In verband met het recent uitgebrachte speciale jubileumnummer
'25 jaar weidevogelbescherming in Altena',
hebben we besloten om het najaarsnummer van 't Altenatuurtje
pas in november uit te brengen.
Het aankondigen van een serie activiteiten kan daar echter niet op wachten,
reden waarom we deze Nieuwsbrief uitbrengen.

 
In deze Nieuwsbrief:

-   Symposium en film 'Onder het Maaiveld'
-   Avond over sterrenkunde
-   Beleef de Nacht van de Nacht op Fort Giessen
-   Landelijke Natuurwerkdag aan de Wijde Alm
-   Energie, wat gaat er goed, zorgen en oplossingen
-   Plant 'n boom in je tuin; uitdeelactie plantgoed
-   't Altenatuurtje digitaal?
     
 
 
Symposium en film 'Onder het Maaiveld' 
Woensdag 11 oktober 2023, 16:30 – 21:30 uur

In deze Dutch Food Week Altena is er het symposium ‘Onder het Maaiveld’. De Gemeente Altena, ZLTO Altena-Biesbosch, ANV Altena-Biesbosch en Altenatuur willen inwoners en ondernemers inspireren en uitnodigen om in gesprek te gaan over een gezonde bodem en de toekomst van landbouw en voedsel.

Onder leiding van Karin van den Berg discussiëren mensen uit de praktijk, wetenschappers en politici over verschillende onderwerpen. Juist op deze unieke locatie komen thema’s als voedsel, water en bodem letterlijk en figuurlijk samen.

 
 
Ook wordt de succesvolle film ‘Onder het Maaiveld’ vertoond. Al meer dan 50.000 mensen zagen deze indrukwekkende documentaire waarin je op ontdekkingstocht gaat naar de wereld onder je eigen voeten. De film is een reis langs al het leven in de bodem. Dit leven zorgt door samenwerking voor de groei van planten. De film geeft inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het vlak van regeneratieve landbouw, agroforestry, stadslandbouw en bijv. bestrijding van hittestress in steden. De film besteedt ook aandacht aan de menselijke aspecten van voedselproductie en het samen genieten van voeding.
 
Voor het gehele programma klikt u hier.
 
Locatie: Biesbosch Museumeiland - De Hilweg 2, 4251 MT Werkendam.
 
Deelname aan de discussie, de maaltijd en de film is gratis, aanmelden verplicht bij t.will@ziggo.nl
d
 
 
Avond over sterrenkunde
Dinsdag 24 oktober, 20.00 – 22.00 uur
 
Beleef de Nacht van de Nacht op Fort Giessen
Zaterdag 28 oktober, 20.00 – 22.30 uur

 
Met in het vooruitzicht de Nacht van de Nacht organiseert Altenatuur op dinsdag 24 oktober een avond durende ‘basiscursus’ astronomie. De belangrijkste zaken over aarde, maan, planeten sterren en heelal worden belicht en begrippen worden uitgelegd. De avond wordt verzorgd door Jaap van Diggelen.
 
Locatie: Fort Giessen, aanvang 20.00 uur.
Graag uiterlijk 22 oktober aanmelden op altenatuur@gmail.com.
d
 
Sterrenkunde in de praktijk
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Onder het motto ‘Laat het donker donker zijn’ wordt aandacht gevraagd voor het probleem dat het nergens meer echt donker is door lichtvervuiling. Door op één avond in het jaar verlichting te beperken kunnen we beleven hoe mooi de nacht is.
 
Dit jaar valt de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. Altenatuur gaat de sterrenhemel en de gedeeltelijke maansverduistering bekijken vanaf het terrein van Fort Giessenaanvang 20.00 uur. Vanaf dit startpunt kunt u langskomen voor zolang als u wilt, om door onze kijkers mee te kijken en uitleg te krijgen. Rond 22.30 uur stoppen we. We hopen op een heldere nacht zodat we veel van de sterrenpracht meekrijgen. Kom gerust een poosje langs, aanmelden is niet nodig, en laat je verrassen. 

 
 
Werk je mee op de
Landelijke Natuurwerkdag? 
Zaterdag 4 november, 8:30 - 13:30 uur

 
Natuurwerkdag, de eerste zaterdag van november, is traditiegetrouw de start van het werkseizoen van onze beheercommissie. In het hele land gaan vrijwilligers aan de slag om onderhoud uit te voeren in natuurgebieden. Dit jaar gaan we aan de slag in de griend langs de Wijde Alm bij Uitwijk/Waardhuizen. Dit is een traditionele wilgengriend die in een cyclus van 3 of soms van 2 jaren wordt afgezet. Het werk bestaat uit het wegslepen en opbossen van de wilgentakken die enkele dagen voor de Natuurwerkdag worden afgezaagd. Vele handen maken licht werk en we hopen dan ook dat we met vereende krachten op deze dag een flinke slag kunnen maken. In de pauzes drinken we gezellig koffie en thee en rond de middag zijn er broodjes voor een lunch in het veld. Denk aan goed schoeisel, werkkleding/handschoenen.
 
Komt u meehelpen? We starten om 8.30 uur en eindigen rond 13.30 uur. In verband met planning/werkverdeling is aanmelding verplichtDit kan op www.natuurwerkdag.nl. Klik op deze site onder Vind een klus en voer als locatie Giessen in en de afstand op 10km of zoom in op de kaart met Ctrl-scroll en kies de groene stip in Altena naast Giessen. Meld je vervolgens aan door je gegevens in te vullen. Doe je mee?

 
 
Energie: wat gaat goed, zorgen en oplossingen
 
-- Een discussiebijeenkomst

Woensdag 15 november, 19.30 - 22.00 uur

 
 
 
Aanwezig zijn enkele energiecoaches (o.a. Jop Duyvendak), energieonderzoeker Jan Derk Stegeman en bestuurslid Goof van Vliet (contactpersoon schone energie).
Veel Nederlanders blijken zich zorgen te maken over het klimaat. Er zijn er ook die alles heel optimistisch zien. Er worden toch al heel wat goede investeringen in schone energie gedaan? Op deze avond schetsen we wat er goed en fout gaat. We proberen erachter te komen wat de grootste zorgen zijn en hoe die opgelost zouden kunnen worden. Op het einde hebben we meer inzicht in wat echt helpt en wat we zelf, het bedrijfsleven en de overheid moeten doen. We richten onze aandacht op Altena. We kijken ook hoe alles het beste betaald kan worden.
Wil je info vooraf neem dan contact op met Goof van Vliet gooflies@ziggo.nl of 06-28703838.

Om de bijeenkomst sneller to the point te krijgen stellen we het zeer op prijs als je jouw belangrijkste zorg en mooiste oplossing van tevoren stuurt naar altenatuur@gmail.com.
Graag ook aangeven of je komt.
 
Locatie: Fort Giessen inloop 19.30 uur, start 20.00 uur en napraten vanaf 22.00 uur.

 
 
Plant 'n boom in je tuin!
 
-- Uitdeelactie Plan Boom

Zaterdag 25 november, 9.00 - 12.00 uur
 
Al verschillende jaren is Altenatuur deelnemer van Plan Boom. Plan Boom is een project van Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Nationale Postcode Loterij en door financiering vanuit Trees for All.

Dit najaar willen we met Plan Boom een uitdeelactie organiseren voor de leden en belangstellenden binnen de bebouwde kom. Het belang van bomen en heesters voor meer biodiversiteit is in de dorpen net zo groot als in het buitengebied. Ook in Altena slaat de verstening van tuinen in de dorpen toe. 
Op zaterdagochtend 25 november tussen 9 uur en 12 uur gaan we 500 kleine boompjes uitdelen. Het plan is om 5 boompjes per adres beschikbaar te stellen. We informeren u ook hoe en waar je welke soort kunt planten.

Als je mee wilt doen en zeker wilt zijn van plantgoed, meld je dan vóór 22 november 2023. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar margovanbeem@gmail.com. Dan leggen we ze voor je klaar. Probeer ook buren, familie, vrienden en bekenden hiervoor te interesseren. Tot zaterdag 25 november 2023!
 
Locatie: Fort Giessen, Giessensteeg 2, Giessen.

 
 
't Altenatuurtje digitaal?

 
Op de laatste ledenvergadering was er de vraag of we ons verenigingsblad, 't Altenatuurtje, nog wel op papier moeten uitgeven. Het bestuur wil er graag aan vasthouden omdat het een representatief blad is voor de vereniging.
 
Nu is het zo dat we 't Altenatuurtje ook digitaal op onze website hebben staan. Zo is 't Altenatuurtje altijd digitaal te lezen.
In het Archief staan de nummers van de laatste 12 jaar.
 
Als dat voor u voldoende is dan kunt u via altenatuur@gmail.com aangeven dat u in het vervolg 't Altenatuurtje digitaal wilt gaan lezen. Wij stoppen dan de bezorging van de papieren versie.
 
Uiteraard krijgt u van ons via e-mail een seintje zodra er een nieuw Altenatuurtje uit is.
 
 

 
Nauurbeschermingsvereniging
ALTENATUUR

www.altenatuur.nl
altenatuur@gmail.com
facebook.com/altenatuur