Data en het Internet of Things (IoT) -met zijn groeiende hoeveelheid zelfmeetapps- bieden onderzoekers de mogelijkheid om steeds grotere hoeveelheden data te verzamelen en te combineren. Daarmee kunnen verbanden worden bloot gelegd die tot voor kort onzichtbaar waren.

Lees meer...


Weeg mate van geluk mee bij pakketkeuzes.

Bij beslissingen over de collectieve vergoeding van behandelingen moet niet alleen gekeken worden naar de bijdrage aan de gezondheid van mensen, maar ook naar de mate van geluk. Deze bredere opvatting sluit ook beter aan bij de opvatting van Nederlanders over een eerlijke verdeling van middelen in de gezondheidszorg. Dat stelt gezondheidseconome Liesbet Lawerman-Van de Wetering in het proefschrift waarmee ze op 12 mei 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat promoveren.

De stijgende kosten in de gezondheidszorg maken keuzes over welke behandelingen in het basispakket horen onvermijdelijk, zo stelt Lawerman.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W