Week tegen pesten, alle jaren
 
Beste mijnheer, beste mevrouw
 
Van vrijdag 2 februari tot en met vrijdag 9 februari doen we mee aan de Week tegen Pesten. Zowel in lessen en klasgesprekken, als via een feestelijke ‘Move tegen Pesten’ brengen we het probleem van pesten en de mogelijke oplossingen ervan onder de aandacht.
 
Op die manier werken we aan de missie van onze school, namelijk leerlingen doen uitgroeien tot gelukkige jongeren in een warme school, waar iedereen respect heeft voor mekaar en waar iedereen zich veilig voelt.
 
Concreet:
  • Alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de jaar spreken over pesten en de mogelijke oplossingen ervan tijdens de lessen (onder andere in de lessen L&L en godsdienst).
  • Maandagmiddag 29/1 en 5/2 om 12u40 leert mevr. Mullens de nieuwe versie van de dans ‘Move tegen Pesten’ aan in de feestzaal. Alle geïnteresseerde leerlingen van de 1ste graad, maar ook de meters en peters, en eventueel ook leerlingen van andere jaren zijn welkom.
  • De leerlingen van de 1ste graad eten op vrijdag 9 februari samen met de klasleraar en de  peters/meters in hun klaslokaal en gaan daarna samen naar de feestzaal voor een feestelijke ‘Move tegen Pesten’. Aan de leerlingen die normaal gezien warm eten, vragen we om deze warme maaltijd via smartschool te annuleren en voor één keer boterhammen mee te brengen.
Als u meer informatie wenst over ons antipestbeleid, kunt u dat vinden op de website van de school en op smartschool achter de ‘meldknop pesten’. Op woensdag 21 februari voorzien we samen met de ouderraad een ouderinfoavond die volledig aan het thema ‘Pesten’ gewijd is. Daarover ontvangt u later een uitnodiging.
 
Warme groet en hartelijk dank alvast,
de werkgroep STIPP ( Sterk In Pest Preventie ): Daniël Caron, Caroline Decat, Hilde Meijers, Heidelinde Mullens, Filip Van Ermen, Hilde Van Wichelen en Goedele Willems
de directie
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be