PPO Post, 3 september 2015
Tweede schooljaar Passend Onderwijs
Op 1 augustus heeft Passend Onderwijs haar eerste verjaardag gevierd en dat betekent dat dit alweer het tweede schooljaar voor Passend Onderwijs is. Na de sprankelende opening van het onderwijsjaar bij de gemeente Rotterdam, kreeg Passend Onderwijs in de landelijke publiciteit echter een domper te verwerken. De uitkomst van een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek was dat veel leerkrachten vinden dat zij door Passend Onderwijs te weinig aandacht aan hun leerlingen kunnen geven.
 
In Rotterdam is de beweging naar Passend Onderwijs serieus ingezet en ook wij horen deze geluiden. De problemen waar leerkrachten tegenaan lopen zijn – zeker in een stad als Rotterdam – niet mals. In de klas komt alles samen, van hoogbegaafdheid tot gedragsproblemen. Daar moet de leerkracht allemaal mee dealen en dat valt niet altijd mee. Toch hebben veruit de meeste scholen in Rotterdam zich geschaard achter het idee om zoveel mogelijk kinderen een plek in het reguliere onderwijs te bieden.
 
Het signaal van de leerkrachten moeten we serieus nemen, want zij maken Passend Onderwijs. Leerkrachten geven in het onderzoek aan dat zij zich onvoldoende toegerust voelen om extra ondersteuning te geven aan kinderen. Dat moet dus beter. Als PPO Rotterdam gaan wij leerkrachten vanaf dit schooljaar themamiddagen aanbieden om hen beter toe te rusten voor Passend Onderwijs.
 
Uitnodiging themamiddagen
Dit schooljaar gaat PPO Rotterdam een tiental themamiddagen aanbieden. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag vanuit de PPO-netwerkbijeenkomsten om praktijkgerichte themamiddagen te organiseren voor leerkrachten.
 
De middagen bieden leerkrachten handvatten voor de begeleiding van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. De keuze van de onderwerpen is voorgekomen uit de behoefte die naar voren kwam tijdens de PPO-netwerkbijeenkomsten.
 
Wij nodigen Rotterdamse leerkrachten van harte uit voor de eerste drie themamiddagen:
Scholen gezocht voor onderzoek autisme
Van jongeren met autismespectrumproblemen wordt verwacht dat zij steeds meer meedoen in het reguliere onderwijs. Dat valt niet altijd mee. Vooral de overstap van de vertrouwde basisschool naar de vaak grotere en drukkere school in het VO wordt door de jongere, maar ook door ouders en leerkrachten vaak als probleem ervaren.
 
In Engeland is er een schooltransitieprogramma voor deze jongeren opgezet en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Hogeschool Leiden heeft in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC goede contacten met de auteurs van dit programma. In deze samenwerking hebben we een RAAK-Pro subsidie binnen gehaald om dit schooltransitieprogramma voor Nederland geschikt te maken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we de medewerking nodig van veel PO en VO scholen in de regio R’dam!
 
LAN-coördinatie naar gemeente
Vanaf dit schooljaar wordt de coördinatie van de Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers (LAN) niet meer door PPO Rotterdam uitgevoerd, maar door de gemeente Rotterdam.
 
Nieuwe locaties
Alle OAT's van PPO Rotterdam zijn inmiddels decentraal gehuisvest bij de CJG’s. De teams zitten daardoor dichter bij de scholen in de wijk. En daar zijn we erg blij mee!
Maatwerkbudget
Het aanvraagformulier voor het maatwerkbudget en de toelichting zijn geactualiseerd voor het schooljaar 2015-2016.
Lees meer...
Toekenning subsidie
PPO Rotterdam heeft 4828 euro professionaliserings-geld toegekend aan een initiatief van 15 scholen in Hoogvliet.
Lees meer...
Vacature OPR
De OPR van PPO Rotterdam is op zoek naar een kandidaat voor de personeelgeleding van de grote schoolbesturen (BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs).
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl