Mijnwater Nieuws houdt u op de hoogte van zaken die Mijnwater B.V. aangaan, de ontwikkelingen, innovaties, activiteiten en werkzaamheden (in het veld). Ook bevat deze nieuwsbrief onderwerpen op het gebied van verduurzaming in de regio en ver daarbuiten. Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Iedereen kan zich aanmelden voor Mijnwater Nieuws via de button op homepage van www.mijnwater.com.
 
Veel leesplezier!
 
In deze nieuwbrief
  1. Leidingen aansluiting GGD-Zuid in de grond
  2. Shared Services Center (SSC-ZL) kleurrijk en duurzaam verbouwd
  3. Toine Priester 'BV Nederland heeft onze kennis hard nodig'
  4. Terugblik Dag van de Bouw Maankwartier
  5. Mijnwater op vakbeurzen en symposia
  6. Greendeal Pilot Nationale Koolstofmarkt
  7. Euroheat & Power Conference Glasgow
 
Leidingen aansluiting GGD-Zuid aan 't Loon in de grond

 
De civiele werkzaamheden voor het project ‘aansluiting GGD-kantoor’ zijn nagenoeg afgerond. Het was een behoorlijke klus om de mijnwaterleidingen vanaf de hoofdleiding door te trekken naar het gebouw van GGD-Zuid aan ’t Loon, maar het is gelukt. Omdat het GGD-kantoor in Heerlen gerenoveerd moest worden, werd gelijk gekozen voor verduurzaming van het gebouw. Het gebouw wordt beter geïsoleerd en Mijnwater B.V. zal de energie gaan leveren om de kantoren te koelen en te verwarmen.. Om dat te kunnen realiseren moest het clusternetwerk (A) worden uitgebreid.
 
Het was een behoorlijke uitdaging om deze leidingen ondergronds door te trekken, omdat er geboord moest worden in het stedelijk gebied, met een zeer beperkte opstelruimte voor het zware boorequipement (80 tons boormachine). Ook moesten de twee relatief lange boringen van zo'n 280 meter, naast elkaar en in specifieke, niet homogene ondergrond (mijnsteen, klei, harde lagen) plaatsvinden. Ook was er nauwkeurigheid geboden bij het prefabriceren van de twee in te trekken leidingen parallel aan het Natura 2000 gebied en Geleenbeekdal. De leidingen werden vanaf een centraal punt ondergronds ‘ingetrokken’. Uit het zicht, zonder openbreken van asfalt en bodem werden de leidingen ondergronds doorgetrokken tot aan de hoofdleiding. Het heeft – bij die hitte – ‘bloed, zweet en tranen’ gekost, maar de mannen van GWL en Holland Drilling kijken tevreden terug op deze klus. Chapeau ook voor de projectleiders Hubert Blom en Elise Ritzen, die deze werkzaamheden nauwgezet begeleidden. De laatste klus is het aansluitingen van de leidingen op het mijnwaterenergiesysteem. Naar verwachting is het GGD-gebouw in het najaar aangesloten op mijnwater.
 
 
Shared Services Center (SSC-ZL) Heerlen een kleurrijk 'Mondriaan'!
 


De nieuwe gebruikers van het Shared Services Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) in Heerlen zitten er kleurrijk bij. Het verbouwde ‘grauwe’ gebouw heeft een ‘Mondriaan’ gevel gekregen. Met deze frisse opknapbeurt van de gevels, vernieuwde kantoren en het comfort van duurzaam mijnwaterenergie kan het gebouw weer jaren mee. Mijnwater B.V. voorziet in duurzame warmte en koelte en is verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening en de 48 zonnepanelen op het dak. Nu de temperatuur buiten stijgt, blijft het binnen lekker koel. De gebruikers zullen hier vast mee in hun nopjes zijn.
 
 
Toine Priester: De kennis die wij in huis hebben, heeft BV Nederland hard nodig
 
Toine draait er geen doekjes om. Toine Priester (46), Manager Stafbureau bij Mijnwater B.V. en projectontwikkelaar in hart en nieren, is duidelijk over de toekomst van Nederland en hoe we die duurzamer kunnen inrichten. Toine, geboren en getogen in Vlissingen, komt uit een heus mannengezin waar het tussen de mannen vooral om het debat ging waarna de dialoog met moeder volgde. Een dynamisch gezin waarin onrecht geen kans heeft. Debatteren kan hij nog als de beste, zeker als het gaat om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaam om te gaan met onze wereld, en dus ook met energie.
 
Toine had een fijne jeugd in Vlissingen. Hij genoot een opleiding aan de Zeevaartschool en studeerde af als energietechnoloog. Na zijn studie kon hij bij de toenmalige Koninklijke Maatschappij De Schelde (nu Damen Schelde Naval Shipbuilding) aan de slag als technoloog bij het in bedrijf stellen van energiecentrales en gasturbines. Energietransitie stond al vroeg op zijn netvlies, zoals het ombouwen van afvalverbrandingsinstallaties naar volwaardige energiecentrales en ook warmtekrachtcentrales met daaraan gekoppelde stadsverwarmingsnetten. Vanuit de Koninklijke Maatschappij De Schelde was hij werkzaam in Alkmaar, Duiven of in Eindhoven. “Ik was toen 23 en vrijgezel en kon gaan en staan waar ik wilde. In die jaren bij De Schelde heb ik veel geleerd. Vooral het multidisciplinair bezig zijn, intrigeerde mij.”
 
Van Philips tot Mijnwater
“In 1997 leerde ik via een contact Philips-Novatronics kennen. Ik solliciteerde naar een functie als projectmanager en werd aangenomen. Hier begeleidde ik het proces van ontwerp tot functionaliteit van industrialisatieprojecten in de consumentenelektronica. Denk aan dvd-spelers, flatscreen televisies, beamers, zoals de ‘4600/4700 special’, waarvoor ik onder andere verantwoordelijk was”, zegt Toine trots. Na een aantal jaren en een reorganisatie op komst, switchte Toine over als projectmanager naar uitrolprojecten van mobiele- en later ook vaste telecomnetwerken en bouwde hij onder andere aan het Telfort netwerk. Maar toch kriebelde het hem.
 
“Ja, ik wilde terug naar mijn oorspronkelijk vakgebied, energie. Kwam bij Eneco Infra terecht en werd verantwoordelijk voor de uitrol van het elektriciteitsnetwerk, het gasnetwerk en ook het stadswarmingsnetwerk binnen de Vinex wijk Wateringse Veld ten zuiden van Den Haag met een omvang van meer dan 7500 woning equivalenten. Dat was een van mijn grootste projecten tot nu toe. Binnen Eneco werd ik later nog regiohoofd binnen het infrabedrijf van Eneco Zuid-Holland Zuid voor het gebied tussen Dordrecht, Gorinchem & Vianen. Een totaal andere baan. Ik twijfelde even of ik het wel moest doen.  Mijn vriendin Peggy heeft me toen over de streep getrokken om het vooral te doen. Het was een grote uitdaging. Het herwinnen van vertrouwen op de werkvloer. Toen op enig moment alles weer als een geoliede machine draaide en mensen weer met plezier naar hun werk kwamen, zat mijn taak erop. Ik ging een nieuwe uitdaging aan als projectontwikkelaar energieprojecten bij Enecowarmte en werd verantwoordelijk voor de provincies Utrecht, Gelderland & Overijssel om hier collectieve warmtenetwerken te ontwikkelen en ook verder uit te rollen. Zo was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van stadsverwarming Leidsche Rijn, Utrecht, Nieuwegein en ook Vathorst Amersfoort.”

Na Eneco volgde Essent, iets dichter bij huis, in 's-Hertogenbosch. Daar liep hij René Verhoeven tegen het lijf en samen richtten zij de productlijn klein collectief op voor de ontwikkeling van collectieve energiesystemen in kleine netwerken met lagere temperaturen. Dat bracht hen ook in contact met Louis Hiddes, directeur Mijnwater.
 
Een collectieve gedachte over energie
“Mijnwater is een multidisciplinair, innovatief bedrijf waar een collectieve gedachte over energie heerst. Ik ben er zeker van dat BV Nederland die gedachte hard nodig heeft. De gedachte over ons collectief energiegebruik moet en kan anders. Ik noem het een ‘energy cloud’ waar vraag en aanbod uitwisseling plaatsvindt om kosten en energie te besparen, waar alle aansluitingen ook bronnen van energie zijn (prosumenten). Mijnwater is daar goed in en loopt ver vooruit op de warmteplannen. Nederland zou dit concept eens ter harte moeten nemen.”
 
De pianist, trompettist, fanatiek lid van de raad van 11 en wereldreiziger ziet dus zeker toekomst in Mijnwater. “Jazeker, het mijnwaterconcept staat als een huis, waarbij het vooral gaat om de dienst, waarbij je je omgeving betrekt. Duurzaamheid is met elkaar blijven organiseren, blijven participeren. Met goed verstand en oog voor de maatschappij en het milieu, dan mag je trots zijn. Zuunug aon met oans waereld (Zeeuws voor: Voorzichtig/Behoedzaam aan met onze wereld).”
 
