Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Vakantietijd
Voor de een betekent vakantietijd lekker vrij zijn en voor de ander vervangende opvang doen voor de gastouders die op vakantie gaan. Ook in deze zomerperiode is er voldoende beweging en werk te doen.

Ook de medewerkers van Bij de hand nemen in de komende weken vakantie. Je vaste contactpersoon kan soms niet beschikbaar zijn. De mobiele telefoons van de vakantiegangers worden beantwoord en het kantoor zal ook gewoon, zoals jullie gewend zijn, bereikbaar zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

Geniet van alle zomerse activiteiten dichtbij of ver weg.
 
GGD bezoek
Op 2 juli jl. is ons kantoor bezocht voor de jaarlijkse uitgebreide controle van onze administratie en werkwijze. De GGD inspecteur stelt tijdens dit bezoek allerlei vragen daarover en neemt een steekproef van de meest belangrijke processen die de wet ons voorschrijft. Zoals evaluaties, Risico inventarisaties, kassiersfunctie, jaaropgaves, personenregister enz.

Onze steekproef was foutloos en op een klein leerpunt na hebben wij de controle weer glansrijk doorstaan. Dat geeft een goed gevoel zo voor de zomervakantie.

Het leerpunt betreft onze Risico inventarisaties. Afspraken die voortkomen uit de Risico inventarisatie worden vastgelegd in het actieplan. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen genomen dienen te worden door de gastouder om te voldoen aan de regels die de overheid stelt. Deze afspraken moeten in veel gevallen concreter beschreven worden. Hiervoor gaan we ons inzetten.

Het rapport is op onze site terug te vinden via deze link
 
Klachtenvrij brief
Bij de hand heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene (gastouder, bemiddelingsmedewerker). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij Karin Meijer, de eigenaar van Bij de hand. Zij fungeert als klachtenfunctionaris. Zij is te bereiken per email: karin@bijdehand.nu of telefonisch via 0578-611555. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan is er voor de ouders de mogelijkheid om zich te wenden naar het Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl voor informatie, advies en mediation of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

Afgelopen maand ontvingen wij via de Geschillen commissie ons 'klachtenvrij'certificaat. Dat houdt in dat er in 2018 geen klachten zijn ingediend over Bij de hand bij de Geschillencommissie, evenals vorige jaren. Daar zijn we heel blij mee.
 
Voorlopig maximum uurtarief
Het voorlopige maximum uurtarief voor 2020 is bekend gemaakt. Waar de kinderopvangtoeslag in 2019 over maximaal 6,15 euro (opvangkosten/bureaukosten) berekend wordt gaat dat in 2020 6,27 euro per uur worden. De definitieve beslissing valt, zoals ieder jaar, in het laatste kwartaal van 2019.
 
Gastouder enquête
Dit voorjaar hebben wij onder onze gastouders een enquête gehouden.

De onderwerpen gingen over de behoefte om wel of niet bij te leren en zo, ja op welke wijze dat dan bij voorkeur zou moeten. Daarnaast waren wij benieuwd hoe onze omgang, dienstverlening, kennis, bereikbaarheid e.d. werden gewaardeerd.

De enquête startte met de zogeheten Net Promoter Score. Welk cijfer geef je ons, oftewel hoe groot is de kans dat je ons aanbeveelt bij familie/vrienden/kennissen.

Wij scoorden een 8.6 en zijn daar bijzonder trots op.

Onderstaand de punten die we, naar aanleiding van jullie inbreng in de enquête, als eerste gaan oppakken.
 • Gastouder-Meedenk-Avond
  Bij de hand nodigt graag acht gastouders uit om met ons mee te denken. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagavond 24 september, op ons kantoor in Epe. Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur en de avond eindigt rond 21.30 uur. Op deze avond willen wij graag met jullie praten over Online leren en hoe wij jullie het beste kunnen ondersteunen bij het ondernemerschap.

  Twee- tot driemaal per jaar zullen wij vervolgens gastouders uitnodigen om mee te denken. De onderwerpen zullen van te voren bekend zijn zodat je je kunt inschrijven, aansluitend bij je interesse. De groep wisselt per keer. Dus ben je geweest dan mag er een volgende keer iemand anders aanschuiven. We gaan gewoon starten en gaandeweg ontwikkelen we een eigen vorm.

  De koffie/thee staat klaar, inclusief een kleine verrassing om je komst te waarderen. Gastouders kunnen zich aanmelden via welkom@bijdehand.nu.

 • Ondersteunen ondernemerschap
  Op dit punt kan Bij de hand zich verbeteren. Vandaar de aandacht voor dit onderwerp op de eerste Gastouder-Meedenk-Avond.

  We zullen een avond gaan organiseren, waar toelichting wordt gegeven over de financiële kant van het gastouderschap. Na de zomervakantie ontvangen jullie daarvoor een uitnodiging.

 • Activiteiten kalender
  Graag willen de gastouders op de hoogte worden gehouden van activiteiten, die er in het land of online worden georganiseerd. Dit om de kennis up-to-date te houden. Hierin zullen wij voorzien. Gastouder Mirjam Duisterwinkel zal gastouders Bij de tijd houden en verzorgt een activiteitenkalender die we 3x per jaar zullen mailen. Ook hiervoor geldt: het is een eerste aanzet die verder uitgewerkt kan worden. Mirjam alvast bedankt!
 
 Korte Veenteweg 4     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu