Besmettelijke ziekte (Bof/Dikoor), 3e Jaar
Beste ouder(s)
 
Bij een leerling van het derde jaar is er bof vastgesteld. Dit is een besmettelijke ziekte waarbij de schoolarts ons als school aanraadt jullie via een brief te informeren.
 
Mogen wij vragen om deze brief even aandachtig te lezen en ons te melden indien bij uw kind bof is vastgesteld?
 
Met eventuele vragen, aarzel niet ons te contacteren.
 
Met vriendelijke groeten
 
Els Pitschon, directeur leerlingenzorg
Josse Versin, preventieadviseur
 
 

 
Dikoor of bof – algemene informatie
 
Beste ouder(s),
 
 
Bof komt opnieuw vaker voor in Vlaanderen. Een leerling in de klas van uw dochter of zoon heeft dikoor (bof).
 
In Vlaanderen krijgen kinderen twee vaccins tegen dikoor: als baby en in het vijfde leerjaar.
 
Het CLB kijkt bij elk medisch onderzoek na of uw kind alle aanbevolen vaccinaties kreeg.
 
Bij twijfel of uw kind de aanbevolen vaccins kreeg kan u contact opnemen bij de behandelende arts of het CLB. Het ontbrekende vaccin kan dan nog toegediend worden.
 
Waar moet u nog op letten?
  • Bij klachten zoals koorts of een zwelling voor een oor: uw huisarts of kinderarts raadplegen.
  • Wanneer uw kind dikoor heeft, mag hij of zij 5 dagen na start van de zwelling niet naar school komen.
  • Vaak de handen wassen, een papieren zakdoek gebruiken bij niezen en hoesten in de elleboogplooi. Zo worden ziekten minder snel aan anderen doorgegeven.
Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het CLB.
 
Met vriendelijke groeten,
 
de CLB-arts en CLB-verpleegkundige
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be