View this email in your browser
FEBRUARI 2019
Inhoud: Dag van het Kasteel | video #NKSacademy | Download scriptie | Erfgoed Vertel Evenement | Dick Dolman overleden | Korte berichten | Blik van Ben | Agenda


Vernieuwde website
 
Onze website www.dagvanhetkasteel.nl kreeg een make over. Inmiddels zijn we live! Kijk regelmatig voor programma updates, informatie over locaties, artikelen in de kennisbank en meer.
Programmamakers van start

De eerste bijeenkomst is achter de rug. De programma's over muziek, internationale familiebanden, koloniale banden, archeotrail en exoten krijgen steeds meer vorm. Binnenkort meer op de website!

Foto v.l.n.r.: Chrissy Flohr, Thom Lubberding, Fred Vogelzang, Heidi van Limburg Stirum, Jan Holwerda, Ineke Mok en Yme Kuiper

 
Nieuwe video #NKSacademy

Maak kennis met dr. Fred Vogelzang! In deze video vertelt hij over zijn rol binnen de NKS. En waarom het belangrijk is om kennis door te geven aan volgende generaties.
Download nieuw onderzoek

De term ‘kasteel’ gebruiken we eigenlijk zonder erbij na te denken. Iedereen heeft wel een beeld van wat er mee bedoeld wordt. Maar een van de terugkerende discussies binnen de kastelenkunde gaat juist over de terminologie. Welke definitie moeten we hanteren? Is er wel één sluitende omschrijving te vinden? De NKS is al een tijdje bezig met een onderzoek naar definities en terminologie. Dit onderzoek van Rianne de Koning is daarvan een resultaat. 
Download hier de scriptie

 
NKS partner van Erfgoed Vertel Evenement
 
Op maandag 20 mei organiseren Vertelacademie, Storytelling Centre en Stichting Vertellen een tweede Erfgoed Vertel Event. Het evenement richt zich op professionals in de erfgoedwereld.
Centraal staat de vraag: hoe vertel je zo goed mogelijk het verhaal van jouw museum, fort, kasteel of andere erfgoedlocatie? De NKS is partner van het evenement en verzorgt een workshop. 
Oud-lid van Raad van Advies Dick Dolman overleden

Op 23 januari j.l. is oud-kamervoorzitter dr. Dick Dolman op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was van 2005 tot 2011 actief in de Raad van Advies van de Nederlandse Kastelenstichting. We zijn dankbaar dat hij zijn specialisatie op het gebied van ruimtelijke ordening heeft ingezet voor het werk van de NKS.

Foto: Dick Dolman bij zijn aantreden als Kamervoorzitter in 1979. © ANP
Korte berichten
  • Op de bres voor kasteel Asten. N.a.v. de plannen om in de directe omgeving van kasteel Asten woningbouw te realiseren, trekt Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten (SBKA) aan de bel. De NKS concludeert dat de nieuwbouw zorgt voor aantasting van de cultuurhistorische waarden van kasteelbiotoop Asten. Als kenniscentrum hebben we ons advies neergelegd bij de gemeente. Wordt vervolgd.
  • Teken de petitie tegen de Westelijke ontsluiting in Amersfoort Ons nieuwe kantoor in het Eemklooster staat in een prachtige omgeving. Natuur en landschap worden helaas bedreigt door de aanleg van een provinciale weg. De NKS betreurt dat historisch groen wordt aangetast. Teken hier de petitie.
  • Samenwerking met Groen & Handicap. De Nederlandse Kastelenstichting wil dat mensen met een beperking ook kunnen genieten van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Groen & Handicap. Samen zetten we ons in om dit erfgoed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
  • Wilt u ons werk steunen? Word voor €35,- per jaar donateur. Meer informatie.
De blik van Ben
 
