april 2020  
 
Beste leden, geïnteresseerden, bij deze weer een Nieuws! Veel leesplezier.
 
 
Wij begroeten de nieuwe Leden 2020
De Gooische Pas
Bos Autocrew Tielen
ffwd-it
Alba concepts
Hoveniersbedrijf het Gooi
De Gooi- en Eembode
Activfinance
 
 
ALV 2020 donderdag 14 mei 16.30 uur  digitaal
Door Covid-19 zijn wij genoodzaakt de ALV op een andere manier te organiseren .
Wij zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen hiervan.
De vertrekkende voorzitter René Hoven zal bij instemming van de leden het stokje doorgeven aan Bas Brüll.
Datum blijft donderdag 14 mei aanvang 16.30 via video bellen. Wij rekenen op jullie steun en stem!
 
 
Oproep commissieleden duurzaamheid commissie 
Commissie Duurzaamheid zoekt betrokken Hilversummers!
Wil jij meedenken en meewerken aan de Energie Transitie bedrijventerreinen Hilversum ZuidWest, schuif dan aan!
Tijdsbesteding: 6-wekelijkse Commissievergadering en tussentijds bijeenkomsten en divers kort onderling overleg
 
 
Van BE+
OVHilversum Zuidwest doet mee aan het landelijk project Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+).
Dat betekent onder andere dat wij ondernemers kosteloos kunnen adviseren over en begeleiden bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Maak hier gebruik van! Meer info hier op onze website.
 
 
NLWerktDoor verbindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tijdens coronacrisis
Donderdag 23 april is het platform NLWerktDoor gelanceerd door VNO-NCW en MKB Nederland, gemeenten, UWV, vakbonden en de landelijke overheid. Via het platform verbinden we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in coronatijd.
In sommige sectoren is namelijk veel uitval van productie en diensten, maar andere werkgevers staan te springen om personeel. NLWerktDoor maakt snelle matches in de regio mogelijk, om mensen tijdens deze crisis aan het werk te helpen en te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien. Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel of hun aanbod voor andere ondernemers naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan.
Vandaar worden de aanvragen doorgeleid naar de meest geschikte partij, vaak een Werkgeversservicepunt in de regio waarin publiek en private bemiddelaars samenwerken. Daarnaast brengt NLWerktDoor bestaande regionale en sectorale corona-initiatieven op één plaats samen zodat werkgevers die rechtstreeks kunnen benaderen.
NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk.
 
 
Corona informatie van onze leden op de website zeker interessant
Op de website hebben we een speciale item over corona en de creatieve aanbiedingen die leden hebben.
Kijk er eens naar en wellicht kunnen we elkaar hiermee helpen!!
 
 
Van de Parkmanagement Organisatie
In maart en april zijn er ook ivm covid19 standaard diverse dag en avond schouwen geweest in het kader van “samen duurzaam schoon, heel en veilig”. De bijzonderheden zoals defecte verlichting, schade aan zaken in de openbare ruimte, onveilige situatie en overige bijzonderheden zijn direct via MOR (Melding Openbare Ruimte) aan de Gemeente doorgegeven. 
 
Tijdens de covid19 periode wordt er nauw samengewerkt met Politie en handhaving dit loopt. Alle zaken die geen prioriteit hebben worden wel gemeld maar later af cq behandeld. Er is 3x gevraagd camera beelden vast te leggen om later af te handelen. Tevens zijn er gesprekken met McDonalds over het beperken van zwerfafval op diverse plekken op het bedrijventerrein. Heeft u ook overlast meld dit dan bij het Parmanagement van OVHZW.
Ook zijn er meldingen van te hardrijders cq straatraces op de bedrijventerreinen deze zijn in behandeling bij de gemeente. Ook het lang parkeren van vrachtwagens langs de nieuwe havenweg heeft de aandacht van de gemeente. 
 
Verder blijft heeft u zelf problemen in de openbare ruimte,  losse stoeptegels, zwerfafval, kapotte lantaarnpaal, openbaar riool, verkeersknelpunten? Dan kan je dit zelf direct online melden: www.hilversum.nl/Melding_doen  of anders via het telefoonnummer 14035 gemeente Hilversum.
Het Park Management vindt het altijd fijn om ook op de hoogte te zijn, dus schroom niet om contact met ons op te nemen via parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl.
 
Op 28 maart heeft een delegatie van het bestuur bij alle bedrijven op de terreinen een informatie map gestuurd. Hier zit ook de nieuwe calamiteiten kaart in. Voor vragen over samen, schoon, heel veilig en duurzaam kan een mail gestuurd worden naar parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl
Contactpersoon is parkmanager Gerrit Mol.
 
 
Nieuwe wethouder
Wij begroeten de nieuwe wethouder Gerard Kuipers wethouder economie en media.
Op 30 april gaat een delegatie van het bestuur met de wethouder de bedrijventerreinen langs per fiets en kunnen wij Gerard informeren over  Parkmanagement en onze vereniging.
Wij wensen Gerard veel succes !
.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren