Driemaandelijkse nieuwsbrief Oostrem vzw | januari - februari - maart 2016 | www.oostrem.be
 
 
 
Beste vrienden van Oostrem,
 
Je zou het Oostrem niet aangeven, maar onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. We willen hier in de volgende Oostrem-nieuwsjes uitgebreid bij stil staan.
In de ladenkast van Eddie Gijbels, de vorige directeur, vond ik een mapje terug met als titel ‘Kronieken’. Deze teksten hielpen mij om het ‘Ontstaan en de ontwikkeling van de instelling’ te schetsen. In 2016 ben ik zelf 34 jaar actief  in Oostrem. Ook dat helpt om de geschiedenis correct weer te geven. Het ‘Home voor Gehandicapten’ is gegroeid uit Windekind, school voor Buitengewoon Onderwijs, gevestigd in de Schapenstraat te Leuven. Windekind werd zelf pas opgericht in 1960. De beide vzw’s waren van bij de aanvang juridisch en financieel van elkaar gescheiden, maar onderhielden vriendschappelijke samenwerkingsverbanden.
In 1966 kwam het huis nr. 102 in de Schapenstraat, aanpalend aan Windekind, te koop. Een aantal bestuurders van Windekind konden hun Raad van Bestuur overhalen tot de aankoop ervan. Dat was niet evident wegens beperkte middelen, maar enkele bestuurders sprongen zelf financieel bij. Het doel van de aankoop was dubbel: ruimte voorzien voor de opvang van motorisch (en verstandelijk) gehandicapten die Windekind zouden verlaten en die nergens opvang konden vinden, én de latere uitbreiding van de school vrijwaren.  In 1966 werd dan ook de vzw ‘Home voor Gehandicapten’ opgericht; begin september 1967 werd het dagcentrum in de Schapenstraat geopend. Er konden enkele jong-volwassenen van Windekind terecht die niet in een beschutte werkplaats konden tewerkgesteld worden.
De reden hiervoor was eenvoudig: hun be-perkingen waren te ernstig. Gedurende verschillende jaren functioneerde de instelling met één personeelslid: een jonge pas afgestudeerde kinderverzorgster (om het jaar een andere), twee maal per dag bijgestaan door stagiairs van Windekind en ’s middags vervangen door een onderwijzeres, in vrijwillige dienst. De lage maandwedde van de kinderverzorgster werd betaald met de bijdragen van de ouders.
In de beginperiode was de hulp van Windekind enorm belangrijk.
De directrice en nadien de directeur van Windekind verzorgden de leiding en het administratieve werk voor het home.  Een pittig ‘detail’: de oprichting van het ‘Home voor Gehandicapten’ betekende meteen ook het allereerste dagcentrum in België! Het dagcentrum was open op schooldagen en telde in de eerste jaren een zevental bezoekers. Ik bespaar jullie alle namen, maar Christiane Z en  Germaine L waren er toen al bij.
Er zijn intussen ook al verschillende dagcentrumbezoekers van het eerste uur overleden, maar ook zij staan nog steeds in ons geheugen en in ons hart gegrift (Marc VE, Liliane VC, Guy DC).
 
Er valt op te merken dat er geen ruchtbaarheid werd gegeven aan het bestaan van de instelling, aangezien de vraag naar uitbreiding alleen maar nieuwe financiële problemen kon veroorzaken en de ruimte te klein was om meer dan 7 à 8 gehandicapten op te nemen.
De tijdsgeest van de jaren 60 bepleitte een zo anoniem mogelijke opvang. Personen met een beperking werden liefst in een gewoon woning in een gewone rij gehuisvest.
In 1974 werd op basis van een Koninklijk Besluit een aanvraag tot subsidiëring ingediend bij de minister van volksgezondheid. Na wat administratief geharrewar werd het Home voor Gehandicapten in 1976 met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 1974 erkend. Een tweede kinderverzorgster werd aangeworven. De verantwoordelijke voor de instelling was dhr. Raymond Declercq, afgevaardigd bestuurder. Oostrem zal hem in de verdere uitbouw enorm erkentelijk blijven voor zijn pionierswerk.  Wordt vervolgd …             
 
P.S. Valt het te verwonderen dat Oostrem niet opkijkt van de nieuwe beleidsvisie van de huidige Minister? Oostrem groeide vanuit een initiatief van ouders, met betrokkenheid van het netwerk, met eigen middelen en met opvang in een gewoon huis in de rij. Nadien volgden nog heel wat initiatieven, telkens gedecentraliseerd met enorm veel respect voor het natuurlijke netwerk van de gebruikers. Van een gesloten campusvoorziening, ergens tussen het groen weggestoken, was nooit sprake.
               
Mario Vanhaeren
 
  
De Bijenkorf kookt voor Oostrem
  
 
Basisschool De Bijenkorf Herent organiseerde op vrijdag 20 november een pop-uprestaurant.
De leerlingen, van de kleuters tot de zesdejaars, haalden hun koksmuts boven om hun lessen over gezonde voeding om te zetten in de praktijk. Ze schotelden hun ouders vijf lekkere en gezonde gerechten voor. Ze maakten ook zelf de menukaarten, de affiches en stelden een kookboek samen. De opbrengst van het pop-uprestaurant,  383 Euro, ging naar Oostrem.   
 
Dank u wel!
  
Pensioen Remon Croonen 
 
Remon, werkzaam tot zijn volle 65ste, staakte zijn werkzaamheden als verantwoordelijke van de technische dienst. Hij kan nu volop van zijn pensioen genieten.
 
Remon was gedurende 13 jaar actief in Oostrem, maar heel wat personen kennen Remon als uitbater van De Kemel op de Grote Markt te Leuven en van Carpe Diem in Wezemaal. Op het pensioenfeest gaf Mario volgende toespraak voor Remon:
 
 
Remon,
 
13 jaar geleden gestart in Oostrem, werd jij door Willy Van Dael, aangebracht als super kandidaat voor de functie van verantwoordelijke van de technische dienst.
Ik kende jou als cafébaas van De Kemel en als uitbater van Carpe Diem.
Jij bleek van vele markten thuis. Jij werkte graag zelfstandig, soms op licht anarchistische wijze, maar je hebt altijd uitgebreid overlegd met Eddie en nadien met mij.
Remon heeft een belangrijk aandeel gehad bij de realisatie van De Wilg en door zijn inbreng werd ook heel wat geld bespaard.
Remon was gekend voor zijn groot hart voor de bewoners; hij nam zeer graag contact met hen en opende letterlijk meermaals de deuren van zijn huis.
Zijn passie viel moeilijk te verbergen: koken, lekkers serveren, mensen het naar hun zin maken, …
Mijn persoonlijk hoogtepunt: samen paëlla maken voor één van de personeelsfeesten van Oostrem.
Ik ken Remon redelijk goed. Hij is een familieman, iemand met een groot hart voor zijn vrienden, iemand die mensen graag een plezier doet. Dat heb ik als voorzitter van een harmonie ook meermaals mogen ervaren.
De taken van Remon worden overgenomen door Dirk. We hopen dat wij in de toekomst een beroep kunnen blijven doen op de expertise van Remon.
We wensen hem alvast een zeer actief pensioenleven toe.
 
 In memoriam
  
Alfons Decoster, jarenlang vrijwilliger en compagnon van Willy B (bewoner in Wilsele) overleed op 27 november op 84-jarige leeftijd.  Wij hebben Fons enorm gewaardeerd als vrijwilliger en vooral als mens.
 
Wij namen afscheid van Guillaume Vanhove, bewoner van de leefgroep Bijlok in Herent.
Julien werd net geen 75 jaar. Julien genoot de avond voordien nog van een feestje om de volgende ochtend niet meer te ontwaken. Julien, ‘Jul’ verbleef 25 jaar in Oostrem. Jullie begrijpen dat hij een enorm gemis veroorzaakt.
 
Op de gebrafenis van Julien werd volgende afscheidsrede gebracht:
 
In 1989 nam Séraphine, de zus van Julien, contact met Oostrem op.
Julien verbleef al jaren in het Openbaar Psychiatrisch Centrum te  Rekem en Séraphine wou de mogelijkheid bekijken om haar broer bij haar thuis op te vangen, samen met haar echtgenoot en haar kinderen.
De eerste kennismaking in Rekem was ontluisterend; Julien maakte deel uit van een groep mannen waarbij duidelijk de wet van de jungle gold.
Tijd dus om Julien daar weg te halen: Julien kwam vanaf 1990, 25 jaar geleden, naar het dagcentrum en ontpopte zich al snel tot een echte werker. Aanvankelijk was hij een zeer emotionele man, die weende om het minste, maar hij evolueerde meer en meer naar een goedlachse man.
Soms leek hij op het eerste zicht wat kinderlijk in zijn gedragingen, bv. zich niet willen uitkleden voor het slapen gaan (het waarom daarvan ontging hem) en al dat wassen, dat was voor hem niet nodig.
Soms kon hij ook erg ongerust zijn: ‘Gaat de bus mij wel komen ophalen?’, ‘Ik ga er toch bij zijn bij de kaas- en wijnavond? Deze ongerustheid vertaalde zich soms in wat moeilijker gedrag, maar Julien liet zich meestal gemakkelijk geruststellen.
Anderzijds was hij ook zeer gul:  elke morgen verwelkomde hij ons met een uitgebreide goedendag, een brede glimlach en het aanbieden van een kop koffie uit zijn persoonlijke thermos.
De laatste jaren zagen wij Julien verouderen en moe worden. Elke dag Dé Werkplaats hoefde niet meer zo nodig. Soms sliep Julien overdag zo vast in dat hij nauwelijks te wekken viel.
Na een feestje afgelopen zaterdag met lekker eten en drinken, met de opmerking dat zijn broek zeker nog niet in de was moest, ging hij goedgemutst slapen. Hij sliep in om de volgende morgen niet meer wakker te worden.
Zo werd hij ’s morgens ook  gevonden. Vredig en gewoon in slaap, maar het wekken lukte niet meer.
 
Beste Séraphine, Marcel, kinderen en kleinkinderen
Beste medebewoners en gebruikers van Oostrem,
Beste collega’s,
 
Jullie hebben samen 25 jaar van het leven van Julien zeer kwaliteitsvol ingevuld. Jullie hebben hem samen een nieuwe thuis geboden en hem met heel veel vriendschap omringd.
Ik wil Julien eren door jullie mijn welgemeende waardering op te dragen.
 
Julien, slaap gerust verder. Wij houden hier beneden wel de waak. 
 

Agenda
 
Zaterdag 27 februari 2016
Benefietoptreden Gebroeders Bijl
 
Vrijdagavond 4 maart 2016
Karting Herselt – Bert Longin
 
Zaterdag 2 april 2016
Spaghettislag ten voordele van Hart voor de Harz
 
Vrijdag 19 t.e.m. maandag 22 augustus 2016
Sponsoractie “Een Hart voor de Harz”
 
 

 
 
 
De paaskuikentjes en -eendjes krijgen dit leuke gezelschap als opvolger.  Niet twijfelen, haal Bella (de koe), Wooly (het schaap) en Piggy (het varkentje) zeker in huis en steun ons.
 
 
Oostrem bedankt Music for Life!
   
