De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
CarVasZ inschrijving start 1 augustus
 
De inschrijving opent komende week, ga naar www.carvaszcongres.nl om je in te schrijven. Gereduceerd tarief t/m 24 september. 
 
Meer informatie op de congreswebsite en in de CarVasZ-brochure.
 

 

Call for abstracts – CarVasZ 2022

Heb je een onderzoek, kwaliteitsverbeterproject of afstudeerproject uitgevoerd en wil je de resultaten delen met collega’s, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek je uit om een samenvatting (abstract) in te sturen. Uit de inzendingen kiezen we vijf auteurs die een presentatie mogen geven tijdens de abstract sessie op CarVasZ 2022.
 
Klik hier voor de richtlijnen en beoordelingscriteria.
 
Twijfel je, of heb je tips nodig bij het schrijven, mail dan naar A.H.Brunsveld-Reinders@lumc.nl
 
Insturen graag vóór 1 september 2022 naar info@carvasz.nl. Uiterlijk 28 september hoor je of je abstract is geaccepteerd.
 
De vijf auteurs die presenteren op CarVasZ hebben gratis toegang, en het abstract komt in de congresapp. De volgende vijf auteurs die een goed abstract indienen krijgen 50% korting op de entree van het congres.
 

 
Oproep invullen enquête Hartfalen
 
Het betreft een enquête van de werkgroep hartfalen van de ESC met als doel te onderzoeken hoe de praktijk en de opleiding van hartfalenverpleegkundigen er uit ziet in Europa en landen geaffilieerd met de European Society of cardiology.
 
Klik op de link hieronder om de enquête te starten:
 

 
Uitnodiging Nationaal TAVI symposium
 
Op woensdag 21 september wordt voor het eerst het Nationaal TAVI symposium georganiseerd vanuit 4pulse BV. Deze dag is bedoeld voor Allied Health-Professionals werkzaam binnen het domein van structurele Hartziekten.
 
Er wordt kennis en ervaring maar ook uitwisseling vanuit de klinische dagelijkse praktijk gedeeld. Dit alles in een programma met plenaire en parallelle sessies. U vindt het programma, de informatie en het inschrijfformulier op https://registratie.roijecongressen.com/tavi.
 
Wij nodigen u van harte uit om u in te schrijven!
 

 
Post-hbo Chronisch Zieken, Hart- en Vaatverpleegkunde
 
Van het Instituut Verpleegkundige Studies (Hogeschool Utrecht) hebben wij het bericht ontvangen dat de post-hbo opleiding Chronisch Zieken, differentiatie Hart- en Vaatverpleegkunde, door de Programmaraad van het NCP NLQF is ingeschaald op NLQF niveau 6.
 
De NVHVV feliciteert de Hogeschool Utrecht van harte met dit positieve besluit.
 
De post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de NVHVV en is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Hart- en Vaatverpleegkundige. De opleiding vormt samen met de post-hbo opleidingen tot Diabetesverpleegkundige en Longverpleegkundige de post-hbo opleiding Chronisch Zieken.
 
Meer informatie over deze post-hbo opleiding(en)? Kijk op de website van de Hogeschool Utrecht: https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/hart--en-vaatverpleegkunde.
 

 
Netwerk Nederland Rookvrij
 
Sinds begin 2020 bestaat het Netwerk Nederland Rookvrij: een open netwerk waar deelnemers vanuit coalities zich inzetten voor tabaksontmoediging.
 
Het netwerk organiseert bijeenkomsten om deelnemers te inspireren, mobiliseren, maar ook om kennis en ervaring uit te wisselen. Allemaal hebben we dezelfde missie; een rookvrije samenleving.
Meer weten? Ga naar: www.nederlandrookvrij.nl
Of bekijk de pagina met handige tools en links en de gratis webinars.
 
 
 

 
Rectificatie
Per abuis staat op het programma midden in Cordiaal 3-2022 een onjuiste datum van CarVasZ vermeld. De juiste datum is vrijdag 18 november 2022.

 
- advertentie - 
 
De Highlights van EAS, NVVC en ESC congres 2022,
gericht op de praktische toepasbaarheid voor u als VS
 
SAVE THE DATE: 17 OKTOBER a.s.
Tijdstip:  15.30-20.30 uur
Lokatie: Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1C in Utrecht
 
Interesse? U kunt zich alvast inschrijven door  te
 
Deze scholing is bedoeld voor voorschrijfbevoegde Verpleegkundig Specialisten, Hart- en vaatverpleegkundigen werkzaam binnen de Cardiologie/Hart & Vaat.
Deze scholing wordt mogelijk gemaakt door Sanofi.
 
- advertentie -
Fijne vakantie
 
     De NVHVV wenst iedereen een fijne zomerperiode toe.

 
NIEUWSBRIEF
Juli 2022
 
In deze nieuwsbrief
 

 
 

DE NVHVV ZOEKT JOU !
Accreditatiecommissieleden
Penningmeester NVHVV
(Vice)voorzitter NVHVV
Redactieleden Cordiaal
Werkgroepleden voor de werkgroepen:
Acute Cardiale Zorg, Atriumfibrilleren, Hartrevalidatie, Hartfalen,
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en
Vasculaire Zorg
 
Klik hier voor meer informatie
over de openstaande
functies bij onze vereniging.
 

-advertentie-

 
Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
9 september
DIAGNOSTISCHE CORONAIR ANGIOGRAFIE een opleiding waard
Viecuri Medisch Centrum - Cardiologie
 
10 september en meer data
ILS: Immediate Life Support
Amsterdam UMC VUmc/Amstel academie

21 september en meer data
Chronische nierschade en
motivational interviewing
AstraZeneca
 
23 september
Nationale Hartfalendag 2022
Medcon International
 
29 september **
13e Symposium Cardiovasculaire Verpleegkunde te Gent (georganiseerd door onze collega-werkgroep uit België)
 
17 oktober (Save the date) *
Expertise dag voor Verpleegkundig Specialisten binnen de Cardiologie
18 november
CarVasZ 2022
NVHVV / Cross

E-learning
- Online WMO/GCP-training
- ECTR en VGO Training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
 
* voor deze scholing is nog geen accreditatie aangevraagd.
** voor deze scholing wordt geen accreditatie aangevraagd.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of een CNE of op
andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.