eNews | 27 april 2018 | week 18
DEZE WEEK
• Lofprijsavond
• Senioren
• M15
• Gevangenis 
• Kinderkamp
• Doopdienst
• Echtparendag
• Tienerdienst
• Schuldhulp
• Agenda Almere
• Agenda mei
• Extra spreekbeurten voorganger 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 18
29 april t/m 6 mei 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
15.30 uur  Infomiddag Tieners
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
SPREEK GEEN KWAAD

Het is overduidelijk wat het Woord bedoeld met “Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders en zusters.” (NBV Jakobus 4:11). Het is een verbod om negatief of kwaad te spreken over uw broeders en zusters. Dit woord zegt ons in principe dat wij geen kwaad over de ene broeder of zuster met een andere broeder of zuster mogen vertellen. Wij mogen absoluut geen kwaadgerucht over elkaar in de gemeente Gods verspreiden. Het is een zonde, de zonde van liefdeloosheid, om fouten van een broeder of zuster rond te bazuinen of om zelfs met iemand over te praten. Negatief praten over een broeder of een zuster is absoluut niet de wil van God en wie dat toch doet, negeert de wil van God op dit gebied. Diegene is dan heel duidelijk ongehoorzaam en kan in geestelijke problemen komen. 
Wij bereiken niets positiefs met ons negatief praten over een broeder of zuster, die volgens ons een kleine of grove fout gemaakt heeft.
Dit gedrag, dit klimaat van kwaadsprekerij, verstoort de Heilige Geest en belemmert het werk van de Heer in de gemeente Gods. De Heilige Geest is echt niet blij en zeer bedroefd als wij debet zijn aan kwaadspreken en kwaadgerucht verspreiden over een broeder of zuster. 
Wat moeten wij dan doen als wij weten dat een broeder of zuster iets verkeerds heeft gedaan? Wij moeten die broeder of zuster lief hebben en onder vier ogen terechtwijzen, zonder te denken dat wij beter zijn.
… de liefde bedekt tal van zonden.” (1 Petrus 4:8).
Wij mogen elkaar vermanen, maar we mogen geen kwaad spreken met een andere broeder of zuster en in geen geval met een ongelovige. 
Wees dus waakzaam. Ziet toe op uzelf. Weet dat God echt niet graag werkt in een gemeente van kwaadsprekers of roddelaars. 

Lofprijsavond
Woensdag 2 mei vindt onze Lofprijsavond plaats in de kerk. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een Praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. De Lofprijsavond staat onder leiding van pastor Gerard Liesdek. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.

Senioren
De volgende senioren bijeenkomst is op woensdag 9 mei en niet zoals aangekondigd 2 mei. Op woensdag 9 mei zijn de senioren van de gemeente van harte welkom op de clubochtend, die plaats vindt in de kerk. Deze bijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Noteer ook alvast woensdag 23 mei als clubochtend in uw agenda.

M15
Vrijdag 4 mei vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Dit zijn Celgroepen van de gemeente, waarbij gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Gevangenis
Het gevangenisteam is zondag 29 april voor evangelisatie in de Penitentiaire Inrichting Almere. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met br. Ricardo Omanette of ons secretariaat.

Kinderkamp
Het Maranatha kinderkamp 2018 komt eraan! Heeft u kinderen op de basisschool? Reserveer dan woensdag 1 augustus t/m vrijdag 3 augustus 2018 vast in uw agenda! Hou de Maranatha Info in de gaten voor meer informatie.

Doopdienst
Op zondag 21 oktober vindt onze doopdienst plaats. Gelovigen, die in water gedoopt wensen te worden, kunnen dit kenbaar maken door het betreffend formulier in de Infokamer in te vullen. Voor inlichtingen over de doop in water kunt u desgewenst contact opnemen met ons secretariaat.

 Echtparendag
Wij hebben vorige week de uitnodiging verzonden naar alle echtparen van de gemeente voor onze echtparendag van zaterdag 9 juni. De indruk werd gewekt dat u de brieven vorige week ontvangen zou hebben. Dit was echter niet het geval. Onze excuses daarvoor. Maar als het goed is, heeft u afgelopen dinsdag wel de uitnodiging ontvangen.
Het wordt een bijzondere dag voor de echtparen van de gemeente, waarbij wij ook een lunch aanbieden. Wij beginnen om 10.00 uur en zullen om 12.00 uur samen lunchen.
De bijeenkomst en de lunch vinden plaats in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel, dezelfde locatie van onze echtparenavond. U bent ook welkom als uw partner vanwege bijzondere omstandigheden er niet bij kan zijn. De kosten bedragen euro 7,50 per persoon.

Tienerdienst
Op zondag 6 mei 2018 organiseert het tienerteam de jaarlijkse infomiddag waar de ouders van de (toekomstige) tieners meer informatie krijgen mbt de set up van de tienerdiensten, welke onderwerpen besproken worden tijdens de diensten en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de leiding. Verder zal er ook een korte toelichting gegeven worden mbt het a.s. tienerkamp welke van 23 t/m 27 juli 2018 plaats zal vinden. 
De infomiddag wordt gehouden van 15.30u tot 16.30u in een van de bijzalen van de kerk.

Schuldhulp
 
Maranatha Ministries is samen met enkele Amsterdamse gemeenten een van de samenwerkende kerken in Stichting Jireh Amsterdam; de stichting die het bestuur vormt van SchuldHulpmaatje Amsterdam.
SchuldHulpmaatje is een landelijke vereniging van kerken en organisaties die hulp biedt bij het voorkomen of oplossen van schulden. Dit doet zij door gericht hulpvragers te mobiliseren en maatjes in te zetten die de hulpvragers één op één begeleiden en maatwerk leveren.
Maatjes zijn vrijwilligers die alleen aan de slag mogen als zij het 3-daagse toerustingsprogramma van de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje hebben doorlopen. Daarnaast zijn zij verplicht zich jaarlijks bij te scholen met E-learning. Als maatje ben je de vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie die jouw hulp hard nodig heeft. Maatjes dienen daarom in het bezit te zijn van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). 
SchuldHulpmaatje Amsterdam is op zoek naar Maatjes. Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar info@maranatha.nl. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Agenda Almere
 
06 mei – 09.30 – John Hofwijks
13 mei – 09.30 – Astrando Castillion
20 mei – 09.30 – Astrando Castillion
27 mei – 09.30 – Astrando Castillion

Agenda mei
 
02 mei – 19.30 uur – Lofprijsavond - Gerard Liesdek
06 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
06 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
09 mei – 19.30 uur – Steven Reyme - Suriname
13 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
13 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
16 mei – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
19 mei – 09.30 uur – Maranatha Basics
19 mei – 09.30 uur – Bijbelschool
20 mei – 10.00 uur – Pinksteren – S.L. Hofwijks
20 mei – 13.00 uur – Pinksteren – Christopher Alam
23 mei – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
25 mei – 20.00 uur – NextGen
27 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
27 mei – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Extra spreekbeurten voorganger
10 mei – EuroSpirit – Aalsmeer
31 mei – 2 juni – Valencia – Spanje
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl