In deze nieuwsbrief:
Gratis Whitepaper over communicatie en medezeggenschap
Als netwerkorganisatie voor cliëntenraden in de zorg delen wij onze kennis in de ruimste zin van het woord. Maar ook het halen en brengen en vervolgens delen van ervaringen uit de praktijk is bij ons heilig. Tijdens onze cursussen en workshops moedigen wij uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers dan ook aan. Dit resulteert niet zelden in interessante discussies waarbij ogen worden geopend en situaties worden herkend. Naast de theoretische kennis worden knelpunten uit de praktijk besproken waarbij de deelnemers hun sparringpartners vinden in hun mede-cursisten.
Verhalen uit de praktijk geven vaak inzicht in de eigen problematiek. Daarom laten wij graag cliëntenraadsleden met een verhelderende blik aan het woord:

EEN GOED FUNCTIONERENDE CLIËNTENRAAD WORDT BEPAALD DOOR SAMENWERKING MET HET MANAGEMENT

Een fragment:

“De redenering was dat de cliëntenraad noch ondergeschikt, noch bovengeschikt is aan het management en andersom geldt hetzelfde. Beiden kunnen elkaar dus nooit ter verantwoording roepen, het zijn twee los van elkaar staande organen die organisatorisch gesproken niets met elkaar van doen hebben. Het argument dat wij als cliëntenraad door dienen te bijten en indien nodig een conflict met management niet uit de weg behoren te gaan, werd door meerderheid afgewezen omdat je met stroop meer bereikt dan met azijn. Vanwege de lieve vrede boog de minderheid voor de meerderheid, wetende dat wanneer het puntje bij paaltje zou komen de cliëntenraad altijd zou buigen voor het management en deze wist dat ook donders goed. De vrede binnen de cliëntenraad was veiliggesteld en ook de vreedzame relatie tussen cliëntenraad en management had geen schade geleden.”

In dit geval zijn dit mevrouw Berty Hopman en de heer Klaas Lelie, beiden voormalig voorzitter van een lokale cliëntenraad van een wonen, welzijn en zorg-organisatie met 3500 medewerkers en 7500 cliënten, in de regio Amsterdam.

Zowel Berty als Klaas leggen medio februari 2018 hun functie als voorzitter van de cliëntenraad neer. De consequentie daarvan is dat er in het totaal tien clientenraadsleden verdeeld over beide locaties, mee vertrekken. En dat er van de goede en hechte samenwerking tussen de beide cliëntenraden, van de beide locaties, weinig tot niets meer over is.

De continuïteit en de kwaliteit van de medezeggenschap is hierdoor in gevaar gekomen. En dit, terwijl het jaren goed heeft gefunctioneerd.
Hoe heeft het zover kunnen komen? 

U kunt de whitepaper geheel kosteloos opvragen. Wij sturen deze dan digitaal per omgaande naar u toe.

 

 
28 mei WORKSHOP Strategisch onderhandelen voor cliëntenraden,
door Alice Makkinga in Beilen 
 
 
Strategisch onderhandelen voor cliëntenraden

 Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En tot de opvattingen van het bestuur en/of management? En heel belangrijk: hoe zorg je er zorg voor dat de verwachtingen realistisch blijven? En dat de communicatie open en positief blijft?
 
Tijdens de workshop strategisch onderhandelen voor cliëntenraden, komen onder andere aan de orde:

Onderhandelingsstrategieën:

Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen:

-Belangen
-Machtsbalans
-Klimaat
-Flexibiliteit

Strategisch onderhandelen:

Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema’s die aan de orde komen zijn:

-Inhoud en relatie
-Het belang van belangen
-Alternatieven

Tactieken:

Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo’n tactiek inzet.

Onderhandelen en de achterban:

Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.

 
 
Notabene: deze workshop wordt gehouden in het noorden. Als dit een probleem is zijn wij natuurlijk ook graag bereid de workshop bij u op locatie te geven! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marika Biacsics: 06 51 22 25 05

NCZ Academie Cliëntenraden
 
 
De NCZ Academie voor Cliëntenraden biedt een ruim aanbod aan diensten en producten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van cliëntenraden en hun directe belanghebbenden.

NCZ is specialist in het opleiden van cliëntenraden in de zorg en hun directe belanghebbenden en biedt een uitgebreid curriculum van trainingen die bij specifieke opleidingsbehoeften aansluiten. Cliëntenraden en belanghebbenden die zich willen ontwikkelen of specialiseren zijn bij ons aan het juiste adres.

Voor cliëntenraden, centrale cliëntenraden, bestuurders, managers, ambtelijk secretarissen, cliëntenraad coaches etc.
Voor beginners, gevorderden, specialisten en alles daartussenin.

Bekijk hieronder het actuele aanbod van de academie of neem contact met ons op voor een opleidingsadvies op maat.

 
 
Actueel aanbod van opleidingen, leergangen en workshops
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden via deze link

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl