NSE Bijblijver
januari 2015
 
Nationale Studenten Enquête 2015 van start!
Maandag 12 januari jl. zijn de eerste uitnodigingen voor de NSE 2015 verstuurd. Dit jaar worden 705.292 studenten uitgenodigd. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan vorig jaar.
Tot nu toe hebben ruim 64.000 studenten de enquête al ingevuld. 
Respons-tool
Het is belangrijk om tijdens de uitvoering van de NSE altijd te kunnen beschikken over een zo actueel mogelijk responsoverzicht. U kunt het meest actuele responsoverzicht voor uw instelling altijd online bekijken via de Online Response Tool. Via een wachtwoord komt u in een beschermde omgeving waar u de respons voor uw instelling als geheel, maar ook naar opleiding en naar opleidingsvorm, kunt volgen. Alle contactpersonen NSE van elke instelling beschikken over de inloggegevens voor de Online Respons Tool.

Er is een instructie beschikbaar voor de Online Respons Tool.
 
Gedurende de afnameperiode van de NSE 2015 kunt u de totale bruto respons van de NSE volgen via wekelijkse algemene overzichten op onze website.
 
Lost-link-tool
Wanneer studenten hun uitnodiging om deel te nemen aan de NSE 2015 kwijt zijn, kunnen zij via de lost-link-tool op www.nse.nl hun persoonlijke link naar de NSE opvragen. 
Naast de lost-link-tool, vinden studenten op www.nse.nl meer informatie over de NSE 2015, zoals antwoorden op veelgestelde vragen.
De pagina is sinds deze week ook in het Engels beschikbaar: http://www.studiekeuze123.nl/participate-in-the-national-student-survey/ 
#NSE2015
Veel instellingen besteden gedurende de veldwerkperiode aandacht aan de NSE via Twitter en Facebook. Dit is natuurlijk heel goed. We vragen hierbij wel te letten op het feit dat er geen positieve beïnvloeding plaatsvindt. De officiële hashtag voor NSE 2015 is #NSE2015.

Geef uw mening in de klankbordgroep
Studiekeuze123 wil graag de mening van belanghebbenden (instellingen, studenten, afnemers van het bestand) inventariseren ten aanzien van twee mogelijke wijzigingen in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Deze wijzigingen zouden moeten ingaan bij de NSE 2016. Mede op basis van uw input hopen we een goed beeld te krijgen van de impact van beide voorstellen. Het gaat om twee zaken: 
  • Aanpassen datum van het veldwerk en de oplevering van de resultaatbestanden
  • Verkleinen van de resultaatbestanden.
Uw input wordt gebruikt om een beslissing te kunnen nemen. Hierbij wordt ook de mening van het deskundigenpanel van Studiekeuze123 betrokken. Het deskundigenpanel bekijkt vooral de methodologische aspecten van de voorgenomen wijzigingen. Uiteindelijk neemt de directeur van Studiekeuze123 het besluit.
 
Op 11 februari organiseert Studiekeuze123 een bijeenkomst voor de klankbordgroep. Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, meld u dan aan via info@nse.nl.
RSS-feed
Nieuw dit jaar is een RSS-feed waarin Studiekeuze123 belangrijke wijzigingen (in bijvoorbeeld de planning of in procedures) kan vermelden of storingen kan doorgeven.
Om de RSS-feed te ontvangen dient u de volgende link: http://www.studiekeuzeinformatie.nl/category/nse-rss/feed toe te voegen aan uw RSS-reader. U krijgt dan automatisch een melding als Studiekeuze123 een nieuw bericht heeft geplaatst. Op die manier bent u dus altijd op de hoogte van wijzigingen of storingen.

In de presentatie van GfK van de Startbijeenkomst staat een korte uitleg over de RSS-feed (slide 27-30).

Adreswijziging Studiekeuze123
Per 1 januari 2015 heeft Studiekeuze123 een nieuw adres en telefoonnummer:

Arthur van Schendelstraat 600
Postbus 243
3500 AE Utrecht
T: 030 – 303 91 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.