De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken 
Dat is de ambitie van de Rookvrije Generatie. Een groeiend aantal mensen en partijen slaat de handen ineen om kinderen een rookvrije toekomst te geven.
  
Dat is hard nodig. Elk jaar beginnen zo’n 37.000 kinderen met roken. Dat zijn ongeveer 100 kinderen per dag! Ruim de helft van de mensen die blijven roken sterft  aan de gevolgen hiervan. Jaarlijks zo’n 20.000 Nederlanders. Kinderen onder de 18 raken veel sneller verslaafd aan roken dan volwassenen. Stoppen met roken is voor hen dus extra moeilijk, helemaal in omgevingen waar roken normaal wordt gevonden en de verleiding groot is. Daarom willen we de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Hierbij groeien we mee met de kinderen die de komende tijd geboren worden. Dat begint met voorlichting over de schade door roken en meeroken tijdens de zwangerschap en het rookvrij maken van kinderopvang, speeltuinen, scholen en sportvelden. Met daarnaast maatregelen om het beginnen met roken minder verleidelijk te maken en goede hulp voor rokers die willen stoppen. Met de Rookvrije generatie willen we voorkomen dat kinderen gaan roken en ouders de kans geven hun kind rookvrij te laten opgroeien. Het gaat ons lukken als we er samen aan werken: overheden, bedrijven, scholen, verenigingen, ouders en iedereen die helpt kinderen te beschermen.
Kijk wat jij kunt doen of voor meer informatie op: www.rookvrijegeneratie.nl

Samenwerking NU'91
De NVHVV is met NU'91 tot een samenwerking gekomen omdat zij dé vakbond zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden, zij onderhandelen over nieuwe CAO afspraken en staan leden bij in eventuele arbeidsconflicten.
  
Van Witte Woede via NU’91 naar NU’91online
NU’91 zet zich in voor eigentijdse arbeidsverhoudingen. Zij zijn van mening dat een groeiend deel van de huidige professionals met een verpleegkundig of verzorgend beroep graag zelf wil beslissen wat voor hen van belang is, en welke individuele ondersteuning zij op welk moment nodig hebben.
 
Naast NU’91 is er vanaf 1 april 2016 dan ook NU’91online www.nu91online.nl. Individuele en collectieve belangenbehartiging - altijd en overal - digitaal bereikbaar. NU'91 ondersteunt je, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als van arbeidsrecht!*
 
Eind jaren '80 kreeg de actiegroep Verpleegkundigen en Verzorgenden in Opstand (VVIO) duizenden actievoerders op de been. Zij ageerden tegen de reeks van bezuinigingen die zorgden voor verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de beroepsgroep. Een protest dat geen weerklank vond binnen de traditionele - bij de vakcentrales aangesloten - vakbonden.
 
Het protest van de VVIO werd bekend onder de naam de Witte Woede. In deze Witte Woede ligt de oorsprong van NU’91. NU’91 is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot de grootste en enige onafhankelijke vakbond / beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.
*voor deze nieuwe vorm van lidmaatschap is (nog) geen combilidmaatschap mogelijk.

Vrijwilligers en deelnemers gezocht voor vakanties voor mensen met een (aangeboren) hartaandoening 2016 
De Hart&Vaatgroep organiseert samen met de Hartstichting de vakanties voor mensen met een aangeboren of verworven hartaandoening. Het doel van de activiteiten is deelnemers en hun naasten een fijne vakantie te bezorgen. De vakanties zitten vol activiteiten, waar iedere deelnemer in zijn eigen tempo aan mee kan doen: sport, muziek, spel. Samen plezier maken afgewisseld met serieuze momenten. Niet de ernst van de hartaandoening staat centraal voor deelname, maar de behoefte om in contact te komen met lotgenoten.
Iedere vakantie wordt begeleid door een groot aantal ervaren vrijwilligers, waaronder vrijwilligers met een medische achtergrond.
 
Vindt u het ook leuk om als (medisch) vrijwilliger mee te gaan of kent u potentiële deelnemers, kijk dan snel op vakanties.hartvrienden.nl.
Call for abstracts CarVasZ 2016
Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten die betrokken zijn bij projecten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek worden van harte uitgenodigd een abstract in te sturen voor een presentatie tijdens het CarVasZ congres 2016 op vrijdag 18 november 2016. Uw collega’s zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van (kinder)hart- en vaatziekten!
 
Indien een abstract geaccepteerd wordt voor presentatie (5 abstracts), dan krijgt u gratis toegang tot CarVasZ. Daarnaast krijgen 5 auteurs die een goed abstract indienen volgens de richtlijnen, 50% korting op de entree van het congres. Klik hier voor de richtlijnen voor het indienen van een abstract en de presentatie en de beoordelingscriteria.
 
Inzending
Abstracts kunnen tot uiterlijk vrijdag 23 september 2016 ingestuurd worden naar info@congresscompany.com. Auteurs zullen 14 oktober 2016 horen of hun abstract geaccepteerd is en of zij een presentatie mogen geven.
 
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!
Werkgroep Congressen en Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Vacatures
Er staan momenteel 7 vacatures op onze vacaturepagina.
 
De NVHVV is op zoek naar een penningmeester, een werkgroeplid werkgroep Atriumfibrilleren en een (duo-)voorzitter voor de werkgroep Congressen.
 
De Noordwest Ziekenhuisgroep is op zoek naar een Cardic Care Verpleegkundige.
Het Erasmus MC is op zoek naar een Verpleegkundige Medium Care voor de afdelingen Cardiologie en Thoraxchirurgie van het Thoraxcentrum.
Het Erasmus MC is op zoek naar een Regie IC Verpleegkundige.
Het Erasmus MC is op zoek naar een Verpleegkundig Specialist.
 
Klik hier om naar de vacature-pagina te gaan.

Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer
De Tweede Kamer voerde 11 februari datum en 30 maart opnieuw het debat over het Actieve Donor Registratiesysteem (ADR). De Hartstichting en Hart&Vaatgroep, samen met nog vele andere gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties, zijn groot voorstander van een ander systeem. Zij zijn van mening dat  de huidige donorwet niet werkt, omdat er jaarlijks te veel mensen onnodig overlijden terwijl ze wachten op organen. Deze organisaties voeren gezamenlijk actief campagne richting politiek onder de noemer #laatjehartspreken.nu
 
Bereidheid in Nederland om orgaan af te staan
Het tekort aan orgaandonoren in ons land komt niet doordat mensen hun organen niet willen afstaan. 61% van de Nederlanders steunt ADR, zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Ook de achterbannen van de meeste politieke partijen steunen dit systeem. Toch staat 60% niet geregistreerd in het donorregister:
 
Registratiesysteem voor orgaandonatie te vrijblijvend
Het huidige registratiesysteem voor orgaandonatie is te vrijblijvend. Iemand die zich nu niet registreert, krijgt daarop geen reactie. In het huidige systeem weten nabestaanden vaak niet of de overledene zijn organen beschikbaar had willen stellen voor orgaantransplantatie. Zij krijgen deze moeilijke vraag net na het overlijden van hun dierbare, en staan dan voor een bijna onmogelijke opgave.
 
Laat ook je stem horen
Binnenkort zal het laatste debat voor invoering van ADR plaats vinden en daarna de stemming. Wij hopen, mede omdat er jaarlijks circa 950 mensen op de wachtlijst voor orgaandonatie staan en bijna 150 mensen overlijden op de wachtlijst, dat de nieuwe wet wordt aangenomen. Ook u als lid van de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat verpleegkundigen kunt uw stem laten horen! Kijk bijvoorbeeld wanneer het debat (datum nog niet bekend) is en laat uw stem horen. Dat kan door een Twitter of Facebookbericht te delen, of door op de tribune tijdens het debat aanwezig te zijn.
NIEUWSBRIEF
APRIL 2016
 
In deze nieuwsbrief
 

 
NIET VERGETEN!
Schrijf je in voor een CNE in 2016. Leden betalen slechts € 60,-.
 

 
CNE's NVHVV 2016
  
10 mei 2016
CNE Hartrevalidatie
CNE Acute Cardiale Zorg

20 september 2016
CNE Vasculaire Zorg
CNE Atriumfibrilleren

 
Agenda 2016
Congressen en scholingen
 
18 april *
Minisymposium hartfalen: Hartfalen in het AZM
 
19 april en meer data *
Bijeenkomst Golden 5
AstraZeneca
 
19 april *
Bijscholing Interventie cardiologie
Zorgacademie ErasmusMC
 
21 april en meer data *
Bijeenkomst Teachback methode
AstraZeneca
 
21 april en meer data *
Bijeenkomst Monoloog vs Dialoog
AstraZeneca
 
21-24 mei
HeartFailure 2016
 
24 mei *
Bijscholing hartcatheterisatie
Hartbewaking MCL
 
27 mei *
SUPPORT dag: Motivational Interviewing, AstraZeneca
 
31 mei *
Landelijke studiedag Spoedzorg
 
2 juni *
DRES 2016
 
2+3 juni *
Venticare Live
 
7 juni en andere data *
Advanced Workshop Optical Coherence Tomography, St Jude Medical
 
14 juni en andere data *
Slender PCI workshop
OLVG
 
27-30 augustus
ESC Congress
 
16 september en andere data *
Basic Workshop Optical Coherence Tomography, St Jude Medical
 
29 september *
Workshop Fractionele Flow Reserve, St Jude Medical
 
7 oktober *
The TAVI Course for cathlab employees, St Jude Medical
 
18 november 2016
CarVasZ 2016
  
* voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd.
 
Zie voor meer informatie de PE-Online agenda: klik hier.

E-Learning
Te volgen via ExpertCollege
 
e-Xpert: Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse *

e-Xpert ECG: Praktische elektrocardiografie *
 
e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie *
 
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie *
 
* voor deze e-learning is accreditatie aangevraagd

 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART EN VAAT VERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.