Beste ,

Ik hoop dat u, net zoals ik, het nieuwe jaar goed hebt ingezet met familie en vrienden. We hebben een jaar vol onverwachte gebeurtenissen achter ons gelaten. Volgens sommigen was 2016 een rampjaar, maar ik zie 2016 als het jaar van hoop en samenhorigheid

Ook in het parlement zijn we terug uit de startblokken geschoten.  Ik kijk hoopvol uit naar een aantal wetsontwerpen die dit jaar verder zullen uitgewerkt en afgerond worden, onder andere de wetgeving rond private veiligheid. 

Ik hoop dat het nieuwe jaar ook tijd brengt. Tijd om te genieten en samen te zijn met uw gezin. U kan u alvast laten inspireren door de nieuwe brochure van Westtoer '17 tips voor 2017'. Onderaan deze nieuwsbrief kan u een gratis exemplaar aanvragen. 

Ik wens u een gelukkig en hoopvol 2017 toe! 

 


WhatsAppgroepen tegen woninginbraken 

Sociale media blijkt effectief in de strijd tegen woninginbraken. Het gebruik van WhatsAppgroepen leidde in Nederland tot 50% minder inbraken. Zo'n online groepen zijn het nieuwe buurtinformatienetwerk (BIN). In België zijn dergelijke WhatsAppgroepen in buurten nog te beperkt. Ik drong er bij de minister op aan om dergelijke buurtinitiatieven dan ook te ondersteunen en niet achterop te hinken.

Klik hier voor meer info


Syntra West krijgt nieuw onthaalgebouw

Binnenkort zal Syntra West starten met de bouw van een nieuw onthaalgebouw op de site Ter Groene Poorte. Naast de onthaalfunctie worden ook enkele lokalen en de cafetaria hierin ondergebracht. Deze uitbreiding stemt overeen met de visie die we samen opmaakten in het masterplan Ter Groen Poorte, waarin de toekomstige ontwikkelingen op de campus werden vertaald en omschreven. 

Klik hier voor meer info 


Verdeling federale politiedotaties

De federale overheid verdeelt jaarlijks een budget over de verschillende politiezones aan de hand van een aantal criteria. Eén daarvan is de investering in ANPR-camera's. Voor  5 West-Vlaamse politiezones worden die financiële middelen voor ANPR vanaf dit jaar plots gehalveerd. Ik volg dit samen met de burgemeesters van de grensregio's verder op. Een herverdeling van deze federale financiële middelen over de politiezones dringt zich op. We leven in een andere wereld en kunnen problemen vandaag niet blijven aanpakken met recepten uit het verleden. 

Klik hier voor het fragment in Focus

Klik hier voor meer info

Problematiek met vluchtelingen op autosnelwegparkings

Recent waren er problemen met vluchtelingen op autosnelweg-parkings. Vrachtwagenchauffeurs werden op de parkings bedreigd door mensensmokkelaars of mensen die op de vlucht zijn. Ik kaartte deze problematiek aan in de plenaire vergadering en hamerde erop dat er moet samengewerkt worden over de verschillende niveaus heen. De lokale politiezones moeten ondersteund worden om dit probleem op lange termijn aan te pakken. Ik volg deze materie verder op.

Klik hier voor mijn tussenkomst in de plenaire

Klik hier voor meer info


Resolutie tot versterking van de mantelzorg

Ik ondertekende de resolutie van collega Sonja Becq tot bevordering en versterking van de mantelzorg. Door de langere levensverwachting zal er steeds meer nood zijn aan mantelzorgers. Met deze resolutie willen we een aantal maatregelen laten onderzoeken om mantelzorg aan te moedigen en mantelzorgers mogelijkheden geven om werk, gezin en mantelzorg beter te kunnen combineren. 


 

Federaal Parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1000 Brussel

gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
www.frankydemon.be

spreekuur: op afspraak