Nieuwsbrief H2W | November 2013

H2W
H2W

In een gezamenlijk grootschalig project “FLitZZ” zijn het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom recentelijk overgegaan op het EPD van ChipSoft (HIX).

Namens beide ziekenhuizen was Bastiaan van der Zeijst van H2W Partners belast met het projectmanagement over de voorbereiding en invoering van alle specialistische EPD's (medisch als paramedisch), het basis- en verpleegkundig dossier, het SEH dossier, het elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie en Cytostatica, het systeem voor Apotheek logistiek en het Zorgportaal. Ans van Zeeland van H2W Partners heeft de algehele coördinatie van alle opleidingen aan artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners verzorgd. In totaal werden in 3 maanden tijd ruim 2500 medewerkers procesgericht opgeleid in het gebruik van het nieuwe EPD. Dit gebeurde zowel via het Leerplein als klassikaal. Beide ziekenhuizen kijken terug op een zware en ingewikkelde maar uiteindelijk succesvolle overgang naar dit nieuwe EPD.

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u andere interessen? Wij staan u graag te woord.

H2W

Weet u waar u uw geld aan uit geeft? Hoeveel leveranciers hebben we eigenlijk?

Wat is de inkoopomzet?

Kan dat niet slimmer?

Wat kan een “spendanalyse” u opleveren?

De inkoopfunctie in Zorgland is dynamisch en blijft zich voortdurend verder professionaliseren. Dit proces is mede afhankelijk van de managementaandacht die het krijgt. Maar juist over dat laatste hebben de Inkoopmanagers de laatste tijd weinig te klagen. Menig bestuurder is zich bewust van het feit, dat door vele (nieuw)bouwprojecten en uitbesteding van diensten de inkoopquote behoorlijk aan het stijgen is. Ingefluisterd door controllers zien ze in dat een reductie op inkoop van producten en diensten een substantieel positief effect heeft op de marge. Om vervolgens aan inkoopmanagers te vragen: “Hoe zit het eigenlijk bij ons?”. Maar dan blijkt deze vraag voor Inkoop niet zo makkelijk te beantwoorden. Menig afdeling is goed geautomatiseerd, maar met één druk op de knop een spendanalyse uitprinten dat lukt er maar weinig. En toch is dit waar in eerste instantie veel naar gevraagd wordt. Geef ons inzicht in wat we inkopen, bij wie, in welke hoeveelheden en verloopt dit optimaal?

H2W Facility heeft zorginstellingen geholpen met het opstellen van hun spendanalyse. Door middel van onze methodiek wordt via een vast stappenplan inzichtelijk gemaakt hoe de situatie er uit ziet en wat het verbeterpotentieel is.

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u andere interessen? Wij staan u graag te woord.

H2W

Elk jaar is er in de USA een wereldcongres voor ICT in de Gezondheidszorg genaamd HIMSS. In 2014 wordt de HIMSS in Orlando (Florida) georganiseerd van 23 t/m 27 februari. Jaarlijks komen hier gemiddeld 40.000 bezoekers op af.

De Nederlandse delegatie is meestal 250 - 350 deelnemers groot. Belangrijkste redenen voor Nederlandse delegaties om naar het HIMSS af te reizen zijn de laatste ontwikkelingen op EPD gebied en de laatste innovaties op Healthcare gebied. H2W begeleidt al meer dan 10 jaar Nederlandse vertegenwoordigers uit de Gezondheidszorg. De begeleiding doen wij om niet. Wij stellen samen met de groep die wij begeleiden een agenda op voor de bezoeken aan de congreslezingen en beursbezoek (zien = geloven).

Bent u geïnteresseerd in een bezoek aan HIMSS 2014. In een afspraak kunnen wij u e.e.a. nader toelichten.

Meer informatie over HIMSS 2014.

H2W

De zorgsector krimpt volgend jaar voor het eerst in decennia, zo is de verwachting van ING. Na een groei van 0,8% in 2013, zou de zorg in 2014 met 0,2% krimpen. Dat stelt de bank in een kwartaalbericht over de diverse economische sectoren. Volgens ING is het gestegen eigen risico van mensen een van de oorzaken van de daling. Ook kopen zorgverzekeraars de zorg voor hun verzekerden steeds scherper in.

Bron: FD

H2W H2W

Zelfsturende teams van gekwalificeerde zorgmedewerkers maken furore met kleinschalige, wijkgerichte zorg. 'Minder bureaucratie en management, meer professionele autonomie en ondernemerschap' is het devies.

Zo ontstaat ruimte om extra tijd en aandacht aan cliënten te besteden, wat het werk leuker maakt. Hoewel zelfsturing geen panacee is voor alle zorgvraagstukken, kan het zowel effectief als kostenefficiënt zijn. Daarbij, veel sturingsmodellen zijn gebaseerd op wantrouwen.

Bron: growwork.nl

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl