Voorwoord
Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. De afgelopen paar maanden hebben alle scholen binnen het samenwerkingsverband bijgedragen aan een aantal onderzoeken.
Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband verder vorm geven. Graag informeren we u de komende tijd over de behaalde resultaten en gaan met u in gesprek over de betekenis van de resultaten voor de scholen. In dit kader houden we op 10 april 2017 een themabijeenkomst waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
 
Opereren in een netwerk levert nooit een georganiseerde reis op, maar is een expeditie: er ligt geen blauwdruk. Iedere partner is actief en met elkaar op zoek naar de juiste wegen om het gemeenschappelijke doel te bereiken. In deze nieuwsbrief vindt u de ‘activiteitenfolder 2017’. Hierin zijn de vijf thema’s waarbinnen we samen werken aan passend onderwijs in beeld gebracht.
 
Daarnaast geven Mieke van der Linde en Evelien van der Houwen (Clusius College) een inkijkje in hun visie op passend onderwijs. 
Ik wens u veel leesplezier toe,
 
Hartelijke groet,
Anne Veldt, Algemeen Directeur
 
Interview: iedere leerling een diploma
Iedere maand publiceren we een interview met partners uit het samenwerkingsverband. Deze maand krijgt u een kijkje in de werkdag van Mieke van der Linde en Evelien van der Houwen, OOM trajectbegeleiders op het Clusius College in Heerhugowaard. Mieke en Evelien delen hun ervaringen over hun werk.
 
 
Personeelswisseling in het team consulenten
Het team van consulenten van het samenwerkingsverband zet zich dagelijks in om scholen te ondersteunen bij het bieden van een passende plek aan leerlingen. In januari is de samenstelling van het team consulenten veranderd. Marieke Derks en Hans Teunissen worden vervangen door drie andere consulenten.
 
Zorgplicht
Alle scholen in Nederland hebben met de invoering van passend onderwijs zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Een aantal directeuren binnen het samenwerkingsverband heeft onlangs vragen gesteld over de zorgplicht. Wanneer heeft een school zorgplicht? Wat is de wettelijke status van de vermelding van plaatsruimte in het schoolondersteuningsplan/-profiel? Wat is informele zorgplicht? Onderstaand geven we u een toelichting op deze gestelde vragen. 
 
 
Wat doen we in 2017
Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. In 2017 werken we samen aan vijf thema's rondom passend onderwijs om er gezamenlijk voor te zorgen dat iedere leerling in deze regio een passende onderwijsplek heeft.
 
 
Vacature: consulent Passend Onderwijs 0,6-0,8 fte
Voor het team Passend Onderwijs zoekt het Samenwerkingsverband een ervaren consulent Passend Onderwijs 0,6-0,8 fte.

Ben jij op zoek naar een nieuwe veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar veel aandacht is voor ontwikkeling? 
 
 
Agenda: themabijeenkomst 10 april i.p.v. kenniskring
Het samenwerkingsverband organiseert kenniskringen en themabijeenkomsten. Een overzicht hiervan vindt u in de agenda. Op 10 april zijn er twee agenda items gewijzigd
in het kader van een brede themabijeenkomst "expeditie onderzoek".
 
 
Ouders krijgen instemmingsrecht op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief
De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.
 
Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend gemaakt.
 
 
 
 
 
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar, 072-79 20 100