 
De basisschool De Twijg van Wijgmaal organiseerde ‘De Twijg verwarmt’. Zij verkochten knutselwerkjes, drankjes en versnaperingen. De juffen zongen aan de schoolpoort om geld in te zamelen. Zij kozen twee goede doelen uit, waaronder Oostrem. Zij brachten voor ons een bedrag van € 1.350 bijeen. Nadien kwamen de leerlingen naar het kerstfeestje van Oostrem om samen enkele leuke activiteiten te doen.  Collega’s kookten soep en bakten wafeltjes voor de laatste weggeefmarkt. Deze actie bracht € 220 op.  Jana, één van onze dagcentrumbezoekers, bakte cupcakes en verkocht die aan de klanten van café ‘De drie linden’. In haar eentje haalde zij € 230 op. 
En dan stond Oostrem ook nog op de kerstmarkt van OHL met spekfakkels en wafels. Ook hiervoor stond een hele ploeg van begeleiders, gebruikers en ouders klaar. Deze actie leverde ook weer € 350 op.  
Tenslotte zijn er natuurlijk nog de sympathisanten die tijdens ‘De Warmste Week’ een plaatje aanvroegen en een smsje stuurden om Oostrem te steunen.  Er zal ook nog geld binnenkomen van de algemene acties van Music for Life.  Hartverwarmend allemaal en toch nog steeds een bewijs van een warme samenleving!  Met dank aan Studio Brussel en de drie madammen Eva, Linde en Siska!
 
Beelden van de OHL-actie kan je hier vinden.
 
 
 
 
 
   SPAGHETTIFESTIJN
  
Om “een Hart voor de Harz” te ondersteunen,  wordt er op  zaterdag 02 april terug een Spaghettifestijn georganiseerd in de parochiezaal van Winksele-Delle (Mechelsesteenweg achter de kerk). 
De keuken is geopend van 17u tot 21u.
 
Inschrijven kan tot 25 maart 2016 op marcia.geerinckx@oostrem.be
 
Het inschrijvingsformulier en meer info over het project naar de Harz kan u terugvinden op www.oostrem.be
 
  
 
 
Investeringen 2015
 
Het moet gezegd worden dat wij telkens opnieuw een beroep doen op jullie financiële ondersteuning. We kun-nen ons inbeelden dat dat soms nogal vervelend wordt, maar we hebben de extra middelen absoluut nodig. Het gaat dan niet alleen om geld om de uitbreidingen te financieren, maar evengoed om de bestaande werking te dragen.
Gelukkig kunnen wij jullie soms iets in de plaats aanbieden. Zo waren jullie massaal aanwezig op de Opendeurdag (opbrengst ± € 2.000) en op de Kaas- en Wijnavonden (opbrengst ± € 6.400). Jullie kochten ook heel wat chocolade aan van de Paaschocolade-actie (opbrengst ± € 3.400). Als jullie volgend jaar weer massaal deelnemen aan de tweejaarlijkse buitenlandse sponsoractie in de Harz, dan verzamelen wij hiermee opnieuw € 30.000.
Het geld dat binnenkomt, dekt nieuwe investeringen. Deze middelen gaan niet enkel naar de verbouwing van Wilsele 2 en naar de plaatsing van een lift in de Benedictushoeve, maar ook naar de bestaande werkingen.
In totaal werd afgelopen jaar € 80.000 geïnvesteerd. 
 
We lijsten even op, zonder volledig te willen zijn:
 
Wilsele: vernieuwing van de doucheruimte en een deel van het sanitair, een nieuwe koelkast en oven, plaatsing van muggenramen.
DC Wijgmaal: er kwamen nieuwe tuinbanken en het sanitair werd volledig nagekeken.
Benedictushoeve: er werd een nieuwe bestelwagen aangekocht in functie van Dé Werkplaats. Vanaf 2016 wordt een soepproject gelanceerd. Hiervoor werden twee grote koelkasten en een diepvries voorzien. De voorbereidende werken voor de plaatsing van een lift zijn reeds in uitvoering.
Bijlok: de klinkers aan de achterkant van het gebouw en aan de kamers van de bewoners werden volledig heraangelegd. Er kwam ook een nieuwe professionele droogkast.
Be-Home: vanaf 24 augustus startte de werking van Be-Home in Wespelaar. Oostrem investeerde in brandvertragende verduisteringsgordijnen, in meubilair en in huisgerief.
De Wilg: er kwam een automatisch bedieningssysteem voor de inkomdeur naar de afdeling. Dit vergroot de autonomie van de bewoners.       
MAGDA: de dienst Begeleid Werken blijft uitbreiden. Er werden voor de nieuwe jobcoaches laptops en gsm’s aangekocht. Er werd ook al geïnvesteerd in de verhuis van MAGDA Leuven naar BC10, Interleuvenlaan 10, Heverlee.
Andere: er werd verder geïnvesteerd in automatisatie en informatica. Er werden kosten gemaakt om chauffeurs de verplichte opleiding vakbekwaamheid rijbewijs D te laten volgen. Daarnaast werden alle medewerkers van Oostrem bevraagd naar hun psychosociaal welzijn op de werkvloer. De leidinggevenden genieten intussen van opleiding, georganiseerd door een externe organisatie 
Giften blijven dus een noodzakelijk kwaad: Oostrem BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB.
 
