NCZ breidt doelstelling uit en verandert naam en organisatiestructuur
Gerard Siep, voorzitter bestuur NCZ, tekent nieuwe statuten
Gerard Siep, voorzitter bestuur NCZ, tekende op 23 oktober 2018 de aangepaste statuten bij een notaris in Duiven
 
NCZ breidt doelstelling uit en verandert naam en organisatiestructuur
 
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben geleid tot de roep om versterking van zeggenschap van cliënten bij hun zorg en bij hun zorgverzekering. De vraag om informatie over inspraak van individuele cliënten is bij NCZ dan ook enorm toegenomen. Als landelijk kenniscentrum voor medezeggenschap in de zorg hebben wij daarom besloten onze rol als koepelorganisatie voor cliëntenraden uit te breiden door onze expertise daarnaast in te zetten als belangenorganisatie voor patiënten.
Deze toevoeging aan onze doelstelling heeft geleid tot een naamswijziging en een aanpassing in de organisatiestructuur. Op 23 oktober jl. werd de hiervoor benodigde statutenwijziging notarieel bekrachtigd.
 
Netwerk Cliëntenraden Zorg verandert in Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg 
 
Voor de cliëntenraden blijft NCZ stevig in het zadel en blijft de missie onveranderd: het verbinden, bevorderen en behartigen van belangen van cliënten en van cliëntenraden van zorgaanbieders, onder meer werkzaam op het gebied van verpleging, verzorging, thuiszorg, GGZ, eerste- en tweedelijnszorg.
De behartiging van de belangen van cliënten door NCZ hebben betrekking op inspraak, participatie, kwaliteit vanuit cliëntenperspectief, klachten, geschillen en calamiteiten in de zorg.
De uitbreiding van onze doelstelling betekent vooral verbreding van kennis over medezeggenschap in de zorg. Door de verschillende gezichtspunten kan NCZ beide partijen versterken door een rol te spelen bij het beleid ten aanzien van het cliëntenperspectief bij vele organisaties in de zorg. Daarnaast kan NCZ zorgaanbieders helpen bij het instellen van diverse vormen van cliënteninspraak en/of medezeggenschap.
 
De organisatiestructuur van NCZ is ook gewijzigd naar een stichting met een Raad van Toezicht en een Directeur-Bestuurder. Marika Biascics is directeur-bestuurder maar blijft de functie van netwerkvoorzitter gewoon bekleden. Gerard Siep, Jan Jurriens en Charles de Vries gaan samen de Raad van Toezicht vormen.
 
Meer informatie over de uitbreiding van onze doelstelling vindt u op onze website als u zoekt naar: ‘NCZ breidt doelstelling uit.’

                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl