Infobrief Diaconie Brugge  September 2011, 3de jaargang nr. 12


 
De kerk die ik liefheb
 
De kerk die ik liefheb, dat is een kerk,
die ervan overtuigd is dat Christus de haven is en zijzelf slechts de vuurtoren,
die liever hoop zaait dan angst oogst.
Een kerk die me eerlijk en zonder hoogmoed toespreekt en zegt:
'Wij zijn een volk onderweg naar een gemeenschappelijke ziel,
en we moeten hand in hand gaan, aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde gevaren doorstaan.
Een kerk die geen diepgevroren verstarde god aanbidt,
maar een levende tegenwoordige Heer.
Een kerk die zich meer zorgen maakt om hen die uit angst om te zondigen onbeweeglijk blijven, 
dan om hen die zondigen terwijl ze voorwaarts gaan.
Een kerk die me meer over vrijheid dan over gehoorzaamheid spreekt,
meer van hoop dan van autoriteit, meer over Christus dan over zichzelf,
meer over de honger van de armen dan over de binding met de rijken van vandaag en gisteren.
Een kerk die het meer ter harte gaat om authentiek te zijn dan groot,
eenvoudig in plaats van machtig, oecumenisch in plaats van dogmatisch.
 
Anderen zien mogelijks liever een ander gezicht van de kerk.
 
Ik hou van haar echter op deze wijze,
zo zie ik in haar de levendige tegenwoordigheid van Christus,
de Christus die een vriend van het leven is,
in de wereld gekomen, niet om te oordelen, maar om te redden wat verloren was.
 
(Juan Arias)
 
 
 2. Profetische Stem op 12 september: Luc Vandenabeele

 
Luc Vandenabeele (pastor van de Christelijke Arbeidersbeweging Brugge-Oostende-Westhoek, betrokken bij allerhande diaconale projecten in Oostende). Luc is een gedreven man met zin voor rechtvaardigheid, een verlangen naar een grenzeloze verbondenheid, zijn zoeken om iedereen kansen te geven in een ingewikkelde maatschappij, zijn willen bewust leven en verdiepend stil staan vanuit christelijk, dus menselijk geloof en liefde. 

 
Bedoeling van "Profetische Stemmen":
 
 • We willen met de Diocesane Dienst voor Diaconie mensen rond de tafel samen brengen die als vrijwilliger of professioneel met taken en opdrachten dienstbaar in de samenleving staan.
 • We willen ruimte creëren voor herbronning
 • We willen mensen in contact brengen met gelijkgezinden. De bedoeling is vooral: een soort “pitstop” te zijn voor mensen die zorgend bezig zijn voor anderen.
 • Via de ontmoeting “rond de tafel”, via rustmomenten, delen van onmacht en kleine “succes­ervaringen”, bezinning, gebed en confrontatie met iemand die wat verder staat in de “geaarde” spiritualiteit van de diaconie, willen we de aanwezigen de kans bieden om te groeien en zichzelf sterker te maken, zodat zij hun (vrijwilligers)werk van daaruit met meer kwaliteit en diepgang kunnen verder zetten.
Praktisch:
 • Waar: De Bremstruik / De Kerit, Sint - Alfonsusstraat 42, 8800 Roeselare
 • Dagindeling:
  9u.30: We Starten met een bezinningsmoment
  10u.30: Een geïnspireerde spreker zet ons op weg
  12u.00: Wij voorzien belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank
  13u.00: We nemen de tijd om ons te verdiepen in de aangeboden spiritualiteit
  16u.00: einde
 • Meer informatie: info@diaconiebrugge.be of 0488/809178
 
 
  3. Zoek- en bezinningsdag met Piet Declercq en bondgenoten
 
"Nieuwe uitdagingen voor onze tijd"

Waarover het zal gaan – bedoeling en opzet
 
Al 43 jaar woont en werkt Piet in El Salvador (Centraal-Amerika) We zijn met velen die hem een hele tijd van nabij hebben kunnen volgen. We weten hoe bezielend  hij daar tot op vandaag bezig blijft. Zoals trouwens ook Roger Ponseele, zijn compagnon van op de schoolbanken. Denk bijv. aan hun leven tussen de armen, de uitbuiting, de vorming van christelijke  basisgroepen, de oorlog, de martelaren, hun persoonlijke band met de vermoorde bisschop Romero, enz…
 Alles bij elkaar: levensverhalen die ook ons leven hier niet onberoerd hebben gelaten.
 
Wij hier in Vlaanderen (Europa) kunnen meer dan ooit wat kwaliteitsvolle inspiratie en bemoediging gebruiken. Weliswaar genieten we hier nog altijd van welvaart en een overvloed aan kansen - de meesten onder ons toch. Maar staan we niet zelden verbijsterd door de gebeurtenissen in onze maatschappij? Ook in de kerk natuurlijk. ‘Waar gaat dat naar toe’ vragen nadenkende mensen zich af; ‘Welke toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen?’
 
We weten dat Piet gerijpt is in een erg sociaal-bewogen bevrijdingstheologie. Of zeggen we liever: bevrijdingsspiritualiteit?
 Joseph Comblin, de onlangs overleden Belgisch-Braziliaanse theoloog, is één van zijn grote leermeesters (en vriend). Verleden jaar nog reisde hij - toen al 87 - vanuit Brazilië naar o.a. de basisgemeenschappen van El Salvador. Want Piet had hem nogmaals durven inviteren: zijn analyses en bedenkingen zijn voor hem zo vrij, zo ongeëvenaard, en produceren alleen maar  hoop en durf in zijn gemeenschappen.
 
Zou die heerlijk vrije opstelling in kerk en maatschappij ook ons kunnen inspireren?
 
Daarom hebben we Piet gevraagd dat hij enkele inzichten van Comblin (en anderen) voor ons wil vertolken. Om die te confronteren met wat wij hier en nu meemaken. We moeten zeker de profetische figuur Joseph Comblin beter leren kennen. Ward Hoornaert – ook al decennialang als professor in Brazilië actief, en soms Comblins gastheer, getuigt over hem dat hij al in 1958 (!!!) uit Brussel naar Brazilië  vertrok omdat hij toen al had ingezien "dat het met het christendom in Europa gedaan was, definitief misvormd door eeuwen van kolonialisme, slavenhandel, uitmoording van volkeren, verdrukking ook van menselijke interne levenskrachten  (woorden van Comblin zelf)".
In Vlaanderen is deze denker-inspirator veel te weinig bekend. We willen daar iets aan doen. 
Is het trouwens niet hoogtijd geworden om in onze wereld en de kerk van vandaag nieuwe stemmen en uitdagingen aangeboden te krijgen?
We hopen daartoe op 8 oktober een eerste aanzet te geven. Als het enigszins kan, graag met u!
 
De 5 kapstokken waarrond Piet zijn inbreng wil doen
 
1. Werken aan bevrijding
 
2. Te midden van de armen, luisterend naar hun verhalen
 
3. Moeilijkheden, bekoringen om het op te geven en de noodzaak om te herbeginnen
 
4. Martelaren als Romero en andere zijn essentieel in El Salvador
 
5. De tekenen van de tijd proberen te verstaan
 
Programma:
 
09.30: Onthaal, Ontmoeting, koffie
10.00: "Nieuwe uitdagingen voor onze tijd" door Piet Declercq
11.30: Hoe zien onze bondgenoten deze "uitdagingen"?
12.30: Middagmaal
14.00: Groepsgesprek met kans voor ieders mening
15.30: Plenum: vraagstelling en discussie
17.00: Viering (met Piet als voorganger)
 
Praktisch
 
8 oktober 2011
Groenhove, Diocesaan Centrum
Bosdreef 5 Torhout
 
Inschrijven ten laatste tegen 4 oktober bij roseannecoens@skynet.be
 
Prijs: 10€ ter plaatse te betalen (warme maaltijd inbegrepen voor wie ingeschreven is)

 
 
 
4. 11 september 2011: televisiemis "De Aarde op Vakantie"
 
 

 
Naar aanleiding van de campagne "De Aarde op Vakantie" wordt er een televisiemis uitgezonden op "één" vanuit de Goede Bijstandskerk te Brussel op zondag 11 september om 10 uur.
Mocht je nog wat meer informatie wensen omtrent deze campagne, surf dan eens naar www.ecokerk.be


 
5. Duurzaam wonen doe je in de stad
Artikel overgenomen uit "De Wereld Morgen" van 27/08/2011
 

 

Stedenbouwkundige dilemma’s en de daaruitvolgende discussies zijn in de stad doorgaans net iets saillanter dan op het platteland. Het nieuwe woonproject 'Hogeweg' dat in de steigers staat in het noorden van Sint-Amandsberg vormt daar geen uitzondering op, en maakt onder buurtbewoners de tongen los.

Liesbeth Janssens van de Buurtgroep Bordure en Kobe Boussauw, onderzoeker aan de Universiteit Gent kijken in dit artikel voorbij de moeilijke evenwichtsoefening tussen de belangen van de particuliere bewoners en gebruikers van het gebied en die van het Vlaams Gewest of de stad. Ze gaan na hoe we van dit wijkje een schoolvoorbeeld van duurzaamheid zouden kunnen maken.

We juichen het “inbreidingsbeleid” van de stad alvast toe. Deze strategie houdt in dat het gros van de bijkomende woningen in de grotere steden zullen worden gebouwd, en niet op het platteland. Zij getuigt van een duurzame visie op de toekomst. Stadsbewoners verbruiken namelijk minder ruimte en minder verwarming, maken op een efficiëntere manier gebruik van openbare voorzieningen, en veroorzaken minder autoverkeer. Het is voor een stadsbewoner dan ook een stuk gemakkelijker om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, of klein te houden, dan voor iemand die in een afgelegen gebied woont. Bovendien heeft een stadsbewoner meestal een ruim aanbod aan scholen, winkels, jobs en voorzieningen in de buurt, iets wat in belangrijke mate bijdraagt tot de levenskwaliteit.

Project Hogeweg

Aan de Hogeweg in Gent is vijftien hectare grond al enkele decennia voorbestemd om bebouwd te worden. Na lange discussies wil de stad hier uiteindelijk 330 nieuwe woningen bouwen waarbij een vrij groot stuk park overblijft. Het stadsontwikkelingsbedrijf zal zelf 110 privéwoningen optrekken. Daarnaast bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij Het Volk 110 sociale koopwoningen, terwijl de resterende 110 sociale woningen (te bouwen door de Gentse Haard en de Goede Werkmanswoning) verhuurd zullen worden. Behalve het park (een uitbreiding van het bestaande La Sapinière) zal ook Groenas 1 die loopt van de Dampoort tot in Lochristi door de nieuwe verkaveling lopen. De groenas is een doorlopende groene ruimte langs een fietspad.

Momenteel loopt er een archeologisch onderzoek op de site. Er werd een grafcirkel uit de bronstijd en grafmonumenten uit latere periodes gevonden. Het gebied zou heel wat informatie herbergen die meer inzicht kan verschaffen over de vroegste geschiedenis van Gent. Het is een van de weinige plaatsen in Gent waar dergelijke sporen gevrijwaard werden van verstoring. Het onderzoek zal zeker nog duren tot einde 2011. De stad wil de grafcirkels integreren in het plan voor het park.

Inspraak noodzakelijk

Buurtgroep Bordure wil inspraak in het project. Ze vindt 330 woningen voldoende reden om de huidige buurtbewoners bij het bouwproject te betrekken. Bordure denkt dat alleen zo het nieuwe project goed geïntegreerd kan worden in de bestaande buurt. De buurtgroep wil ook gaan voor een duurzame wijk. Op 26 maart 2011 organiseerde Bordure een 'Wijk aan zet'-dag waarbij buurtbewoners in een babbelbox een leuk idee voor Project Hogeweg konden meegeven. De burgemeester en verschillende schepenen en gemeenteraadsleden kwamen luisteren. Het resultaat van de Babbelbox vind je op de Facebookpagina van 'Buurtgroep Bordure'.

Hoewel het stedenbouwkundige ontwerp voor de wijk Hogeweg al zo goed als af is, biedt de architectuur van de woningen zelf nog ruimte om het geheel een stuk duurzamer te maken. Hieronder bespreken we enkele duurzaamheidscriteria voor een nieuwe stadswijk, waarbij we onze inspiratie grotendeels gevonden hebben in de eco-wijk Vauban in het Duitse Freiburg. Tegelijk gaan we na in hoeverre het Project Hogeweg nog voor verbetering vatbaar is.

De bevolking in Freiburg vraagt (en eist soms) om zeer nauw betrokken te worden bij het duurzaam (woon)beleid van de stad. Wijkbewoners krijgen een stem in de verdere ontwikkeling van hun wijk, bijvoorbeeld over de aard, de grootte en de inplanting van sociale voorzieningen of over de nieuwe bewoners op hun verdieping. Het ontwerpen en realiseren van Project Hogeweg is een uitgelezen kans om die betrokkenheid van de huidige buurtbewoners te realiseren. Het ontwerp en de aanleg van groenvoorzieningen is daarvan het meest duidelijke voorbeeld. Daarnaast is er duidelijk nood aan infrastructuur voor die betrokkenheid. Er is nood aan een buurt- en jongerencentrum. In de directe omgeving is er immers veel te weinig dat in deze behoefte voorziet.

Duurzaamheidstoets voor een eco-wijk

Een goede verbinding met het stadscentrum, bij voorkeur per tram, of anders per (trolley)bus, is essentieel om de vraag naar automobiliteit laag te houden. Daarnaast moet de wijk aangesloten zijn op een comfortabel en veilig fietsnetwerk. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk aan de rand van de wijk, zodat de straten kunnen gebruikt worden als speel- en wandelruimte. Daarbij is het belangrijk om de wijk autoluw, of zelfs gedeeltelijk autovrij te houden.
In Project Hogeweg is slechts voor een deel aan deze criteria tegemoetgekomen: de aanleg van de groenas is een mooi voorbeeld. Of er fietspaden aangelegd zullen worden in de omliggende straten, of er een autodeelmogelijkheid komt voor de nieuwe bewoners, en of het openbaar vervoer uitgebreid wordt is echter heel wat minder duidelijk.

Het is niet evident om de vraag naar een groene omgeving te verenigen met de eis om een hoge bebouwingsdichtheid na te streven. In Freiburg wordt dit opgelost door het gros van de open ruimte gemeenschappelijk te maken, terwijl de individuele woningen meestal een terras of een klein privétuintje hebben. Kinderen spelen er buiten in de gemeenschappelijk binnentuinen, waar geen auto’s komen en de sociale controle groot is. Voor de Hogeweg blijft er vrij veel groen over, zowel privé als openbaar. De toekomstige groenas doorheen is de wijk is zeker ook een pluspunt. Buurtgroep Bordure vraagt om buurtbewoners te betrekken in het concrete groenontwerp en om betrokken te zijn in de aanleg ervan. Creativiteit, respect, en een goede sfeer onder buurtbewoners zullen hier het resultaat van zijn.

In een toekomstgerichte visie passen woningen die aan de passiefhuisstandaard voldoen, wat wil zeggen dat ze nauwelijks verwarming nodig hebben. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld in sociale huurwoningen waar niet steeds op de bewoners kan gerekend worden voor een correct gebruik en onderhoud van de installaties) zijn laagenergiewoningen geschikter. Door het simultaan bouwen van een relatief groot project ontstaan er ook mogelijkheden voor de aanleg van collectieve voorzieningen voor de opwekking van energie (zonneboilers en zonnecellen). Voor de Hogeweg zou het stadsontwikkelingsbedrijf gesprekken voeren met passiefhuis-aannemers. Welke keuze de sociale huisvestigingsmaatschappijen zullen maken is niet duidelijk, al zou men ook voor de sociale koopwoningen voor passiefbouw kunnen kiezen. Buurtgroep Bordure vindt de keuze voor passief alleszins relevant. De bewoners van een aanpalend bestaand passiefhuis (in de Sint-Bernadettestraat) komen rond met een maandelijkse energie- en waterfactuur van minder dan honderd euro: een troef voor de portemonnee en voor het leefmilieu!

Visuele diversiteit

Door verschillende architecten elk een deel van het project te laten uitwerken, verkleint de kans dat het project er saai en ééntonig uitziet. In Duitsland kent men het systeem van de “Baugemeinschaft” (bouwgemeenschap), waarbij telkens een zestal bouwheren met één architect in zee gaan om een klein woningblok te ontwikkelen, dat meestal uit enkele rijwoningen en een paar appartementen bestaat. Het systeem heeft als voordeel dat bewoners hun eigen wensen kunnen uitdrukken, en ook een vooruitstrevender architectuur of een betere afwerking kunnen voorzien dan een doorsnee projectontwikkelaar zou doen. Het stadsontwikkelingsbedrijf pakt voor Project Hogeweg uit met een 'beeldkwaliteitsplan'. In hoeverre dit echt voor visuele diversiteit en esthetiek zal zorgen is nog niet duidelijk.

Om efficiënt ruimtegebruik te verzekeren, en ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk woningen in de stad kunnen komen, is het belangrijk om de woondichtheid hoog te leggen. Dat betekent onder andere een architectuur gebaseerd op rijwoningen en appartementen, kleine privétuintjes of terrassen, collectieve open ruimte, en georganiseerd parkeren. Aan de Hogeweg is vrij veel parkzone voorzien. Het feit dat de archeologische grafheuvels moesten geïntegreerd worden in het ontwerp is daar niet vreemd aan. Alleszins is het des te meer een uitdaging om de parkzone de moeite waard te maken, niet enkel voor de bewoners van de wijk, maar voor alle inwoners van de Dampoortbuurt, waar de bewoningsdichtheid hoog is.

Wonen in de stad is op zich een duurzame keuze. Een inbreiding van de stad, zoals in Project Hogeweg, is dan ook toe te juichen. Aan de Hogeweg zal er ook een ruime parkzone ingericht worden en zal een groenas doorheen de wijk lopen, een duurzame keuze in de dichtbebouwde Dampoortbuurt. Maar een duurzame woonwijk gaat nog een stap verder. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de stad Gent daarvoor kiest. Op vlak van betrokkenheid in de groenvoorziening, de nood aan een buurt- en jongerencentrum, het aanmoedigen van duurzaam vervoer en de energieprestatiewaarde van de nieuwe gebouwen werden nog geen duidelijke keuze's gemaakt.


 
6. Website Dienst Diaconie online

Onze website staat online en is volledig up to date. Surf er af en toe eens naartoe en ontdek onder meer: bezinningsteksten, het laatste nieuws omtrent het Betlehemproject, alles over "Profetische Stemmen", Tochten van Hoop, ....
Klik op onderstaande foto en ontdek onze website!
 

 

 
7. Nieuwe Welzijnsschakel in Brugge: Meersenhuis - Onthaal
 
 
 
Vanaf donderdag 15 september opent het Meersenhuis - Onthaal zijn deuren. Het is een gastvrije plek in de binnenstad van Brugge. Een huis waar ze open staan voor iedereen, met een luisterend oor en met respect voor wie je bent.
Het is tevens een plaats van overleg. Sta je voor bepaalde problemen? Dan zoeken ze samen naar een oplossing. Er zijn in Brugge en omgeving heel wat organisaties die een antwoord bieden op een specifieke vraag of een probleem, maar vaak weet je de weg niet. De mensen van het Meersenhuis - Onthaal helpen je om het juiste antwoord op jouw vraag te vinden en bieden je graag ondersteuning.
Het Meersenhuis - Onthaal wil ook een plaats van ontmoeting worden. Wil je graag een persoonlijk gesprek of je verhaal kwijt? Dan ben je steeds welkom tijdens de openingsuren of op afspraak in "Het Meersenhuis - Onthaal". Met een kopje koffie of thee maken ze graag tijd voor je.
 
 
8. Tele - Onthaal is op zoek naar luisterhelden

Dagelijks bellen of chatten zo'n 80 mensen in nood met Tele - 0nthaal West - Vlaanderen. Vrijwilligers bieden een gesprek aan waardoor ze weer verder kunnen. Kan je goed luisteren en wil je graag mensen bijstaan op een moeilijk moment? Dan is meewerken bij Tele - Onthaal misschien wel iets voor jou!

Tele - Onthaal?

De vrijwilligers van de vijf Tele - Onthaaldiensten in Vlaanderen beantwoorden jaarlijks ongeveer 120.000 oproepen. Op het telefoonnummer 106 onthalen ze dag en nacht, 7 dagen op 7, mensen die het moeilijk hebben in hun leven en daar graag in alle anonimiteit en vertrouwen willen over praten. Op vastgelegde tijdstippen worden ook chatgesprekken aangeboden. Dat zijn er jaarlijks ruim 3500. Om dat aanbod te kunnen blijven waarmaken, zijn we voortdurend op zoek naar mensen die zo'n gesprek willen aanbieden.

Onze vrijwilligers:

 • Kunnen zich inleven in de moeilijkheden die anderen doormaken.
 • Staan open voor en respecteren elkaars opvattingen en levenswijze.
 • Willen hun luisteren verfijnen door vorming.
 • Zijn minimum 21 jaar en hebben voldoende tijd beschikbaar, minimum 4 uur per week, ook af en toe 's nachts en in het weekend.
Wij bieden je:
 
 • intensief, verrijkend en zinvol vrijwilligerswerk.
 • Een degelijke basisopleiding: theorie en praktijk.
 • Permanente ondersteuning en vorming: individueel en in groep.
 • Samenwerking met gelijkgezinde collega's.
 • De kans om je eigen kennis en vaardigheden te vergroten en te groeien als persoon.
De nieuw opleiding in Tele - Onthaal West - Vlaanderen start in oktober 2011
Mee - Onthalen aan de telefoon of op de chat iets voor jou? Meer informatie gewenst?
Griet Van Coillie: 050/37.37.26 of west-vlaanderen@tele-onthaal.be 
 
 


 

 
 

9. Vormingsavond met Filip Cromheecke
 

 
 

 
10. Open Kerken lanceert Groene Kerkgids
 
BRUSSEL (KerkNet) – De Stichting Open Kerken stelde een groene gids samen, met aanbevelingen voor ecovriendelijke gebedshuizen, aan de hand van vragenlijsten met concrete aandachtspunten. De gids richt zich tot verantwoordelijken voor religieuze gebouwen, kerkfabrieken en gemeenten. Hij is een hulpmiddel om de ecologische voetafdruk te verminderen. 

De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op energiegebruik, hernieuwbare energie, transport, dier- en milieuvriendelijke producten, de omgeving van het kerkgebouw, recyclage en het stimuleren van de voorbeeldfunctie van gebedshuizen voor hun omgeving. Het geheel wordt aangevuld met enkele geslaagde voorbeelden uit binnen- en buitenland, onder wie de ‘passieve kapel’ van de Sint-Pieter en Paulusparochie in Neder-Over-Heembeek en de fietskerk van Antwerpen Linkeroever. 

Marijke Van Looy: “De Stichting is uiteraard geen autoriteit op gebied van klimaat en religie. Onze kerntaak is en blijft het stimuleren van ontsluiting en een gastvrij onthaal. We hebben deze gids dan ook eerder praktisch aangepakt: op welke punten kunnen (kerk)besturen hun organisatie en hun gebedshuis ecologischer aanpakken? (…) Onze stichting is een netwerk dat openstaat voor gebedshuizen van elke erkende godsdienst in België. Wij vonden een spirituele, christelijke omkadering van deze groene gids dan ook niet echt op zijn plaats. 

 
 
11. Startavond Welzijnszorg 6 oktober 2011
 

 
Programma:
 
19u00 Infomarkt
 
De infomarkt biedt animatie en informatie. Er is de mogelijkheid om rond te neuzen, informatie en ideeën op te doen over het campagnethema. Maak ook kennis met de campagnepartners en verken de mogelijkheden om lokaal samen te werken met verschillende spelers.
In de winkel kan het uitgebreid aanbod van campagnematerialen bekeken, aangekocht en afgehaald worden.
 
19u45 Podiumprogramma
 
Welzijnszorg wil je prikkelen om zelf aan de slag te gaan in de strijd tegen kinderarmoede. Op een originele manier presenteren we je allerhande goede voorbeelden, bemoedigende getuigenissen en beklijvende verhalen. Waar zit het probleem en hoe kan jij het verschil maken?
Hoe kan je zelf aan de slag met de campagne? We geven enkele handvaten mee om er op school, in de parochie, met de Welzijnsschakel, in je vereniging, … meteen te kunnen invliegen. 
 
21u00 Werkwinkels
 
1. Zingevend werken tijdens de advent
Voorstelling van de liturgische map, tips en bouwstenen om een mooie themaviering in de advent uit te werken.

2. Avondgesprek met Bérénice Storms
Hoeveel inkomen heeft een Vlaams gezin nodig om op een minimaal aanvaardbare manier te kunnen participeren aan onze samenleving? Bérénice Storms werkt aan de KHKempen en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bugdetstandaard.

3. Voeten op de grond, hoofd in de wolken
Zin in een speels en belevend project op maat van jouw klas? Het lesmateriaal voor het basis- en kleuteronderwijs wordt voorgesteld. Speciale aandacht gaat naar kleuteronderwijs met het vernieuwd aanbod: prentenboek en pop van Robby.