Provinciale informatiesessies over Persoonsvolgende Financiering
Het VAPH organiseert samen met Fovig, KVG en VFG provinciale informatiesessies PVF voor meerderjarige personen met een handicap die vandaag al zorg en ondersteuning via het VAPH ontvangen, of die geregistreerd zijn op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ).Tijdens deze infosessies zal aan de deelnemers onder andere meer informatie worden gegeven over hoe de overgang naar de persoonsvolgende financiering zal verlopen. Het is evenwel niet de bedoeling om individuele dossiers te bespreken.
 
Op deze website vindt u meer informatie over het programma en de verschillende locaties en data. Gezien het beperkt aantal plaatsen is vooraf inschrijven noodzakelijk.
 
 
RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING (BVR) VAN 11 DECEMBER 2015
 
Begin december besteedde het VRT-nieuws aandacht aan het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Als ingewijde luisterde ik aandachtig om na te gaan of de berichtgeving wel correct was. En het mag gezegd! De grote lijnen klopten.
RTH heeft als doel om laagfrequente ondersteuning te bieden aan volwassenen met een (vermoeden van een) beperking. Deze personen kunnen rekenen op een ‘light’ ondersteuning zonder inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Zij kunnen zich op eenvoudig verzoek aanbieden bij RTH-diensten (zorgaanbieders) of Thuisbegeleidings-diensten.  Zij kunnen hier terecht met vragen voor (psychosociale) begeleiding, dagopvang en verblijf.
De maximale ondersteuning die op cliëntniveau geboden wordt, bedraagt:
 
Enkel mobiele begeleiding (bv. Begel. Werken): 36 begeleidingen per jaar
Enkel ambulante begeleiding: 51 begeleidingen per jaar
Enkel dagopvang: 91 dagen per jaar
Combinatie dagopvang en verblijf: 36 dagen en nachten per jaar
 
Hiervoor ontvangt de aanbieder (de voorziening) maximaal 8 personeelspunten (4,28 uur per week voor een begeleider op bachelor-niveau) en 89 € aan werkingsmiddelen per personeelspunt (maximaal 712 €).  Dit aanbod geldt enkel voor personen die verder afzien van elke hulp van het VAPH. Waar knelt het schoentje? Waar stopte de VRT-nieuws berichtgeving?
In 2016 wordt er geen enkele euro uitgetrokken om het systeem van RTH (reeds in voege sinds 2013) uit te breiden. Het is wachten op 2017 vooraleer de minister terug geld heeft voor uitbreidingsbeleid.
Er is sprake van maxima. Op dit ogenblik begeleiden wij vanuit Oostrem cliënten bij MAGDA Leuven, dienst Begeleid Werken, waarvoor wij slechts 12 begeleidingen per jaar mogen inbrengen. Hiervoor ontvangen wij 2,64 punten (in plaats van 8 punten) en 235 € werkingsmiddelen (in plaats van 712 €). Er is geen automatisch recht voor de cliënt om dit aantal op te laten trekken naar 8 punten en ook nog andere begeleidingsvormen aan te vragen (bv. ook 1 dag per week dagcentrum en enkele overnachtingen in een voorziening).
It’s all about the money, maar dat hadden jullie al wel begrepen.