VOLG NU LIVE HET PLENAIRE DEBAT IN DE TWEEDE KAMER OVER DE WMCZ2018
 
 
 
 
BLOG van Inspraak naar Invloed door Marika Biacsics

 
Nu alle politieke ontwikkelingen erop gericht zijn de positie van de cliënt in de zorg een stevig fundament te geven, is het belangrijk dat de cliëntenraad volwassen en onafhankelijk is en kritisch durft te zijn. Dat betoogt Marika Biacsics, netwerkvoorzitter NCZ.
 
Op politiek niveau gebeurt op dit moment in de zorg heel veel dat potentieel in het voordeel van de cliënt is. Denk aan de Wkkgz, die zorgaanbieders verplicht een interne klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben, en te zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Denk ook aan de Wmcz, die de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen regelt. En dan is er nog het burgerforum waarmee Zorginstituut Nederland burgers een stem geeft in de discussie over wat wel en niet in het basispakket van de zorgverzekering thuishoort.
 
 
 
Een symposium onder leiding van Frank van Wijck over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe en aangepaste regels en wetten
in het kader van inspraak en mede-zeggenschap in de zorg.
 
 
 
8 november 2018: SYMPOSIUM Van Inspraak naar Invloed o.l.v. Frank van Wijck.
Een symposium in Soest, over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe en aangepaste regels en wetten in het kader van inspraak en mede-zeggenschap in de zorg.
18 september WORKSHOP AVG wat moet de cliëntenraad ermee?
 
 
De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan. In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de AVG voor zorginstellingen? En hoe heet wordt die soep gegeten? Moet uw organisatie bijvoorbeeld een contactgegevens functionaris aanstellen? En heeft u daar als cliëntenraad wel of geen adviesrecht over? Moet de cliëntenraad zelf ook dingen anders doen? Bijvoorbeeld bij het communiceren met de achterban?
In de workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee? gaan we hier op in.
 
In deze workshop gaan we na:
 
wat de AVG inhoudt,
wat belangrijke items zijn binnen deze verordening voor de Zorgsector,
wat cliënten moeten weten en of zij daarvan op de hoogte zijn,
wat belangrijk is voor medewerkers en vrijwilligers van uw organisatie,
wat uw rol is als Cliëntenraad.

Uw trainer is Ria van Haren, adviseur voor NCZ en de workshop wordt gehouden op 18 september 2018 van 10.00 - 12.00 uur bij 't Veerhuis in Nieuwegein.


 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl 
 
Ook e-mails waarvan de afzender toestemming geeft tot  versturen, komen  regelmatig -onterecht -in  de  spambox  terecht.       
Als  u onze nieuwsbrief plotseling niet meer lijkt te ontvangen en deze in de SPAMbox of Ongewenste mailbox terecht komt,
dan kunt u de status van de e-mail wijzigen in ‘Geen reclame’ of ‘Geen spam’ of ‘Geen ongewenste mail.’