4. Armoede is geen kinderspel in het secundair onderwijs.
Op welke manier kunnen jongeren in het secundair onderwijs mee bouwen aan een toekomst zonder armoede? Hoe breng je de campagne binnen in je secundaire school?               

5. Politiek debat
De politieke standpunten van Welzijnszorg, Welzijnsschakels en de Gezinsbond worden onder de loep genomen en besproken. Voorstellen tot een socialer gezinsbeleid.

6. Ondersteuning op maat
Op welke manier kan dit maatwerk worden ingevuld? Welke vormen van ondersteuning werken of maken het verschil voor gezinnen in armoede?

7. Wie of wat maakt het verschil?
Vrijwilligers uit verschillende projecten en Welzijnsschakels vertellen over hun inzet en hoe ze het verschil willen maken voor gezinnen in armoede.
 
22u00 We klinken op de campagne
 

12. Benefietconcert t.v.v. "De Kier" - Kortrijk
 
 
De Kier is een Welzijnsschakel in Kortrijk. Elke voormiddag (behalve op zon- en feestdagen) is ‘de kier’ open tussen 9 en 11u30. Ieder is er welkom om zijn verhaal te doen. De medewerkers beluisteren de mens en zijn nood vanuit respect voor het eigen aanvoelen. Een gesprek met een bemoedigend woord en soms wat materiële hulp kan voor hen die dag soms voldoende zijn. Toch proberen de medewerkers een proces op gang te brengen. Ze maken daartoe immers een ‘dossier’ die het ook andere medewerkers mogelijk maakt om vlug mee te zijn met het verhaal van die mens. Er wordt samen met de mensen gezocht naar oorzaken voor de acute nood en tijdelijke oplossingen, telkens in perspectief van een duurzamere oplossing. Daartoe proberen de medewerkers hen vaak te overtuigen om (opnieuw) de stap te zetten naar een of andere instantie, in praktijk is dat vaak het OCMW. Een juiste doorverwijzing naar andere hulpverleners kan hen weer op weg zetten binnen de rechten, maar ook plichten, van onze maatschappij. Gelukkig kunnen de medewerkers getuigen van een goede samenwerking met een groot aantal instanties en hulpverleningsdiensten in onze regio. Door zelf nog wat te ondersteunen krijgen ze meestal een goede respons en geraken hun mensen terug op het juiste spoor.
Begin september bestaat dit project vijf jaar en dat wordt gevierd, onder andere met een concert.
Dit concert vindt plaats op woensdag 7 september om 20u in de kerk van de Zusters Augustinessen, Budastraat 37 in Kortrijk. Op het programma staat onder meer muziek van Ludwig Von Beethoven en Schubert. Het concert wordt u gebracht door het Arion Kwartet onder leiding van Michaïl Bezverkhny. U kunt een vrijwillige bijdrage geven. Aanmeldingen voor dit concert kunnen via volgend e-mailadres: vanneste.maes@skynet.be

 
13. Breuk in je levenslijn
 
 
 
Bezoek met uw klas, pastorale werkgroep, team, organisatie het zomerproject EEN BREUK IN JE LEVENSLIJN  en start zo het nieuwe werk/schooljaar op een indruk-wekkende manier !
Luc Stroobant en Maaike Vermeulen  van het Dominiek Savio Instituut uit Gits, beiden nauw betrokken bij het project, gidsen jullie doorheen de tentoonstelling. Zij zijn ter jullie beschikking op dinsdagen 20 en 27 september en donderdagen 22 en 29 september 2011.
Maak een afspraak met Koen Dekorte van YOT, zo vlug mogelijk en ten laatste op vrijdag (voor een rondleiding de volgende dinsdag) en op maandag (voor een rondleiding de volgende donderdag).
Afspreken kan uitsluitend via koen.dekorte@scarlet.be of gsm 0478 44 61 94.  Om uit de kosten te geraken vragen we per school een vrije bijdrage (vb. 10 euro).
Indien je vooraf nog eens het project wil verkennen: De Magdalenakerk is elke dag open van 10-13u en 14-18u, behalve op zondagvoormiddag. Toegang gratis.
Zonder afspraak en gids de tentoonstelling bezoeken met je leerlingen kan uiteraard ook, nog tot eind september.
 
 
14. Affiche Profetische Stemmen tot december 2011
 
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178