 
Een geslaagde Dag van de Bouw Maankwartier
 
 
Op zaterdag 20 mei jl. bezochten meer dan 2.500 bezoekers de landelijke Dag van de Bouw in Maankwartier Heerlen. Het was een prachtige dag en interesse was groot. In de technische ruimte van Mijnwater hebben we meer dan 400 bezoekers gehad die weleens wilden weten hoe het mijnwatersysteem nu eigenlijk werkt. Ter plekke konden ze de imposante installaties bekijken en kregen ze uitleg van projectmanager Sjoerd Parren en junior projectmanager Martijn Wenmeckers van Mijnwater B.V. Zelfs een Japanse gast was zo geïnteresseerd dat hij de projectmanagers het hemd van het lijf vroeg. We hopen dat hij met die informatie in Japan nog vaker ‘mine water energy’ laat vallen. Heeft u deze dag gemist? Bekijk dan eens de foto's en het filmpje op de website van Maankwartier.
 
 
Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
 
Mijnwater B.V. blijft in beweging. De (eerste smart grid) oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk in binnen- en buitenland ligt in Heerlen. Om dat uit te dragen is het team van Mijnwater B.V. regelmatig te vinden op vakbeurzen en symposia/lezingen of geeft excursies naar de ‘aansluitingen’ en clusterkelders in Heerlen. Events in mei/juni/juli 2017:
 
15 en 16 mei: Lezingen at Euroheat&Power in Glasgow (UK)
 
22 mei: Dag van de Bouw Maankwartier Heerlen
 
30 mei: Euractiv, the clean energy package, Brussel
 
31 mei: European Energy Service Award Berlijn
 
9 juni: Thematafel Energie - Directeuren Ministerie Economische Zaken, Valkenburg aan de Geul
 
16 juni: Bezoek Interreg Heatnet partners en Schepenen Kortrijk
 
25 juni: International Mine Water Association (IMWA) Congres Finland - Cursus I Mijnwater (R.Verhoeven) in samenwerking met VITO en GZB - International Geothermal Centre (prof. R. Bracke) www.imwa2017.info
 
6 juli: Duurzaam Café S-Built – Wijk van Morgen Heerlen
 
 
Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt
 
 
Op donderdag 11 mei jl. is in Den Haag de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt getekend door staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu en een aantal belangrijke mede-initiatiefnemers die de CO2-uitstoot in Nederland met minimaal 500.000 ton willen reduceren. Dit is te realiseren door te investeren in Nederlandse projecten. Louis Hiddes van Mijnwater B.V. Heerlen tekende als een van de initiatiefnemers mee.
Mijnwater @Euroheat & Power Conference in Glasgow
Tijdens Euroheat&Power op 15 en 16 mei jl. sprak Herman Eijdems, innovatiemanager van Mijnwater B.V. over het STORM-project. Mijnwater B.V. is namelijk projectpartner in STORM (Self-organizing Thermal Operational Resource Management) en ontwikkelt samen met vier andere partners een ‘controller’ voor een innovatief warmtenetwerk dat breed inzetbaar is op meerdere energiesystemen.
 
Intelligente controller
Om de energielevering in een warmte- en koudenetwerk te optimaliseren is een uitgebreid en complex besturingssysteem vereist; een intelligente ‘controller’. Deze moet breed toepasbaar zijn op allerlei soorten warmte- en koude netwerken en bij voorkeur stimuleren tot verduurzaming. De inzet gebeurt dus meestal op een conventioneel warmte- en koude netwerk, bijvoorbeeld gekoppeld aan een afvalverbrandingsinstallatie. Om te verduurzamen en goed te werken in moderne energienetwerken wordt de controller zelflerend gemaakt (interpretatie historische data) en is in staat zich aan te passen aan de omstandigheden (voorspellend, klimaat, gedrag en klantvraag). Als bijvoorbeeld een zonnecollector wordt toegevoegd, dan moet de controller de energie naar de juiste buffers en gebouwen sturen.
 
Schone energie voor de regio
Voor dit project gaat ruim € 630.000 naar Heerlense partners, zoals aan Zuyd Hogeschool via SBuilt (€ 230.000 voor ontwikkeling van lesmateriaal en kennisverspreiding). Dit is een enorme stimulans voor het voormalig ‘kloppend hart van energievoorziening in Nederland’ (Heerlen) om een internationaal erkend expertisecentrum op te bouwen rond een vierde generatie warmte- en koude netwerken. Een bron van schone energie, maar ook voor werkgelegenheid en grensoverschrijdende innovatie.
Herman presenteerde in Glasgow een deel van het onderzoekswerk uit werkpakket I. Mijnwater stelde hierin vast welke parameters van belang zijn, gebaseerd op verschillende businessmodellen in Europa. De presentatie:  ‘Optimizing parameters for DHC’ beschrijft de verschillende marktmodellen en definieert prestatie eisen.
 
Wie zijn wij?
 
 
Mijnwater B.V. is in 2013 opgericht en heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf. De basis van het mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme stelsel van verlaten mijngangen waar zowel warm als koud water opgeslagen en gewonnen kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterbuffers.
Het bedrijf heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2020 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com