Infobrief Diaconie Brugge  Maart 2011, 3de jaargang nr. 8


1. Bij wijze van bezinning

Armoede en overvloed.
 
Zijn armoede en overvloed
niet onverbrekelijk met elkaar verbonden?
Het is een diepe wetmatigheid van de sociale werkelijkheid.
De overvloed van de enen
veroorzaakt de armoede van de anderen.
Wie materieel in overvloed leeft
is doorgaans arm aan sociaalstructurele betrokkenheid.
Wie in armoede moet leven
is doorgaans rijk in weerbaarheid om te overleven.
 
De laatste decennia is de armoede van de enen nog vergroot
door de groei van de overvloed van de anderen.
De toegenomen afbouw van sociale zekerheid is het gevolg
van de groeiende onverschilligheid en onverbondenheid  
van de mensen en groepen in overvloed.
Migratie wereldwijd is het gevolg van een niet te verantwoorden
kloof tussen Noord en Zuid.
 
Wat een zegen zou het zijn:
opheffing van de spanning tussen armoede en overvloed.
Als degenen die in materiële en mentale overvloed leven
zich zouden openen voor de humane rijkdom van de armen,
zou iedereen gelukkiger worden.
Als degenen die in armoede leven zich zouden kunnen ‘empoweren’,
zou er minder geld nodig zijn voor sociale zekerheid.
 
Wanneer armoede en overvloed
nog lang zo scherp naast elkaar blijven bestaan,
zal dit leiden tot nog meer ontregelingen, radicaliseringen en ontploffingen.
Als integendeel armoede en overvloed
rechtvaardig op elkaar kunnen inwerken,
zal er overal vrede ontluiken.
 
Jean-Paul Vermassen
 
 
2. Profetische Stem op 14 maart: Jef Ravelingien

 
3.   Damiaan in de Poverello kerk in Oostende

 
 
Op zaterdag 19 maart is er een voorstelling over Damiaan in de Poverello kerk in Oostende.
Jode Decaluwe brengt één van zijn meesterwerken.
 
Damiaan,
Scherend langs de historische feiten en interessante anekdotes, vertelt de gestorven Damiaan de gebeurtenissen vanuit zijn gevoelsleven en zijn kijk op de mens.
Zijn lijden is voorbij en hij is in de hemel. Hij kan op veel momenten in het stuk wat badinerend, lichtvoetig, monkelend de dingen beleven en in hard contrast plaatsen met zijn "God, hoe is zo iets mogelijk" verleden.
De mens op een ziek stuk van de wereld, Molokaï, meer bepaals het "stuk of wat vierkante kilometer grote Kalawoa, de natuurlijke gevangenis, een landtong omringd door ruwe zee aan de drie kanten en aan de vierde kant zware klippen".
Daar "werkt" hij voor de mensen. Veel lukt, maar er zijn evenveel tegenslagen en er is onbegrip. In het stuk zien we zijn woede uitbarstingen en de verwijten die hij krijgt van zijn overste en van de president van de gezondheidszorg.
De acteur in "DAMIAAN" springt in het stuk van heden naar verleden, speelt, vertelt, is betrokken in het verhaal, dan weer beschrijvend, van grote emoties tot afstandelijk realisme.
De hertaling en de bewerking van dit stuk werd gemaakt door JO DECALUWE, die de monoloog speelt. Hij liet zich voor de verhaallijn inspireren door de Amerikaanse toneelauteur Aldyth Morris die al sinds 1970 met allerlei studies en verhalen werkt rond Damiaan.
 
WAAR: Poverello kerk in Oostende, Christinastraat 95
WANNEER: Zaterdag 19 maart om 14.30 uur
INKOM: vanaf 14.00 uur
PRIJS:Gratis, er kan vrijblijvend een storting gebeuren t.v.v. de werking van Poverello op het nummer 
            001-3209895-47 of een bijdrage in de urne achteraan in de kerk
 
Na de voorstelling wordt er een kop koffie met versnaperingen voorzien.


 
4. Brusselse katholieke kerk voert mediacampagne
 
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Van 28 februari tot 3 maart 2011 loopt in de Metro - de krant - een advertentiecampagne van de Brusselse katholieke Kerk. Hiermee wil de Kerk laten zien dat zij - te midden van de samenleving hier en nu - ervoor kiest mee te willen bouwen aan de leefbaarheid van de stad, samen met al haar bewoners.
“Brussel is een bruisende stad, waar voor ieder wat te beleven valt, Brussel is een plaats van ontmoeting, ontspanning, cultuur en creativiteit. Anderzijds schrikt Brussel sommigen ook af. Voor velen heeft Brussel het imago van een gevaarlijke stad, waar veel criminaliteit en geweld is, waar veel eenzaamheid en armoede is, waar mensen in miserie leven… Kortom een stad die te mijden is. Brussel is een stad met twee gezichten. Het is een boeiende stad, met tal van facetten die je nergens anders terugvindt. Maar er is ook nog heel wat werk aan de winkel. Er kan nog heel wat verbeteren! En daartoe kan iedereen zijn steentje bijdragen. Ook de Kerk! Als Kerk geloven wij in de stad. Wij willen de stad niet opgeven. Integendeel. De stad is juist de plek waar alles moet gebeuren. Het is precies in de stad dat er zoveel mensen samenleven, met hun vreugdes, maar ook met hun verdriet en gebrokenheid. Hierbij mogen we niet vergeten dat er in Brussel reeds heel veel gebeurt. Ook door kerkmensen. In Brussel groeien tal van initiatieven genomen door mensen die vanuit hun geloof meer menselijkheid proberen te brengen in de stad. Het zijn mannen en vrouwen die in de stad klaar staan om met anderen op weg te gaan, om een troostend woord te spreken tot hen die bedroefd zijn door ziekte of tegenslag, om gezelschap te bieden aan hen die eenzaam zijn. Het zijn stuk voor stuk mensen die van Brussel een plek willen maken waar het goed leven is en waar iedereen meetelt. In deze advertentiecampagne willen we enkele van die mensen aan het woord laten. Zij vertellen hoe zij in Brussel plekken van hoop gevonden hebben. Hun getuigenissen zijn te bekijken op de website die met de campagne verbonden is: www.geloofindestad.be”, aldus de Brusselse katholieke Kerk.
 
 
 
5. Thuisfront op TV
 

 

Dit jaar zet Europa de vrijwilliger in de kijker. Ook de Vlaamse Kerk mag rekenen op de inzet van duizenden vrijwilligers.
Ze zijn in de weer met stofzuiger en boenwas, draaien mee in de catechesewerking, zetten zich in voor kansarmen, gaan met jongeren op kamp, vergaderen, repareren kapotte kerkdeuren, brengen zieken een bezoek,... En af en toe trappen ze wel eens op hun adem, want een drukke agenda lijkt haast onvermijdelijk.
Stuk voor stuk mensen die belangeloos tijd en energie stoppen in hun parochie, vereniging, engagement. Omdat ze het belangrijk vinden dat het christelijke verhaal doorgaat. Vaak draaien ze achter de schermen mee, bescheiden op de achtergrond. Toch vond Braambos 12 vrijwilligers bereid om hun verhaal te doen. Waarom nemen ze hun taak zo ter harte? Zijn er momenten waarop ze willen afhaken? Waaruit putten ze hoop in deze tijden van kerkcrisis? En wat motiveert hen en doet deugd? We lezen het relaas in hun dagboek en we maken kennis met hun concrete werkterrein.
 
In deze reeks komt ook Thuisfront aan bod. De aflevering waarin je de vrijwilligers van Thuisfront aan het woord hoort, is gepland op 13 maart 2011. 
De reeks wordt uitgezonden op Eén om 9.00 u. en wordt in de late avond (omstreeks 23.00 u.) herhaald op Canvas.
 
Thuisfront probeert ongeveer om de twee maand op een zaterdag de bezoekers van de gevangenis te Brugge te onthalen met een drankje en een klein cadeautje.
De eerstvolgende data zijn:
  • 23 april 2011 (Paaszaterdag)
  • 7 mei 2011 (Moederdag)
Ook aan de gevangenis in Merksplas zijn een paar mensen begonnen met onthaal. Daar stonden ze er de week voor kerstmis 2011, en verder ook op:
 
  • 16 april 2011 van 10u tot 16u30 

 
 
6. Mariënstede zoekt onderdak in dorp
 
 
DADIZELE - Mariënstede, die voor opvang zorgt voor mensen met een beperking, wil starten met een uniek project. Ze willen mensen met een beperking zelfstandig laten wonen, haast zonder professionele steun.
Mariënstede, dat vijftig mensen met een beperking opvangt in het kasteel in Dadizele en ruim zeventig mensen met een beperking her en der tewerkstelt, kreeg van de Vlaamse overheid financiële middelen om een experiment te starten. 'We geloven erin om vier volwassen personen met een beperking te laten wonen in het dorp met een minimum aan professionele middelen', vertelt directeur Lieven Detavernier. 'Dit kan enkel lukken met een maximale betrokkenheid van andere burgers.'

Het project is afhankelijk van de goodwill van vrijwilligers. Bruggenbouwers uit het dorp die de mensen met een beperking willen helpen met sommige praktische zaken. 'Die krachten kunnen het dichte, netwerk zijn van ouders, broers, zussen, maar ook vrienden, buren of vrijwilligers. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op externe diensten als familiehulp, maaltijdservice, etc. De coördinator van het project is de enige betaalde kracht. Hij of zij heeft als taak de diensten, vrijwilligers en het sociaal netwerk te mobiliseren', legt Detavernier uit.

Bruggen bouwen

'Voor veel mensen met een beperking is het niet de ultieme keuze om hun leven door te brengen in een instelling. Experimenten in andere landen hebben aangetoond dat mensen met of zonder beperking kunnen worden samengebracht en dat dit een kwestie is van bruggen bouwen. De uitdaging is om mensen in een gemeenschap met elkaar te verbinden. Het project is vernieuwend omdat er sprake is van een inclusieve samenleving. Mensen met een beperking die vol in het leven staan, kunnen veel meer leren, maar kan ook voor de gemeenschap veel betekenen. De betrokkenheid van beide kanten werkt motiverend.'

Om het project te laten slagen is Mariënstede op zoek naar vrijwilligers uit de gemeente, maar ook naar vier mensen met een beperking die de uitdaging willen aangaan. 'Daarvoor kijken we niet meteen naar de huidige bewoners van Mariënstede. Zij zijn het immers gewoon om in een beschermde omgeving te wonen. Voor hen zou het zelfstandig wonen een te grote aanpassing zijn.'

Ondertussen is het project van start gegaan. 'Zorgzaam, traag en zorgvuldig, omdat het moet lukken. Voor deze vier mensen, maar ook voor vele anderen', aldus de directeur.
 
7. Energieleveranciers dumpen 100.000 Vlaamse gezinnen

De Standaard - zaterdag 19 februari 2011
De koudste winter in dertig jaar heeft voor een schokgolf gezorgd op de Vlaamse energiemarkt. In een jaar tijd zijn 9.170 bijkomende gezinnen door hun energieleverancier gedumpt omdat ze hun elektriciteits- of gasfactuur niet meer kunnen betalen. Een recordaantal.
In totaal hebben nu meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen bij een netbeheerder moeten aankloppen voor hun gas en elektriciteit, zo melden De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.
Wie zijn energiefactuur niet meer kan betalen bij een commerciële leverancier, zoals Nuon, Essent of Luminus, komt automatisch bij netbeheerder Eandis terecht. 'Bedoeling is dat die klanten zo snel mogelijk terug op de vrije markt terechtkomen, maar dat lukt niet', zegt Simon Van Wymeersch, woordvoerder van Eandis. 'Er blijven gewoon gezinnen bijkomen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen.'
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, een vzw die zich met energiearmoede bezighoudt, spreekt van een schrijnende situatie. 'Zeker nu de CREG, de toezichthouder van de overheid op de energiemarkt, Eandis het leven zuur maakt', zegt armoede-expert Ellen Dries. 'Door een nieuwe berekeningsmethode is Eandis niet langer de goedkoopste op de markt.'

 
 
8. "Help onze wereld vergaat" Roger Burggraeve aan het woord in Brugge
 
 
 
 
9. Actie "derdebetalersregeling" door ûze PlekkeÛze Plekke werkt momenteel aan een themaproject “Gezondheid”dat we in 2009 opgestart zijn. Onze doelstellingen zijn:
  • Bij mensen in armoede (m.i.a.) gezondheid bespreekbaar maken,
  • Acties ondernemen om de algemene gezondheid bij m.i. a. te verbeteren,
  • In dialoog gaan met de lokale overheid en lokale actoren om acties af te dwingen zodat m. i. a. zich beter gaan voelen in onze samenleving.
Aan de twee eerste doelstellingen heeft Ûze Plekke in 2009 en 2010 intens gewerkt met mensen in armoede en niet in armoede. Voor de laatste doelstelling heeft Ûze Plekke, bij de uitwerking van zijn themaproject, een keuze moeten maken tussen 6 verschillenden onderwerpen om in dialoog te gaan met de lokale overheid: de derdebetalersregeling, gezonde voeding versus beperkt inkomen, verbanden tussen hulpverlening en OCMW, verbanden tussen huisvesting en gezondheid, wijkgezondheidscentra, en voorzieningen psychologische begeleiding.
De keuze is uiteindelijk gevallen op de derdebetalersregeling. De derdebetalersregeling of sociaal betalende derde, is een regelsysteem waarbij de patiënt bij een doktersconsultatie enkel het remgeld betaalt. De arts vordert rechtstreeks het overige deel bij de mutualiteit.
In dialoog gaan met lokale actoren is niet eenvoudig. Ûze Plekke heeft ervoor gekozen om dit te benaderen als een proces om de kansen op slagen te optimaliseren. Zo werkt de vereniging in vier stappen:
  • Definiëren wat de derdebetalersregeling is;
  • Definiëren wat we willen bereiken;
  • Nagaan wie we moeten betrekken bij onze actie;
  • Nagaan hoe we de actie aanpakken.
Het thema “Sociaal Betalend Derde” wordt in 2011 verder uitgewerkt. We hebben de actoren bepaald. Dit zijn de artsen(bonden), de mutualiteiten, de lokale overheid en de verenigingen waar armen het woord nemen. De eerste stap is de regeling bekend maken bij alle verenigingen in Brugge. Een tweede stap is dat iedereen die op doktersconsultatie gaat de regeling sociaal betalende derde ter sprake brengt. Diegenen die er recht op hebben zullen vragen of de dokter het wil toepassen.
We ontwierpen een kaartje die we meegeven met onze m.i.a. Het is als een lidkaart en werkt drempelverlagend. Hieronder zie je een afbeelding van zo'n kaartje:


In de tweede helft van maart plannen we een actie. We sturen dan aan elke arts in Groot-Brugge een brief om hen te informeren over onze actie.
 
Ignace Huyghebaert – Ûze Plekke
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178