175 goede doelen
Beste ouders,
 
 
Onze school wil een warme school zijn. Voor leerlingen, voor ouders, voor personeel, maar ook voor de wereld buiten onze schoolmuren. Met dit doel organiseert de werkgroep Solidariteit en Verbondenheid jaarlijks enkele activiteiten, waaronder de vastenprojecten.
 
Dit jaar vieren we het 175-jarige bestaan van onze school. Uiteraard zullen daarrond nog tal van festiviteiten georganiseerd worden, waarover later meer.
In het kader van dit 175-jarige bestaan hebben we met de werkgroep Solidariteit en Verbondenheid een nieuw initiatief gelanceerd: we hebben als doel gesteld om dit schooljaar 175 goede doelen te steunen tegen de opendeurdag in april. Op Smartschool komt er een teller en een link naar de lijst met alle goede doelen die door klasgroepen, individuele leerlingen en leerkrachten worden gesteund. Op de opendeurdag zelf willen we de 175 gesteunde doelen met fotomateriaal tonen.
 
We kunnen al enkele voorbeelden oplijsten van gesteunde ‘goede doelen’:
  • plantjesverkoop voor het kankeronderzoek door een klas van het vijfde jaar
  • deelname aan de enkeskoers in Leuven
  • de vierdejaars organiseren een middagactiviteit voor de Ter Bank leerlingen op dinsdag
  • eclairsverkoop voor een weeshuis in Tanzania (personeel)
  • SAC dag in het derde jaar
  • vastenvoettocht
  • Poverello kerstactie 
  • diverse activiteiten in het kader van de Youca-dag (vijfde jaar)
  • ....
 
Bouwmaal
 
Op 18 november houden we ons jaarlijks bouwmaal. In deze verjaardagseditie willen we iedereen de kans geven om uit solidariteit een maaltijd te schenken aan kansarme mensen in de stad. In Leuven zelf groeit immers 1 op de 4 kinderen in armoede op. Ook de organisaties die we op deze manier kunnen ondersteunen, zullen bij onze 175 goede doelen vermeld worden. Via onderstaande knop kom je op onze website waar je maaltijden kan schenken.
 
 
 
Oproep
 
We zijn ook op zoek naar projecten die dit jaar als goede doelen voor onze vastenproject kunnen fungeren. Het liefst steunen we kleinschalige projecten met een link naar onze school via een leerling, een ouder of een collega. Wie een dergelijk project kent, mag een voorstel insturen naar caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be. De eerstejaars zullen later op het jaar de kans krijgen om te stemmen voor het goede doel waarvoor zij zich willen inzetten met hun vastenvoettocht.
 
In de hoop op een massale inzet voor onze ‘bouwmaal solidaire maaltijdactie’
danken we u alvast warm en hartelijk.
 
De werkgroep Solidariteit en Verbondenheid
Joris Vangroenderbeek, Sara Decoene, Iris Caluwaerts, Sam Van Tilt en Caroline Dewallens
 
De directie
 
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be