Een bezoek aan het Muiderslot is in hartje winter een aantrekkelijke en gezonde bezigheid. Het is een weliswaar forse wandeling vanaf de op ruime afstand van het kasteel gelegen parkeerplaatsen, door beschermde binnenstad van Muiden naar het Muiderslot. Het kasteel is weliswaar binnen dezelfde zestiende-eeuwse omwalling gelegen als het stadje, maar heeft ook een zekere afstand tot de eigenlijke stad. Dit is ook de reden dat het kasteel nog een rol bleef spelen in de Oude Hollandse Waterlinie, lang nadat de graven en ridders waren vertrokken.
Al glibberend door de met sneeuw was ik op weg naar het symposium in het slot met de toepasselijke titel ‘Stad & Slot in de Middeleeuwen’.
Acht sprekers, zowel middeleeuwse historici als archeologen en bouwhistorici, bogen zich die  woensdag 23 januari over dit interessante onderwerp. Iedere spreker behandelde de vraag naar de verhouding tussen kasteel en stad vanuit zijn eigen vakgebied en enkelen waren in staat over de grenzen ver over hun vakgebied maar ook over landsgrenzen heen te kijken. De consolidatie van de grafelijk macht van Floris V in het opstandige Westfriesland in de late 13de eeuw werd door de Leidse hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Peter Hoppenbrouwers niet alleen vergeleken met de kastelenpolitiek van de Engelse koning Edward I in Wales in dezelfde tijd, maar minder voor de hand liggend ook met de burchten van de Duitse Orde in het verre Balticum en zelfs met die in Zuid-Italië.
Kastelen en steden hadden volgens sommige sprekers in de middeleeuwen veel gemeen. Ze hadden allen hoge muren, diepe grachten en ook monumentale poorten en torens. Toch stelde professor Dick de Boer vast dat deze verdedigingswerken pas in de late veertiende eeuw in hun stadsrechten daadwerkelijk werden vermeld. Alleen in de genoemde oorkonde van 1122 werd de aanleg van een wal rond Utrecht vastgelegd. Dat de graafwerkzaamheden voor de wal om de stad Utrecht niet alleen door de inwoners van de nieuwe stad, maar ook de bevolking uit de omgeving moesten worden uitgevoerd, werd expliciet vermeld. Ook aan de plattelandsbevolking bood de omwalling van de stad immers bescherming. Dat ze daarvoor hun boerderijen onbeschermd moesten achterlaten was blijkbaar geen punt van discussie.
Opmerkelijk is dat stadmuren in de meeste stadsrechten niet expliciet werden vermeld. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat ze in de ogen van de landsheer een vanzelfsprekendheid waren. Pas toen het in de late veertiende eeuw blijkbaar niet meer van zelfsprekend was, kwamen de versterkingen vaker in de stadsrechtoorkonden voor. Niet alleen landsheren konden kastelen stichten, stadsbesturen hadden in tijden van zwak landsbestuur, zoals de veertiende eeuw, een eigen kastelenpolitiek. Zo bouwden zowel de IJsselsteden als de stad Groningen volgens Diana Spiekhout niet alleen zelf kastelen als onderdeel van verdedigingslinies, maar braken ook veel kastelen van edelen af, zodat hun internationale handel vanuit deze kastelen niet langer zou worden bedreigd.
Het voorgaande is een kleine keus uit de vele thema’s die de sprekers aansneden en waar zij met de zaal over discussieerden. Hopelijk worden de lezingen gepubliceerd. Over twee jaar is op het Muiderslot weer een kastelensymposium gepland. Ik kijk ernaar uit..
 
Agenda
  • 12 april: Inspiratiemiddag Dag van het Kasteel
  • 10 mei: NKS-excursie Prattenburg en Slot Zeist. 
  • 20 mei: Erfgoed Vertel Evenement
  • 10 juni: Dag van het Kasteel
Dank voor uw steun!

Klooster OLV Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
033 - 51 00 577
info@kastelen.nl | www.kastelen.nl
Copyright © 2019 Nederlandse Kastelenstichting,
All rights reserved.