Mei 2020
Nieuwsbrief 137
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.
Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Lucas 24:50-51
Pastor Hans Lucassen
Nog even kort samengevat :
Zoals u weet zal
pastor Hans Lucassen 
per 1 juni a.s. met pensioen gaan.
Zijn afscheidsviering moet worden uitgesteld tot 20 september a.s.
 
Wij vragen u om in de laatste week van de maand mei een kaart naar Hans te sturen.
 
Pastor Hans Lucassen
Stationsweg 112
6711 PZ Ede
De woensdagmiddagviering van 3 juni gaat in overleg met pastoor Henri ten Have NIET door vanwege het coronavirus.
Ook al is het tegen die tijd misschien toegestaan om met meer mensen samen te komen,  dan nog maakt het vervoer en de hulp die veel mensen nodig hebben,  het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te garanderen.
 
We hopen iedereen weer te zien op 2 september om 14.30. Dit is een woensdagmiddagviering met ziekenzegen! We zullen zorgen dat het een extra bijzondere middag wordt om het vieren van de eucharistie en het weerzien met elkaar een speciaal tintje te geven!
 
Blijf vooral gezond!
 
De organisatoren,
Truus Jaspers,
Margret van Haren
Marieke Porskamp
Kerkschoonmaak
De geplande
kerkschoonmaak van zaterdag 23 mei a.s.
gaat (i.v.m. coronavirus )  NIET door.
Als de regels het toelaten is de volgende kerkschoonmaak gepland op
zaterdag 5 september.
Vastenproject
Ook voor het Vastenproject Nepal is nog steeds een rekeningnummer beschikbaar.
U kunt uw gift overmaken naar : NL24TRIO0197972241.
Hartelijk dank.
Openstelling van de
Gedachteniskerk
Zondag 24 mei:   
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.    

Zondag 31 mei:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden
Eerste Pinksterdag
Zondag 31 mei a.s. Eerste Pinksterdag,
 
In deze Titusviering zal Hans mee voorgaan en wordt aandacht gegeven aan zijn afscheid als pastor.
 
De viering is rechtstreeks te volgen vanaf 10.00 uur via 
 
Later terug kijken is (beperkte tijd) mogelijk via 
 
Cadeau  Het blijft natuurlijk mogelijk om een financiële bijdrage voor een cadeau voor Hans te storten op rekening nummer NL10RABO0347398197 t.n.v. A. Rikken Ede.
 
Alvast hartelijk dank!
Aartsbisdom
Nieuwsbrief 214 van het Aartsbisdom kunt u lezen door op deze link te klikken:
Collectegeld
In verband met de langdurige kerksluiting vragen wij u vriendelijk het collectegeld over te maken naar:
NL72 RABO 0156 2767 20
t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma 
onder vermelding van
‘Collecte’ en uw woonplaats
R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden